Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Design of scaled down model of a tower crane mast by using similitude theory

Engineering Structures, cilt.220, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Natural frequency analysis of lattice boom crane theoretically and experimentally

International Journal of Steel Structures, cilt.17, sa.2, ss.757-762, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yeni Bir Hidroterapi Egzersiz Aletinin Sistematik Konstrüksiyon Yaklaşımıyla Kavramsal Tasarımı

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part: C Tasarım ve Teknoloji, cilt.7, sa.2, ss.291-302, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

KREN KİRİŞLERİNİN HAREKETLİ TEKİL YÜKE MARUZ SÖNÜMLÜ EULER-BERNOULLİ KİRİŞİ OLARAK MODELLENMESİ VE DİNAMİK ANALİZİ

Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.49-65, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Theoretical and Experimental Deformation Analysis of Crane Beams Subjected to Moving Load

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, cilt.33, sa.4, ss.653-663, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

HAREKETLİ YÜK ALTINDA ÇALIŞAN KREN KİRİŞLERİNİN TEORİK VE DENEYSEL DEFORMASYONANALİZİ

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.4, ss.653-663, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gantry crane structure seismic control by the use of fuzzy PID cont

Gazi University Journal of Science, cilt.26, sa.2, ss.215-223, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Gantry crane structure seismic control by the use of fuzzy PID controller

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.26, ss.215-223, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

SEISMIC CONTROL OF CRANES WITH ACTUATOR SATURATED MIXED H2/H? CONTROLLER

Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.2012, ss.415-426, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Seısmıc Control Of Cranes Wıth Actuator Saturated Mıxed H2 H Controller

Journal of Engineering and Natural SciencesMühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.30, ss.415-426, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DME Tabanlı Durum Geri-beslemeli Karma H2/Hinf Kontrolörle Krenlerde Yapısal Titreşimlerin Kontrolü

Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.30, ss.281-291, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konteyner krenlerinde depremden kaynaklanan titreşimlerin bulanık PID kontrolör ile aktif kontrolü

Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.24, ss.149-155, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

DME Tabanlı Durum Geri Beslemeli Karma H2 H Kontrolörle Krenlerde Yapısal Titreşimlerin Kontrolu

Journal of Engineering and Natural Sciences-Sigma, Sigma, cilt.30, ss.281-291, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konteyner Krenlerinde Depremden Kaynaklanan Titreşimlerin Aktif Kontrolü

Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.29, sa.4, ss.383-394, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yük kancasındaki gerilmelerin farklı metotlarla incelenmesi ve gerilme dağılımının fotoelastisite deneyi ile doğrulanması

e-Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi (elektronik), cilt.6, sa.4, ss.71-79, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zincir baklasında yük altında oluşan gerilmelerin sonlu elemanlar yöntemi ve fotoelastisite yöntemiyle incelenmesi

e-Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi (elektronik), cilt.2008, sa.5, ss.41-48, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Systematic Construction of a Breast Pump

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING ISTANBUL, İstanbul, Türkiye, 19 Aralık 2018, ss.380-385

Sistematik Konstrüksiyonda Bir Kavramsal Tasarım Uygulaması: Çok Amaçlı Öğütücü

3'rd International Symposium on Industrial Design & Engineering, Antalya, Türkiye, 22 Kasım 2018, ss.434-440

A STUDY ON PALLET MECHANİSM DAMAGE OF CHAIN CONVEYOR, 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING

3rd CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING ISTANBUL 2017 – ICAME2017, İstanbul, Türkiye, 19 Aralık 2017, ss.364-371

INVESTIGATION DYNAMIC BEHAVIORS OF CRANE BEAMS UNDER MOVING LOADS

3rd CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING ISTANBUL 2017 – ICAME2017, İstanbul, Türkiye, 19 Aralık 2017, ss.1-9

A Study On Pallet Mechanism Damage Of Chain Conveyor

3rd International Conference on Advances in Mechanical Engineering, İstanbul, Türkiye, 19 Aralık 2017, ss.364-371

Basınçlı kapların ASME Section VIII Division 2 ve EN 13445 kodlarına göre tasarımı ve karşılaştırılması

2. International Conference on Advenced Engineering Technologies, Bayburt, Türkiye, 21 Eylül 2017, ss.1-10

ACTIVE VIBRATION CONTROL OF SEISMIC-EXCITED CRANE STRUCTURE WITH SELF-TUNING FUZZY LOGIC CONTROLLER

SECOND EUROPEAN CONFERENCE on EARTHQUAKE ENGINEERING AND SEISMOLOGY 25-29 August 2014, İstanbul/ Turkey, İstanbul, Türkiye, 25 Ağustos 2014, cilt.1, sa.1, ss.1

Investigation of the Dynamic Behaviors of Cranes under Seismic Effects with Theoretical and Experimental Study

14th International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies (AMPT), İstanbul, Türkiye, 13 - 16 Temmuz 2011, cilt.445, ss.1082-1087 identifier identifier

Köprülü krenlerde yük salınımlarının bulanık kazanç ayarlamalı PD kontrolör ile önlenmesi

15. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu UMTS2011, Niğde Üniversitesi, Niğde, Türkiye, 16 - 18 Haziran 2011, ss.199-204

Köprülü Krenlerde Yük Salınımlarının Öz Uyarlamalı Bulanık Mantıklı P-ID Kontrolör ile Azaltılması

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı TOK2010, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kocaeli, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2010, ss.553-558