Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türk Makam Müziği Ses Egzersizleri İçin Bir Yöntem Önerisi

2nd International Symposium on Social Sciences and Educational Research , Konya, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2018, ss.911-921 Özet
Link

Türk Makam Müziğinde Yöneticilik (Şeflik) ve Sanat Yönetmenliği

YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi, İstanbul, Türkiye, 04 Kasım 2014, ss.43-49
Link

Müzik Yapan İnsanların Yaşantısını Anlama Aracı Olarak Filmler: İki Film Örneği Üzerinden Topluma Uyum

YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi, İstanbul Türk Müziği Dernek ve Vakıfları Dayanışma Konseyi, İstanbul, Türkiye, 21 Mayıs 2014, ss.263-275
Link

Türk Tasavvuf Müziğinde Ölüm Teması

MSGSÜ - Ölüm, Sanat ve Mekân Sempozyumu 4, İstanbul, Türkiye, 12 Kasım 2013, cilt.4, ss.160-167
Link

Kemençe Eğitiminde Metodoloji Sorunu

Cüneyd Orhon Uluslararası Kemençe Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 01 Aralık 2010, cilt.7, ss.36-42
Link

Kitap & Kitap Bölümleri

100. Yıl Dönümünde Üstâd-ı Cihân Tanbûrî Cemil Bey'e Armağan

Tanbûrî Cemil Bey ve İstanbul Kemençesindeki Tınısal Arayışı, Ayangil R., Editör, İbb Kültür A.Ş., İstanbul, ss.147-154, 2016 Özet