Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Modified Balanced Scorecard Based Hybrid Pythagorean Fuzzy AHP-Topsis Methodology for ATM Site Selection Problem

International Journal Of Information Technology & Decision Making, cilt.19, ss.365-384, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ATIKSU ARITMA TESİSLERİ PERFORMANS ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

3rd International Water and Health Congress, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2019, ss.1

DEPREM SONRASI TOPLANMA ALANLARINA İÇİLEBİLİR SU DAĞITIMI ROTALAMA PROBLEMİ

3rd International Water and Health Congress, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2019, ss.1

SİNEMA VE TİYATROLARIN ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLEİNCELENMESİ

KARADENİZ 1. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Giresun, Türkiye, 15 Mart 2019, ss.785-795

KADIN MÜŞTERİLERİN OTOBÜS FİRMALARINA YÖNELİK KALİTE BEKLENTİLERİNİN YAMUK BULANIK AHP İLE ÖNCELİKLENDİRİLMESİ

KARADENİZ 1. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Giresun, Türkiye, 15 Mart 2019, ss.769-777

FINDIK ÜRETİMİ İÇİN KALİTE FONKSİYON YAYILIMI UYGULAMASI

KARADENİZ 1. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Giresun, Türkiye, 15 Mart 2019, ss.938-948

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİN YAŞAM KALİTELERİNE GÖRE ÇKKVYÖNTEMLERİ KULLANILARAK SIRALANMASI

KARADENİZ 1. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Giresun, Türkiye, 15 Mart 2019, ss.750-759