Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2018 - 2018Kentsel Arkeoloji Çalıştayı

  Moderatör

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 - 2018Mimarlar Odası Kartal Yerel Yönetimler ve Kentleşme Paneli

  Panelist

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 - 2018İstanbul 1. Konut Kurultayı

  Moderatör

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 - 2018Tarlabaşı-Bir Kent Mücadelesi Paneli

  Panelist

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 - 2017AkademikKent: Kentler Sınırlarını Aşarken; İzmir Şehir Plancıları Odası

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2017 - 2017İstanbul Kent Sempozyumu'na Doğru Beyoğlu Çalıştayı

  Panelist

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 - 2017RC21 Leeds Conference

  Moderatör

  Leeds, İngiltere

 • 2017 - 2017Kadir Has Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 - 2017İstanbul Buluşmaları: Huzursuz Kentin Geçici Halleri

  Moderatör

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 - 2016Mahallenin Güncel Portresi:Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 - 2016TMMOB Mimarlar Odası: Mimarlık Semineri: 1969 Mimarlık Semineri Bağlamında Geleceğe Bakmak

  Moderatör

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 - 2016Kentsel Dönüşüm: İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 - 20158 Kasım Dünya Şehircilik Günü 39. Kolokyumu: Müdahale, Mücadele ve Planlama; Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

  Davetli Konuşmacı

  Trabzon, Türkiye

 • 2015 - 2015Kentsel Dönüşüm: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2015 - 2015Sekizinci Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu: Çevre ve Kültür 2015, Kültür Araştırmaları Derneği

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 - 2015Arazi Yönetimi Günleri, 15-17 Kasım 2012, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 - 2015TMMOB: Adana Kentsel Dönüşüm Paneli

  Davetli Konuşmacı

  Adana, Türkiye

 • 2014 - 2014TMMOB Mimarlar Odası: Yerel Yönetimler Kentleşme ve Demokrasi Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2013 - 2013Kentsel Dönüşümde Yeni Yaklaşımlar ve Model Arayışları: Nilüfer Belediyesi

  Davetli Konuşmacı

  Bursa, Türkiye

 • 2013 - 2013Altüst İstanbul: 7. İstanbul Buluşmaları, Açılış Oturumu: Kentsel Dönüşüm ve Yerel Halk

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 - 2013TMMOB Mimarlar Odası, Kent Kültür ve Demokrasi Forumu

  Davetli Konuşmacı

  Trabzon, Türkiye

 • 2013 - 2013İstanbul Seminerleri 2013, Bilgi Üniversitesi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 - 2013Uluslararası Barınma Hakkı Sempozyumu: TMMOB, Mimarlar Odası

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2012 - 2012Panel: Bursa Kenti Nasıl Dönüşecek?

  Davetli Konuşmacı

  Bursa, Türkiye

 • 2012 - 2012Kentsel Dönüşüm: Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 - 2012Dünya Şehircilik Günü 36. Kolokyumu, Gazi Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2012 - 2012İstanbul Studies Center, Kadir Has Üniversitesi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 - 2012ECTP-CEU Spring 2012 General Assembly: Şehir Plancıları Odası

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 - 2012International Workshop on Urbanization:Yıldız Teknik Üniversitesi ve Leibniz-Institut für Landerkund

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 - 201224. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi: Dönüşüm Yaşama ve Mekana Etkileri: TBMM Mimarlar Odası, Bursa Şubesi

  Davetli Konuşmacı

  Bursa, Türkiye

 • 2012 - 2012MSGSÜ Mor Baykuş Etkinlikleri, Panel: Kent, Kadının Gündelik Yaşam Emeği ve Sözlü Kültür

  Panelist

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 - 2012Çarşamba Seminerleri: MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 - 2012Küreselleşme Sürecinde Kent ve Mimarlık Sempozyumu, TMMOB, Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 - 2011Mimarlık ve Kent Sempozyumu: TMMOB Mimarlar Odası, Diyarbakır Şubesi

  Davetli Konuşmacı

  Diyarbakır, Türkiye

 • 2011 - 2011Türkiye’de Kapitalizm ve Sosyal Sınıflar, Maltepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 - 2011Kent ve Mekan Ekseninde Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları, TBMMO Mimarlar Odası Ankara Şubesi

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2011 - 2011Kadın Kentlerine Doğru: 3. Uluslararası Kadın Konferansı, Diyarbakır Bağlar Belediyesi

  Davetli Konuşmacı

  Diyarbakır, Türkiye

 • 2010 - 2010İstanbul Buluşmaları 2010, İstanbul: Kültür, Başkent 2010

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 - 2010TMMOB İstanbul Kent Sempozyumu-II

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 - 2010Özelleştirilen Kamu Varlıklarının Geleceği ve Cevizli Tekel Alanı, TMMOB Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi

  Panelist

  İstanbul, Türkiye

 • 2009 - 2009Konut Sempozyumu, TMMOB Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2007 - 2007Mimarlık, Kent ve Yoksulluk:TMMOB, Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi

  Panelist

  İstanbul, Türkiye

 • 2007 - 2007TMMOB İstanbul Kent Sempozyumu: TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2005 - 2005Türkiye’yi Sınıf Gerçeğiyle Anlamak Bildiriler içinde, 2. Sınıf Çalışmaları Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 2

h-indeksi (WOS): 1