Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Housing Policies and Decision-Making in Urban Planning Process of Turkey and Russia

ICOAEF'18 Conference on Applied Economics and Finance &Extended with Social Sciences, Aydın, Türkiye, 28 Kasım 2018, ss.16
Link

Mega Organizations as a Transformation Tool-A Review on Istanbul

ESD Economic and Social Developmeny-"Sustainability from an Economic and Social Perspective, Lisbon, Portekiz, 15 Kasım 2018, ss.1

Impacts of Urban Transformation on Human Rights

Human Rights Cities, Graz, Avusturya, 20 Mart 2018, ss.1

Değişen Mekan ve İlişki Biçimleri: Nasıl bir Komşuluk?

Kültür Mirası ve Komşuluk İlişkileri Konferansı, 15. İstanbul Bienali: İyi Bir Komşu, Açık Diyalog, Akbank Sanat ve UNESCO, İstanbul, Türkiye, 16 Eylül 2017, ss.1

Karadeniz Bölgesinde Dayanıklı Kentler Planlamak: Tarım, Turizm, Enerji ve Koruma İkilemleri

Kıyı Bölgelerinde Mimarlık: Karadeniz’in Doğa ve Kültür Değerleri Rist Altında, Trabzon TMMOB, Mimarlar Odasi Trabzon Şubesi, Trabzon, Türkiye, 19 Ağustos 2017, ss.1

Sharing and producing urban space with Syrian refugees Contribution of NGOs and civic initiatives in the case of Istanbul Turkey

RC21:The transgressive city: Comparative perspectives on governance and the possibilities of everyday life in the emerging global city, Mexico City, Meksika, 21 Temmuz 2016, ss.1
Link

Planlamada Katılım ve Kamu Yararı

Mimarlık Semineri: 1969 Mimarlık Semineri Bağlamında Geleceğe Bakmak,TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, Türkiye, 05 Mart 2016, ss.243-276

Planlama EğitimindeToplumsal Cinsiyet Eşitliği

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 39. Kolokyumu: Müdahale, Mücadele ve Planlama; Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Trabzon, Türkiye, 05 Kasım 2015, ss.1

Kentsel Dönüşüm: Beklentiler, Yöntemler, Sonuçlar

Kentsel Dönüşüm: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Ankara, Türkiye, 03 Ekim 2015, ss.1

Kentsel Dönüşümün Toplumsal Sonuçları

Sekizinci Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu: Çevre ve Kültür 2015, Araştırmaları Derneği (KAD), 1-3 Eylül, İstanbul, Türkiye, 01 Eylül 2015, ss.1

Ruthless transformation efforts in the housing areas of the urban poor and implications for the right to housing

RC21 (Research Committee on Sociology of Urban and Regional Development) Urbino Conference, Italy, Urbino, İtalya, 27 Ağustos 2015, ss.1

Polarization of capital and population in Istanbul: Developments in different periods

CRE’s Fourth International Conference, İstanbul, Türkiye, 11 Eylül 2014, ss.1

Türkiye'de ve Dünyada Kentsel Dönüşüm Uygulamaları

Yerel Yönetimler Kentleşme ve Demokrasi Sempozyumu, TMMOB Mimarlar Odası, İstanbul, Türkiye, 23 Ocak 2014, ss.54-60

Kentsel Dönüşümde Talepler, Beklentiler, Riskler, Sorunlar

Nilüfer Belediyesi,Ataevler ve Işıktepe Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesine Hazırlık Çalıştayı, Bursa, Türkiye, 21 Kasım 2013, ss.1

Kentlerin Dönüşümünde Yasaların Araçsallaşan Rolü

Dünya Şehircilik Günü 36. Kolokyumu, Ankara, Türkiye, 07 Kasım 2013, ss.183-189

Kentsel Dönüşüm: Söylemler, Uygulamalar ve Gerçeklik

7. İstanbul Buluşmaları, MSGSÜ, İstanbul, Türkiye, 21 Ekim 2013, ss.1

Planlama Kimin İçin? Kentsel Kriz, Kentsel Politika ve Planlama

TMMOB Mimarlar Odası, Trabzon Kent Kültür ve Demokrasi Forumu, Trabzon, Türkiye, 11 Mayıs 2013, ss.1

Bezirganbahçe Araştırması, Sosyal Ayrışma

İstanbul Seminerleri, Bilgi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 09 Nisan 2013, ss.1

Kentsel Ayrışmanın Son Aşaması Olarak Kentsel Dönüşüm

Uluslararası Konut Hakkı Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 29 Mart 2013, ss.1

Radical Urban Transformations and Socio-Spatial Change in Historic Urban Centers and Squatter Housing Neigbourhoods in Istanbul

İstanbul Studies Center, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 27 Aralık 2012, ss.1

Kentsel Dönüşüm: Mevcut sorunlara bir çözüm getiriyor mu?

