Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Egypt After the Spring: Revolt and Reaction

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, sa.73, ss.319-328, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Civil Society, Social Media and Democratization Triangle in the Context of the Arab Uprisings

Gelişim Üniversitesi 4.Ortadoğu Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Nisan 2018 Creative Commons License

An Analysis of the Role of Egyptian Military during the Arab Uprisings in terms of Civil-Military Relations

3rd Annual International Conference on Social Sciences (AICSS), İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2017