Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sismik Etkiler Altında Asansör Karşı Ağırlığında Oluşan Hasarların İncelenmesi

8th International Congress on Engineering and Technology Management , İstanbul, Turkey, 8 - 10 December 2022, pp.1-8

Kavramsal Tasarımda Çözüm Varyasyonlarının Değerlendirilmesi

4th International Congress on Engineering Sciences and Multidisciplinary Approaches, İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2022, pp.175-179

Seismic Isolation of Equipment and Artifacts with Sliding-Based Systems: A Review

2nd Global Conference on Engineering Research , Balıkesir, Turkey, 7 - 11 September 2022, pp.370-379

Investigation of Tribological Properties of Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE) Bearings

1st International Conference on Advances in Engineering, Architecture, Science and Technology, Erzurum, Turkey, 15 - 17 December 2021, pp.1-10

Darbe Kirişi Tasarımı ve Deneysel Analizi

International Marmara Sciences Congress (Imascon Autumn) 2021, Kocaeli, Turkey, 9 - 10 December 2021, pp.243-248

BİR DÜZ DİŞLİ ÇARKTA YÜK DAĞILIMININ VE FAKTÖRÜNÜN ÜRETİM TOLERANSLARI DOĞRULTUSUNDA İNCELENMESİ

6th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT, İstanbul, Turkey, 20 - 21 November 2021, pp.1-9

Investigation of Tribological Properties of PTFE Journal Bearings

6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING ISTANBUL, İstanbul, Turkey, 20 - 24 October 2021, pp.1-10

Systematic Construction of a Breast Pump

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING ISTANBUL, İstanbul, Turkey, 19 December 2018, pp.380-385

Sistematik Konstrüksiyonda Bir Kavramsal Tasarım Uygulaması: Çok Amaçlı Öğütücü

3'rd International Symposium on Industrial Design & Engineering, Antalya, Turkey, 22 November 2018, pp.434-440

INVESTIGATION DYNAMIC BEHAVIORS OF CRANE BEAMS UNDER MOVING LOADS

3rd CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING ISTANBUL 2017 – ICAME2017, İstanbul, Turkey, 19 December 2017, pp.1-9

A Study On Pallet Mechanism Damage Of Chain Conveyor

3rd International Conference on Advances in Mechanical Engineering, İstanbul, Turkey, 19 December 2017, pp.364-371

A STUDY ON PALLET MECHANİSM DAMAGE OF CHAIN CONVEYOR, 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING

3rd CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING ISTANBUL 2017 – ICAME2017, İstanbul, Turkey, 19 December 2017, pp.364-371

Basınçlı kapların ASME Section VIII Division 2 ve EN 13445 kodlarına göre tasarımı ve karşılaştırılması

2. International Conference on Advenced Engineering Technologies, Bayburt, Turkey, 21 September 2017, pp.1-10

ACTIVE VIBRATION CONTROL OF SEISMIC-EXCITED CRANE STRUCTURE WITH SELF-TUNING FUZZY LOGIC CONTROLLER

SECOND EUROPEAN CONFERENCE on EARTHQUAKE ENGINEERING AND SEISMOLOGY 25-29 August 2014, İstanbul/ Turkey, İstanbul, Turkey, 25 August 2014, vol.1, no.1, pp.1

Investigation of the Dynamic Behaviors of Cranes under Seismic Effects with Theoretical and Experimental Study

14th International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies (AMPT), İstanbul, Turkey, 13 - 16 July 2011, vol.445, pp.1082-1087 identifier identifier

Köprülü krenlerde yük salınımlarının bulanık kazanç ayarlamalı PD kontrolör ile önlenmesi

15. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu UMTS2011, Niğde Üniversitesi, Niğde, Turkey, 16 - 18 June 2011, pp.199-204

Köprülü Krenlerde Yük Salınımlarının Öz Uyarlamalı Bulanık Mantıklı P-ID Kontrolör ile Azaltılması

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı TOK2010, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kocaeli, Turkey, 21 - 23 September 2010, pp.553-558