Bilimsel Faaliyetler

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

  • Mayıs 2019II. İSTANBUL MÜZELERİ ÇALIŞTAYI

    İstanbul

Bilimsel Hakemlikler

  • Ekim 2018YILDIZ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

    Hakemli Bilimsel Dergi

  • Temmuz 2018Yıldız Journal of Art and Design

    Hakemli Bilimsel Dergi

Sanatsal Etkinlik