Bursa Kenti Nasıl Dönüşecek? Yasal Çerçevenin Getirdikleri: TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi, Bursa, Türkiye, 15 Aralık 2012, ss.1

Planlama Açısından Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm: Mimarlar Odası, İnşaat Müh. Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, İstanbul, Türkiye, 02 Aralık 2012, ss.44-50

Kentsel Dönüşümün Planlama Boyutu

Arazi Yönetimi Günleri, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesi, İstanbul, Türkiye, 15 Kasım 2012, ss.1

Ankara İli, Altındağ İlçesi Gültepe Mahallesinde Dönüşüm Öyküleri

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü, 36. Kolokyumu, TMMOB Şehir Plancıları Odası ve Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Ankara, Türkiye, 07 Kasım 2012, ss.314-344

Socio-spatial Restructuring in Istanbul and the Changing Segregation and Exclusion Patterns

ISA FORUM-RC21: Social Justice and Democratization, Buenos Aires, Arjantin, 01 Ağustos 2012, ss.1

Kentsel Dönüşüm

Kentsel Karşı-la(ş)malar: BİLGİ Mimarlık Sergi Açılışı ve Yuvarlak Masa Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 26 Haziran 2012, ss.1

Growing Centralization in Decision Making Procedures and the Instrumental Role of Changing Laws and Regulations

ECTP-CEU Spring 2012 General Assembly, TMMOB Şehir Plancıları Odası, İstanbul, Türkiye, 07 Haziran 2012, ss.1

Engelliler İçin Sosyal Adalet: Mevcut Sorunlar ve Çözüm Arayışları

3. Evrensel Tasarım Sempozyumu: Herkes için Tasarım, Dünya Engelliler Vakfı ve Dünya Engelliler Birliği, İstanbul, Türkiye, 10 Mayıs 2012, ss.1

Impact of Globalization on Social Polarization in İstanbul

International Workshop on Urbanization: Change in the city of İstanbul during the globalization process and comparison between İstanbul and East European cities, İstanbul, Türkiye, 26 Nisan 2012, ss.1

Kentsel Ayrışmanın Son Aşaması: Kentsel Dönüşüm

24. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi: Dönüşüm Yaşama ve Mekana Etkileri: TBMM Mimarlar Odası Bursa Şubesi, Bursa, Türkiye, 05 Nisan 2012, ss.279-285

Kentsel Dönüşüm Altında Ezilen Kadının Gündelik Yaşamı

MSGSÜ Mor Baykuş Etkinlikleri, Panel: Kent, Kadının Gündelik Yaşam Emeği ve Sözlü Kültür, İstanbul, Türkiye, 08 Mart 2012, ss.1

Neoliberal Küreselleşme ve Kentsel Dönüşüm

Küreselleşme Sürecinde Kent ve Mimarlık Sempozyumu, TMMOB, Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi, İstanbul, Türkiye, 13 Ocak 2012, ss.1

Kentsel Turizm ve Sosyo-Mekansal Sürdürülebilirlik

Mimarlık ve Kent Sempozyumu Bildiriler Kitabı, TMMOB Mimarlar Odası, Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır, Türkiye, 02 Aralık 2011, ss.195-201

Kentsel Dönüşüm: Mekanı Değişen Yoksulluk

7. Şehircilik Kongresi: Herkes İçin Kent, Herkes İçin Planlama: Akıllıca, Adaletle, Yeniden: Yıldız Teknik Üniversitesi ve TMMOB, Şehir Plancıları Odası, İstanbul, Türkiye, 14 Kasım 2011, cilt.1, ss.127-165

The Instrumental Role of Changing Laws and Regulations in the Urban Regeneration/ Transformation Process: The Case of Istanbul, Turkey

AESOP, 3rd World Planning Schools Congress: Planning’s Future-Futures Planning: Planning in an Era of Global (Un)Certainty and Transformation, Perth, Avustralya, 04 Temmuz 2011, ss.1
Link

Yeni Kent Politikaları ve Kadınların Konumu

Kent ve Mekan Ekseninde Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları, TMMOB Mimarlar Odası ve Kaos GL, Ankara, Türkiye, 05 Mart 2011, ss.1

Yeniden Yapılanma Sürecinde İstanbul

İstanbul Buluşmaları 2010, İstanbul: Kültür, Başkent 2010: TMMOB Şehir Plancıları Odası ve MSGSÜ, İstanbul, Türkiye, 26 Ekim 2010, ss.38-46

Kentsel Dönüşümün Hedefindeki Yaşam Alanları: İstanbul'da Altı Mahalleden Tanıklıklar

DOCUMENTARIST İstanbul: Değişimi Belgelemek, İstanbul Belgesel Günleri, İstanbul, Türkiye, 23 Haziran 2010, ss.1

Düşük ve Orta Gelirli Toplumsal Kesimler İçin Konut Çözümleri ve Dönüşüm Girişimleri

Kent Sempozyumu II, TMMOB Mimarlar Odası, İstanbul, Türkiye, 20 Mayıs 2010, ss.1

Kıyı Alanlarında Planlama ve Kamu Yararı Bakımından Tekel Alanı Üzerine Bir Değerlendirme

Panel: Özelleştirilen Kamu Varlıklarının Geleceği ve Cevizli Tekel Alanı, TMMOB Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, Türkiye, 20 Şubat 2010, ss.33-38

Konut Alanlarında Radikal Dönüşümler

Konut Sempozyumu, TMMOB Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, Türkiye, 03 Aralık 2009, ss.339-380

Dünyada ve Türkiye'de Yoksullaşma Sarmalı

Mimarlık, Kent ve Yoksulluk içinde, Yuvarlak Masa Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 14 Aralık 2007, ss.8-18

Kentsel Turizmin Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Yansımaları

TMMOB İstanbul Kent Sempozyumu, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, İstanbul, Türkiye, 13 Eylül 2007, ss.215-229

‘Kıyısal Kentleşme’ ve uluslararası göçlerde yeni boyutlar: Muğla Kıyılarının Avrupalı Sakinleri

6. Türkiye Şehircilik Kongresi: Planlama, Siyaset ve Siyasalar, Dokuz Eylül Üniversitesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası, İzmir, Türkiye, 06 Kasım 2006, ss.227-236

Türkiye’de Sosyal Bilimlerde Sınıf

Türkiye’yi Sınıf Gerçeğiyle Anlamak Bildiriler içinde, 2. Sınıf Çalışmaları Sempozyumu, Sosyal Araştırmalar Vakfı, Türkiye Sınıf Araştırmaları Merkezi, İstanbul, Türkiye, 19 Kasım 2005, ss.240-255

Engelliler İçin Sosyal Adalet

3.Evrensel Tasarım Sempozyumu, Dünya Engelliler Vakfı (DEV) & Dünya Engelliler Birliği (DEB) & YTU

Kitap & Kitap Bölümleri

Kültür Mirası ve Komşuluk İlişkileri

Değişen Mekan ve İlişki Biçimleri: Nasıl bir Komşuluk?, Tansel B., Kocabaş, U., Editör, Albatros Yayınları, İstanbul, ss.34-53, 2018

Tarlabaşı: Bir Kent Mücadelesi

Tarlabaşı’nda Kentsel “Yenileme” ve Değişen Sosyo-Mekansal Yapı, Akarca H.; Doğan R., Editör, Mimarlar Odası Yayınları, İstanbul, ss.211-215, 2018

Tarlabaşı: Bir Kent Mücadelesi

Tarlabaşı’na Tarihin Toplumsal Katmanları Işığında Bakmak, Akarca H.; Doğan R., Editör, Tmmob Mimarlar Odası Yayınları, İstanbul, ss.17-29, 2018

Neoliberal Kent Politikaları ve Fener-Balat-Ayvansaray: Bir Koruma Mücadelesinin Öyküsü

İstanbul’un Tarihi Konut Bölgelerinde Kentsel Dönüşüm: Tarlabaşı ve Fener-Balat-Ayvansaray Örnekleri, Ahunbay Z., Dinçer E.,Şahin Ç. , Editör, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, ss.133-182, 2016

Neden Nasıl ve Kim İçin Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşümü Yeniden Düşünmek: Mevcut Uygulamalar ve Hakim Söylem Üzerinden Bir Değerlendirme, Duman B., Coşkun İ., Editör, Litera Yayıncılık, İstanbul, ss.285-332, 2015

Housing for the Urban Poor in Developing Countries

New Urban Policies and Radical Transformations in Historic Urban Centres and Squatter Housing Neighborhoods in Istanbul, Aldrich B. C., Sandhu R. S., Editör, Rawat Publications, Jaipur, ss.30-64, 2015

Marka Takva Tuğra: AKP Döneminde Kültür ve Politika

Kentsel Dönüşümün Toplumsal Maliyeti: Yeni Konut Alanlarında Bıçak Sırtı Yaşamlar, İnal K., Sancar N., Gezgin U. B. , Editör, Evrensel Kültür Kitaplığı, İstanbul, ss.139-148, 2015

Mülk, Mahal, İnsan: İstanbul’da Kentsel Dönüşüm

Kentsel Ayrışmanın Son Aşaması Olarak Kentsel Dönüşüm, Türkün A., Editör, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.3-15, 2014

Mülk, Mahal, İnsan: İstanbul’da Kentsel Dönüşüm

Tozkoparan: Bir Sosyal Mesken Alanının Tasfiyesi, Türkün A., Editör, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.311-353, 2014

Mülk, Mahal, İnsan: İstanbul’da Kentsel Dönüşüm

Neoliberal Kentsel Dönüşüm: Kentsel Alanlarda Sınıfsal Tahliye, Yoksullaşma ve Mülksüzleşme, Türkün A., Editör, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.17-42, 2014

Mülk, Mahal, İnsan: İstanbul’da Kentsel Dönüşüm

İstanbul'da 1980'ler Sonrasında Kentsel Dönüşüm: Mevzuat, Söylem, Aktörler ve Dönüşümün Hedefindeki Alanlar, Türkün A., Editör, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.79-139, 2014

Mülk, Mahal, İnsan: İstanbul’da Kentsel Dönüşüm

Sonuç: "Dönüşüm ve Yenileme Politikaları" Dar Gelirli Toplumsal Kesimlerin Barınma Sorununu Çözebilir mi?, Türkün A., Editör, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.391-436, 2014

Mülk, Mahal, İnsan: İstanbul’da Kentsel Dönüşüm

Tarlabaşı: Tarihi Kent Merkezinde Yoksulluk ve Dışlanan Kesimler Üzerinden Yeni Bir Tarih Yazılıyor, Türkün A., Editör, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.267-309, 2014

Mülk, Mahal, İnsan: İstanbul’da Kentsel Dönüşüm

1923-1980 Döneminde Kentsel Politikalar ve İstanbul'da Konut Alanlarının Gelişimi: Mevzuat, Aktörler ve Hakim Söylem, Türkün A., Editör, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.45-78, 2014

Mülk, Mahal, İnsan: İstanbul’da Kentsel Dönüşüm

Ayazma ve Tepeüstü'nden Bezirganbahçe'nin "Konut Depolarına": Mekanı Değişen Yoksulluk, Türkün A., Editör, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.355-389, 2014

Mimarlık ve Kent Sempozyumu Bildiriler Kitabı

Kentsel Turizm ve Sosyo-Mekansal Sürdürülebilirlik, Mimarlar Odası, Editör, Tmmob Mimarlar Odası Yayınları, İstanbul, ss.195-201, 2012

Urban Poverty in Developing Countries: Issues and Strategies for Sustainable Cities

The Manifestations of Voluntary and Involuntary Migration in Turkish cities: from ‘spaces of hope’ to ‘spaces of hopelessness’, Sandhu R. S., Sandhu J., Arora B., Editör, Bookwell, New Delhi, ss.57-100, 2009

Globalizing Cities: Inequality and Segregation in Developing Countries

The Changing Patterns of Segregation and Exclusion: The Case of Ankara, the Capital City of Turkey, Sandhu R. S., Sandhu, J., Editör, Rawat Publications, Jaipur, ss.271-308, 2007

İşçi Sınıfının Değişen Yapısı ve Sınıf Hareketinde Arayışlar Deneyimler Bildiriler Kitabı

Ev Eksenli Kadın Emeği ve İşçileşme Bilinci, SAV, Editör, Sav (Sosyal Araştırmalar Vakfı) Yayını, İstanbul, ss.188-204, 2005

Almanak: 2004 Analizleri

Toplumsal Vicdanda Görünürlükten Kamusal Alanda Görünürlüğe: Ev-Eksenli Çalışan Kadınlar, Sosyal Araştırmalar Vakfı, Editör, Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınları, İstanbul, ss.269-283, 2005

A Companion to Feminist Geography

The Changing Roles of Female Labor in Economic Expansion and Decline: The Case of İstanbul Clothing Industry, Nelson L.; Seager J., Editör, Blackwell, Massachusetts, ss.150-165, 2005

Cumhuriyet Döneminde Kadın ve Mimarlık

Cinsiyetin ayrımcılığının sürdüğü bir toplumda kadın olmak, Dostoğlu N. , Editör, Mimarlar Odası Yayınları, Ankara, ss.1-18, 2005

Şehrin Zulası: Ankara Kalesi

İronik Karşılaşmalar: Kale’nin Kentle ve Kentin Kale’yle İki Karşılaşması, Bora T., Editör, İletişim, Ankara, ss.221-286, 2004

Almanak 2003, Dünya ve Türkiye Yıllığı

Kentsel Turizm: Yeni bir Kentsel Önceliğe Doğru..., Sosyal Araştırmalar Vakfı, Editör, Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınları, İstanbul, ss.427-438, 2004

Kent, Sınıf, İktidar

Bilim Ve Sanat Yayınları, Ankara, 1997

Diğer Yayınlar