Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İzzet Melih Devrim ve Fransızca Olarak Kaleme Aldığı Oyunu Leïla Üzerine

Yeni Tiyatro, vol.8, no.69, pp.52-61, 2015 (Other Refereed National Journals)

Leyla Hanım’ın Hatıralarında Mekân

Hürriyet Gösteri, no.309, pp.124-130, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Yeni Osmanlılar Tarihi (Histoire des Jeunes Ottomans) D'Ebüzziya Tevfik: Mémoires ou récit historique?

FOLKLOR/EDEBİYAT, vol.19, no.74, pp.217-224, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

İstanbul’un ve Bütün Dünyanın En Müthiş Hırsızı: Fakabasmaz Zihni

Türk Edebiyatı, no.473, pp.38-41, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Tanzimat Yazarlarına Göre Hatırat Türü

TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI, vol.8, no.29, pp.303-317, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

1908 Meşrutiyeti ve Müzik

FOLKLOR/EDEBİYAT, vol.17, no.65, pp.81-96, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Edebiyatının Batı Edebiyatı ile Dansının İlk Adımları

Hürriyet Gösteri, no.292, pp.83-87, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Hüseyin Kazım’ın Seyahatnameleri, Protokol İlişkilerinde Hediyenin Rolü

Toplumsal Tarih, no.149, pp.76-82, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

M.Kemaleddin ve Polisiyeleri

Cinai Muhabbetler 1, İstanbul, Turkey, 22 March 2017, pp.9

Le Roman policier Ottoman: de ses début à 1928

Une Longueur d’avance sur la police: Perspectives du roman policier Grec et Turc XIXe-XXe siècles, Paris, France, 08 October 2015, pp.8

Kadınlık, Delilik... Tante Rosa

Edebiyat ve Delilik, İstanbul, Turkey, 14 May 2015, pp.8

Ecrire en langue française: İzzet Melih Devrim et son Leïla

Conseil International d’Etudes Francophones 27. Congrès Mondial, Mauritus, Mauritius, 09 June 2013, pp.10

Fakabasmaz Zihni Serisi Üzerine Yapısal Bir İnceleme Denemesi

Edebiyatımızın Üvey Evladı:Polisiye, İstanbul, Turkey, 27 November 2012, pp.80-92

Şair Leyla Hanım’ın Hatıralarında Mekân

VI.Uluslararsı Kültür Sempozyumu Mekan ve Kültür, İstanbul, Turkey, 08 September 2011, pp.117

Yeni Lisan Hareketi Karşısında Millî Musikinin İnşası Hakkında Bazı Görüşler

Kocaeli Üniversitesi Yüzüncü Yıldönümü Dolayısıyla Yeni Lisan Hareketi Uluslararası Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 11 April 2011, pp.10

Hüseyin Kazım’ın Seyahatnamelerinde Protokol Hediyeleri

Kültür Tarihimizde Çeyiz, İstanbul, Turkey, 10 June 2006, pp.304-317

Anı Yazarı Olarak Rıfat Ilgaz

Rıfat Ilgaz Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 10 May 2006, pp.851-859

Sherlock Holmes’ün Türk Edebiyatındaki İzdüşümüne Bir Örnek: Amanvermez Avni’nin Serüvenleri

International Symposium on Language and Communication: Research trends and challenges, İzmir, Turkey, pp.2629

Books & Book Chapters

Writing in French: İzzet Melih Devrim (1887-1966) and his Leila (1912)

in: French as Language of İntimacy in the Modern Age/Le Français, langue de l'intime à l'époque moderne et contemporaine, Madeleine van Strien-Chardonneau & Marie-Christine Kok-Escalle, Editor, Amsterdam Universty Press, Amsterdam, pp.183-200, 2017

Şeytan Hadiye

Labirent, İstanbul, 2013

Karanlık Konakta Ne Var?

Labirent, İstanbul, 2013

Define/Kan Damlası

Labirent, İstanbul, 2013

Gece Kuşları

Labirent, İstanbul, 2013

Cani mi Masum mu

Labirent, İstanbul, 2013

Vatan yahut Silistre

Çağrı Yayınları, İstanbul, 2006

Episodes in the Encyclopedia