Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İzzet Melih Devrim ve Fransızca Olarak Kaleme Aldığı Oyunu Leïla Üzerine

Yeni Tiyatro, cilt.8, sa.69, ss.52-61, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Leyla Hanım’ın Hatıralarında Mekân

Hürriyet Gösteri, sa.309, ss.124-130, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Yeni Osmanlılar Tarihi (Histoire des Jeunes Ottomans) D'Ebüzziya Tevfik: Mémoires ou récit historique?

FOLKLOR/EDEBİYAT, cilt.19, sa.74, ss.217-224, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tanzimat Yazarlarına Göre Hatırat Türü

TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI, cilt.8, sa.29, ss.303-317, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1908 Meşrutiyeti ve Müzik

FOLKLOR/EDEBİYAT, cilt.17, sa.65, ss.81-96, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Edebiyatının Batı Edebiyatı ile Dansının İlk Adımları

Hürriyet Gösteri, sa.292, ss.83-87, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

M.Kemaleddin ve Polisiyeleri

Cinai Muhabbetler 1, İstanbul, Türkiye, 22 Mart 2017, ss.9

Le Roman policier Ottoman: de ses début à 1928

Une Longueur d’avance sur la police: Perspectives du roman policier Grec et Turc XIXe-XXe siècles, Paris, Fransa, 08 Ekim 2015, ss.8

Kadınlık, Delilik... Tante Rosa

Edebiyat ve Delilik, İstanbul, Türkiye, 14 Mayıs 2015, ss.8

Ecrire en langue française: İzzet Melih Devrim et son Leïla

Conseil International d’Etudes Francophones 27. Congrès Mondial, Mauritus, Mauritius, 09 Haziran 2013, ss.10

Fakabasmaz Zihni Serisi Üzerine Yapısal Bir İnceleme Denemesi

Edebiyatımızın Üvey Evladı:Polisiye, İstanbul, Türkiye, 27 Kasım 2012, ss.80-92

Şair Leyla Hanım’ın Hatıralarında Mekân

VI.Uluslararsı Kültür Sempozyumu Mekan ve Kültür, İstanbul, Türkiye, 08 Eylül 2011, ss.117

Yeni Lisan Hareketi Karşısında Millî Musikinin İnşası Hakkında Bazı Görüşler

Kocaeli Üniversitesi Yüzüncü Yıldönümü Dolayısıyla Yeni Lisan Hareketi Uluslararası Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 11 Nisan 2011, ss.10

Hüseyin Kazım’ın Seyahatnamelerinde Protokol Hediyeleri

Kültür Tarihimizde Çeyiz, İstanbul, Türkiye, 10 Haziran 2006, ss.304-317

Anı Yazarı Olarak Rıfat Ilgaz

Rıfat Ilgaz Sempozyumu, Kastamonu, Türkiye, 10 Mayıs 2006, ss.851-859

Sherlock Holmes’ün Türk Edebiyatındaki İzdüşümüne Bir Örnek: Amanvermez Avni’nin Serüvenleri

International Symposium on Language and Communication: Research trends and challenges, İzmir, Türkiye, ss.2629

Kitap & Kitap Bölümleri

Writing in French: İzzet Melih Devrim (1887-1966) and his Leila (1912)

French as Language of İntimacy in the Modern Age/Le Français, langue de l'intime à l'époque moderne et contemporaine, Madeleine van Strien-Chardonneau & Marie-Christine Kok-Escalle, Editör, Amsterdam Universty Press, Amsterdam, ss.183-200, 2017

Şeytan Hadiye

Labirent, İstanbul, 2013

Karanlık Konakta Ne Var?

Labirent, İstanbul, 2013

Define/Kan Damlası

Labirent, İstanbul, 2013

Gece Kuşları

Labirent, İstanbul, 2013

Cani mi Masum mu

Labirent, İstanbul, 2013

Vatan yahut Silistre

Çağrı Yayınları, İstanbul, 2006

Ansiklopedide Bölümler