Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kentsel Planlamada Toplu Taşımanın Yeri ve Kalite

Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu ERUSİS, TMMOB EMO-Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi