Araştırma Alanları

MALZEME BİLİMİ, KARAKTERİZASYON VE TEST

Malzeme Bilimi, Karakterizasyon ve Test, malzemeleri değerlendirmek ve test etmek için kullanılan tekniklere odaklanan kaynakları kapsar. Bu teknikler tahribatsız muayene, kırınım analizi, elektron mikroskobu, elektron spektroskopisi, iyon ışın analizi, mekanik test, optik karakterizasyon ve taramalı tünelleme mikroskobunu içerir.

MÜHENDİSLİK, KİMYASAL

Mühendislik, Kimya, hammaddelerin çeşitli ürünlere kimyasal dönüşümünü tartışan kaynakları kapsamaktadır. Bu kategori, çeşitli son ürünlerin üretimi için verimli ve uygun maliyetli tesis ve ekipmanların tasarımı ve işletilmesi ile ilgilenen kaynakları içermektedir.

GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ

Gıda Bilimi ve Teknolojisi, gıda katkı maddeleri ve kirletici maddeler, gıda kimyası ve biyokimyası, et bilimi, gıda mikrobiyolojisi ve teknolojisi, süt bilimi, gıda mühendisliği ve işleme, tahıl bilimi, demleme ve gıda kalitesi ve güvenliği gibi gıda araştırma ve üretiminin çeşitli yönleriyle ilgili kaynakları kapsar.