Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Temmuz 2019Yıldız Teknik Üniversitesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Haziran 2019Yıldız Teknik Üniversitesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Haziran 2019Yıldız Teknik Üniversitesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Haziran 2019Yıldız Teknik Üniversitesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Haziran 2019Yıldız Teknik Üniversitesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Kasım 2018Yıldız Teknik Üniversitesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Tez Savunma (Doktora)

 • Mayıs 2018İstanbul Teknik Üniversitesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Eylül 2017Yıldız Teknik Üniversitesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Akademik Personel Sınavı

 • Ocak 2017Yıldız Teknik Üniversitesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Akademik Personel Sınavı

 • Kasım 2015Gebze Teknik Üniversitesi

  Gebze Teknik Üniversitesi

  Akademik Personel Sınavı

 • Mayıs 2014İstanbul Teknik Üniversitesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Ocak 2013Yıldız Teknik Üniversitesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Akademik Personel Sınavı

 • Eylül 2012Sakarya Üniversitesi

  Sakarya Üniversitesi

  Akademik Personel Sınavı

 • Şubat 2011Yıldız Teknik Üniversitesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Tez Savunma (Doktora)

 • Mayıs 2010İstanbul Teknik Üniversitesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2015 - 2015I. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi E-Bildiriler Kitabı

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2014 - 2015Sanatı Yönetmek Uluslararası Sanat Sempozyumu Bildiriler Kitabı

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2013 - 2015Uluslararası Müzik ve Medya Sempozyumu Bildiriler Kitabı

  Değerlendirme Kurul Üyesi

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

 • Ekim 2016Tanbûrî Cemil Bey Sempozyumu / Tanbûrî Cemil Bey'den Günümüze İstanbul Kemençesi Kayıtlarındaki Tınısal Karakteristiğin Spektrum Analizi Yöntemi İle Ölçümü ve Mukayesesi

  İstanbul

 • Kasım 2014"Sanatı Yönetmek" Uluslararası Sanat Sempozyumu / Türk Makam Müziğinde Yöneticilik, Şeflik ve Sanat Yönetmenliği

  İstanbul

 • Mayıs 2014Uluslararası Müzik ve Medya Sempozyumu / Müzik Yapan İnsanların Yaşantısını Anlama Aracı Olarak Filmler: İki Film Üzerinden Topluma Uyum

  İstanbul

 • Kasım 2013Ölüm, Sanat ve Mekân Sempozyumu IV / Türk Tasavvuf Müziğinde Ölüm Teması

  İstanbul

 • Aralık 2010Cüneyd Orhon Uluslararası Kemençe Sempozyumu / Kemençe Eğitiminde Metodoloji Sorunu

  İstanbul

Bilimsel Hakemlikler

 • Kasım 2017MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

 • 2018 - Devam Ediyor Eğitim-Öğretim Komisyonu Mevzuat Çalışma Grubu

  YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Türkiye

Sanat Eserleri

 • Mayıs 2019Yorum

  Türk Sanat Müziği-Simurg Albüm