Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2020 Sürdürülebilir Yaşam Filmleri Festivali

  Moderator

  Antalya, Turkey

 • 2020 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 44. Kolokyumu: KRİZ

  Moderator

  Ankara, Turkey

 • 2020 Kentsel Dönüşüm Sempozyumu

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 2020 İBB Taksim Çalıştayı

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2020 Beyoğlu'nda Dönüşümü Okumak

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2019 3.Uluslararası Diyalog Konferansı-Maltepe Belediyesi

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2019 Kentsel Yönetimler ve Yerel Demokrasi

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2018 Panel-Forum: Kriz, yerel yönetim ve kentleşme

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2018 Mimarlar Odası Kartal Yerel Yönetimler ve Kentleşme Paneli

  Panelists

  İstanbul, Turkey

 • 2018 Kentsel Arkeoloji Çalıştayı

  Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 2018 İstanbul 1. Konut Kurultayı

  Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 2018 Tarlabaşı-Bir Kent Mücadelesi Paneli

  Panelists

  İstanbul, Turkey

 • 2017 AkademikKent: Kentler Sınırlarını Aşarken; İzmir Şehir Plancıları Odası

  Invited Speaker

  İzmir, Turkey

 • 2017 İstanbul Kent Sempozyumu'na Doğru Beyoğlu Çalıştayı

  Panelists

  İstanbul, Turkey

 • 2017 RC21 Leeds Conference

  Moderator

  Leeds, United Kingdom

 • 2017 İstanbul Buluşmaları: Huzursuz Kentin Geçici Halleri

  Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 2017 Kadir Has Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2016 Mahallenin Güncel Portresi:Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2016 TMMOB Mimarlar Odası: Mimarlık Semineri: 1969 Mimarlık Semineri Bağlamında Geleceğe Bakmak

  Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 2016 Kentsel Dönüşüm: İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2015 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 39. Kolokyumu: Müdahale, Mücadele ve Planlama; Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2015 Kentsel Dönüşüm: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

  Invited Speaker

  Ankara, Turkey

 • 2015 Sekizinci Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu: Çevre ve Kültür 2015, Kültür Araştırmaları Derneği

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2015 Arazi Yönetimi Günleri, 15-17 Kasım 2012, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesi

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2015 TMMOB: Adana Kentsel Dönüşüm Paneli

  Invited Speaker

  Adana, Turkey

 • 2014 TMMOB Mimarlar Odası: Yerel Yönetimler Kentleşme ve Demokrasi Sempozyumu

  Invited Speaker

  Ankara, Turkey

 • 2013 Kentsel Dönüşümde Yeni Yaklaşımlar ve Model Arayışları: Nilüfer Belediyesi

  Invited Speaker

  Bursa, Turkey

 • 2013 Altüst İstanbul: 7. İstanbul Buluşmaları, Açılış Oturumu: Kentsel Dönüşüm ve Yerel Halk

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2013 TMMOB Mimarlar Odası, Kent Kültür ve Demokrasi Forumu

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2013 İstanbul Seminerleri 2013, Bilgi Üniversitesi

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2013 Uluslararası Barınma Hakkı Sempozyumu: TMMOB, Mimarlar Odası

  Invited Speaker

  Ankara, Turkey

 • 2012 Kentsel Dönüşüm: Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2012 Panel: Bursa Kenti Nasıl Dönüşecek?

  Invited Speaker

  Bursa, Turkey

 • 2012 Dünya Şehircilik Günü 36. Kolokyumu, Gazi Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

  Invited Speaker

  Ankara, Turkey

 • 2012 İstanbul Studies Center, Kadir Has Üniversitesi

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2012 ECTP-CEU Spring 2012 General Assembly: Şehir Plancıları Odası

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2012 International Workshop on Urbanization:Yıldız Teknik Üniversitesi ve Leibniz-Institut für Landerkund

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2012 24. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi: Dönüşüm Yaşama ve Mekana Etkileri: TBMM Mimarlar Odası, Bursa Şubesi

  Invited Speaker

  Bursa, Turkey

 • 2012 MSGSÜ Mor Baykuş Etkinlikleri, Panel: Kent, Kadının Gündelik Yaşam Emeği ve Sözlü Kültür

  Panelists

  İstanbul, Turkey

 • 2012 Çarşamba Seminerleri: MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2012 Küreselleşme Sürecinde Kent ve Mimarlık Sempozyumu, TMMOB, Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2011 Mimarlık ve Kent Sempozyumu: TMMOB Mimarlar Odası, Diyarbakır Şubesi

  Invited Speaker

  Diyarbakır, Turkey

 • 2011 Türkiye’de Kapitalizm ve Sosyal Sınıflar, Maltepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2011 Kent ve Mekan Ekseninde Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları, TBMMO Mimarlar Odası Ankara Şubesi

  Invited Speaker

  Ankara, Turkey

 • 2011 Kadın Kentlerine Doğru: 3. Uluslararası Kadın Konferansı, Diyarbakır Bağlar Belediyesi

  Invited Speaker

  Diyarbakır, Turkey

 • 2010 İstanbul Buluşmaları 2010, İstanbul: Kültür, Başkent 2010

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2010 TMMOB İstanbul Kent Sempozyumu-II

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2010 Özelleştirilen Kamu Varlıklarının Geleceği ve Cevizli Tekel Alanı, TMMOB Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi

  Panelists

  İstanbul, Turkey

 • 2009 Konut Sempozyumu, TMMOB Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2007 Mimarlık, Kent ve Yoksulluk:TMMOB, Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi

  Panelists

  İstanbul, Turkey

 • 2007 TMMOB İstanbul Kent Sempozyumu: TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2005 Türkiye’yi Sınıf Gerçeğiyle Anlamak Bildiriler içinde, 2. Sınıf Çalışmaları Sempozyumu

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

Awards

 • October 2019 2017-2018 İLHAN TEKELİ YÜKSEK LİSANS TEZ ÖDÜLÜ

  İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı

Citations

Total Citations (WOS): 60

h-index (WOS): 2

Invited Talks

 • March 2021 Tarihi Kent Merkezlerinin Yeniden Yapılanmasında Belirleyici Faktörler ve Olası Senaryolar: İstanbul Beyoğlu Örneği

  Conference

  İlhan Tekeli Vakfı, Turkey

 • March 2021 Kentleşme ve Sosyal Sürdürülebilirlik

  Conference

  Gediz Üniversitesi, Turkey

 • December 2019 Beyoğlu'ndaki dönüşümü okumak

  Conference

  Beyoğlu Yurttaş Dayanışması, Turkey

 • October 2019 Kentsel Dönüşüm: Adil ve gerçekçi bir politika arayışı

  Conference

  Antalya Sanayi ve Ticaret Odası Kültür Merkezi, Turkey