Hakkımızda

Artan nüfus ve gelişen teknolojiler ile birlikte insanoğlunun ihtiyaçları hızla değişmektedir. Bu değişimler fonksiyonel  malzemelere olan ihtiyaçları beraberinde getirmektedir. Biz "İleri Fonksiyonel Malzemeler Araştırma Grubu" olarak çeşitli konularda farklı ihtiyaçları karşılamak adına çalışmalar yürütmekteyiz. Çalışma alanlarımızı genel olarak üç ana başlık, yirmi dört alt başlık altında toplayabiliriz:

A. İleri İnorganik Malzeme ve Çevre Teknolojileri:

 1. Yarı-İletken Malzeme Sentezi ve Sanayide Kullanım Alanları 
 2. İleri Bor Ürünlerinin Üretimi ve Özelliklerinin İncelenmesi, Nötron Zırh Malzemelerinin Tasarlanması
 3. Seramik Malzemelerin Üretimi ve Özelliklerinin İncelenmesi 
 4. Nano-Teknolojik Malzemelerin Sentezlenmesi ve Kullanım Alanlarını İncelenmesi
 5. İleri Yapı Malzemeleri: Çimento ve Beton Sanayi, Geopolimerik Malzemeler
 6. Mikro ve Mezo Yapılı Malzemeler ile Toksik Gazların Adsorpsiyon Çalışmaları
 7. Atık Sulardan Ağır Metal Arıtımı ve Geri Kazanımı
 8. Kompozit Kil Teknolojisi


B. Biyomalzeme ve Sağlık Teknolojileri:

 1. İmplant ve Kateter Malzemeler
 2. Yaraörtüsü Sistemleri
 3. İlaç Taşıyıcı Sistemleri
 4. Hücre Kültürü (Somatik hücre hatları, kök hücre hatları, kanser hücre hatları) 
 5. Sitotoksisite Testleri 
 6. Hibridoma Teknolojisi
 7. Antibakteriyel ve Antifungal Testler
 8. Bitkisel İçerikli Biyomalzeme Tasarımı


C. Gıda Teknolojileri ve Gıda Atıklarının Değerlendirme Yöntemleri:

 1. İçeceklerde Esansiyel, Toksik/Risk Element Analizleri ve Farklı Maddelerin Element Miktarları Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
 2. Esansiyel Yağ Üretimi
 3. Gıda Atıklarından Yenilebilir Film Üretimi
 4. Deniz Kabuklularından Biyopolimer Sentezi ve Ağır Metal Gideriminde Kullanımı
 5. Farklı Biyolojik Kaynaklardan Kollajen Üretimi ve Sanayide Kullanımı
 6. Yeni Nesil ve Hibrit Gıda Kurutma Prosesleri ve Ürün Kalitelerinin İncelenmesi
 7. Medikal Bitkilerin Antioksidan Kapasitelerinin İncelenmesi
 8. Gıda Mikrobiyolojisi


Belirtilen kapsamda;

 • Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kariyerlerine katkı sağlanarak uygulamalı eğitim alma imkanı sunulacaktır.
 • Ortak ve/veya disiplinler arası araştırmalar gerçekleştirilecektir.
 • Üniversiteler, sanayi kuruluşları ve resmi kurumlar ile işbirlikleri yapılacaktır.