Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bosporus Bridge toll plaza in Istanbul, Turkey - Upstream and downstream traffic features

INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS AND VEHICLE-HIGHWAY AUTOMATION 2005, ss.99-107, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Analysis for Mode Choice Preferences Between Ankara and Istanbul

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, cilt.38, sa.4, ss.727-739, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

A New Gate Assignment Policy And The Effect Of Gate Occupancy Time On The Level Of Service At Airport Terminals

Journal of The Brazilian Air Transportation Research Society, cilt.10, sa.1, ss.53-69, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İstanbul Şehir İçi Otobüs Taşımacılığı Hizmetini Kullanan Engelli Bireylerin Yolculuk Engelleri Araştırması

th International Congress on Engineering, Architecture and Design, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Nisan 2019, ss.381-388

IMPACT SCORE TECHNIQUE FOR ANALYZING THE SERVICE QUALITY OF HIGH SPEED RAIL SYSTEM

Transportation Research Board 95th Annual Meeting, District Of Columbia, Amerika Birleşik Devletleri, 10 - 14 Ocak 2016, ss.10-20 identifier identifier

Kentsel Planlamada Toplu Taşımanın Yeri ve Kalite

Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu ERUSİS, TMMOB EMO-Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi, Eskişehir, Türkiye, 14 Haziran 2013, ss.87-101

Havaalanı Kapı Ataması Problemine İlişkin Bir İnceleme

7. Ulusal Ulaştırma Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2007

Havaalanı İşletimi Optimizasyonu

YTÜ İnşaat fakültesi 1. Proje Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 01 Mart 2007, ss.35-46

Uzun Otoyol Kuyruklarının İncelenmesi ve İyileştirme Stratejilerinin Araştırılması

TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Paylaşım Konferansı, 2006, Ankara., Ankara, Türkiye, 23 - 24 Eylül 2006, ss.1-2

Akıllı Ulaştırma Sistemleri ve Türkiye deki Uygulamalar

6. Ulaştırma Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2005, ss.405-414

Examination of Upstream and Downstream Traffic Features of the Bosporus Bridge Toll Plaza in Istanbul

84th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, Amerika Birleşik Devletleri, 8 - 10 Ocak 2005, ss.1-23

Examination of Traffic Flows in Bosporus Bridge Toll Plaza in Istanbul

Advances in Civil Engineering 2004 6th International Conference, Washington, Amerika Birleşik Devletleri, 06 Ekim 2004 - 08 Ocak 2005, ss.1839-1849