Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2014 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama

 • 2007 - 2014Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama

 • 2003 - 2006Yrd.Doç.Dr.

  Bilkent Üniversitesi, İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi

 • 1995 - 2003Yrd.Doç.Dr.

  Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık, Peyzaj Mimarisi Ve Kentsel Tasarım

 • 1991 - 1995Araştırma Görevlisi

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama

Yönetimsel Görevler

 • 2017 - Devam Ediyor Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

 • 2016 - Devam Ediyor Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Ytü Rektörlüğü, Araştırma Planlama Rektör Yardımcılığı

 • 2014 - 2016Dekan Yardımcısı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama

 • 2010 - 2015Farabi Koordinatörü

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama

 • 2011 - 2012Bölüm Başkan Yardımcısı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama

Verdiği Dersler

 • Yüksek LisansToplum, Kimlik ve Mekan

 • LisansSosyoloji

 • LisansPlanlama 7

 • LisansKüreselleşmenin Yapısı ve Coğtafyası

 • LisansSosyoloji

 • Yüksek LisansToplum, Kimlik ve Mekan

 • DoktoraSosyo-Ekonomik Değişim ve Kentleşme

 • LisansKüreselleşmenin Yapısı ve Coğrafyası

Yönetilen Tezler

 • Soylulaşmayı Tetikleyen Küresel Bir Unsur Olarak AIRBNB: Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi, TÜRKÜN A. , G.Uzgören(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018
 • Rant Aktarım Mekanizması Olarak Kentsel Dönüşüm: Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi, TÜRKÜN A. , B.Bülbül(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Kentsel Dönüşümde Karma Gelirli Konut Politikası ve Türkiye'ye Özgü Dinamikler: Ankara-Altındağ Gültepe Mahallesi Örneği, TÜRKÜN A. , Y.Bektaş(Öğrenci), Doktora, 2017
 • İstanbul'da Kentsel Gelişimin Modern ve Postmodern Yaklaşomlar Bağlamında İrdelenmesi, TÜRKÜN A. , E.Karaoğlu(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Birikim, Kriz ve "Mekansal Çözüm": Tuzla Tersaneler Bölgesi Örnekleri, TÜRKÜN A. (Eş Danışman) , R.Nevra(Öğrenci), Doktora, 2014
 • Sosyo-Mekansal Değişim ve Kentsel Hareketler: İstanbul’da Kentsel Dönüşüme Karşı Gelişen Hareketlerin Kent Hakkı Zemininde Değerlendirilmesi, TÜRKÜN A. , Y.Solmaz(Öğrenci), Doktora, 2013
 • Kentsel Gerilemeyi Aşmada Çelişkili bir Süreç Olarak Soylulaştırma: Galata Örneği, TÜRKÜN A. (Eş Danışman) , B.Şen(Öğrenci), Doktora, 2006
 • Kentsel Dönüşüm Sürecinde Karşılaştırmalı bir Çalışma: İstanbul Örneği, TÜRKÜN A. (Eş Danışman) , E.Gürler(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2002
 • Düşük Gelirli Yerleşimlerde Fiziksel Mekan ve Yaşam Biçimi Arasındaki Etkileşim: Dhaka'da "Bustee"ler ve Kamplar, TÜRKÜN A. (Eş Danışman) , S.Mahmud(Öğrenci), Doktora, 2001