Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ALANYA ARKEOLOJİ MÜZESİ ZİYARETİ

SANAT TASARIM GAZETESİ, ss.15, 2019

Yunan Sanatçı SiniAnastasiadi Üzerine…

Bahariye Sanat Gazetesi, ss.12, 2018

Nebahat Karyağdı İle Bir Mini Söyleşi

Bosphorus Sanat Gazetesi, ss.12, 2018

Trabzon Şehir Müzesi

Bosphorus Sanat Gazetesi, ss.15, 2018

Günümüz Balkan Coğrafyasında Plastik Sanatlar ve Balkan Sanat Müzelerinin Aktüel Perspektifi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of the Human and Social Science Researches, cilt.7, ss.344-377, 2018
Link

20.yy Sonrasında Güncellenen Çek Sanatı ve Lukáš (Musa) Musil’in Günümüz Çek Sanatındaki Yeri

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of the Human and Social Science Researches, cilt.7, ss.192-211, 2018
Link

21.YÜZYIL ALMAN RESİM SANATINDA GERHARD RICHTER’İN YERİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, cilt.11, ss.311-323, 2018
Link

Konstantinos Maleas Örnekleminde Yunan Resim Sanatında Ard İzlenimcilik

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi / Journal of the Human and Social Science Researches, cilt.6, ss.1553-1572, 2017

Balkan Defterinden Notlar 1

GÜNCEL SANAT DERGİSİ, ss.34-37, 2017

1923 Yunan – Türk Nüfus Mübadelesi, Millileştirme Politikaları ve Güncellenen Türk Resim Sanatı

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi / Journal of the Human and Social Science Researches, cilt.5, ss.2707-2741, 2016

Lucas Samaras Örnekleminde Çağdaş Yunan Sanatında Multimedya Uygulamaların Yeri

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi / Journal of the Human and Social Science Researches, cilt.5, ss.1533-1562, 2016

Gerhard Richter ve Anselm Kiefer Örnekleminde İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Almanya’da Plastik Sanatlar

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi / Journal of the Human and Social Science Researches, cilt.4, ss.468-481, 2015

L’Illustration Dergisi Örnekleminde İkinci Dünya Savaşı Dönemi Süreli Yayın Reklamcılığında Militarizm

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi / Journal of the Human and Social Science Researches, cilt.4, ss.100-111, 2015

Amerika Birleşik Devletleri Örnekleminde İkinci Dünya Savaşı Dönemi Savaş Bonosu Posterleri

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi / Journal of the Human and Social Science Researches, cilt.3, ss.855-869, 2014

Amerika Birleşik Devletleri Örnekleminde İkinci Dünya Savaşı Dönemi Kadın İşgücü Temalı Propaganda Posterleri

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, cilt.7, ss.431-442, 2014

Amerika Birleşik Devletleri Örnekleminde İkinci Dünya Savaşı Dönemi Askeri Propaganda Posterleri

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, cilt.7, ss.496-503, 2014

Dijital Sanatlar Çerçevesinde Üretilen Eserlerde Teknoloji Kullanımı ve İnternetin Sergilemeye Etkisi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi / Journal of the Human and Social Science Researches, cilt.2, ss.109-124, 2013

Yeni Gerçekçilik Bağlamında Yves Klein ve Fernandez Arman’ın Boşluk ve Doluluk Sergileri

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi / Journal of the Human and Social Science Researches, cilt.2, ss.125-135, 2013

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

21. YÜZYIL BALKAN COĞRAFYASINDA PLASTİK SANATLARDA YENİ EĞİLİMLER

I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, Alanya, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.175-182

AŞAĞI SAKSONYA EYALET MÜZESİ (HANNOVER) VE SANAT KOLEKSİYONU ÜZERİNE BİRARAŞTIRMA

V. YILDIZ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2018, ss.1195-1205
Link

Sürdürülebilir Eğitimde Sanat ve Tasarım Eğitim Modellerinin İncelemesi

IVSS 2018 Mesleki Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018, ss.90
Link

TÜRK SANATÇI TOMUR ATAGÖK’ÜN 2000-2015 YILLARI ARASINDAKİ SERGİLERİNE DAİR BİR ARAŞTIRMA

I. Uluslararası Dede Korkut Türk Kültürü, Tarihi ve Edebiyatı Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Mart 2018, ss.6-26
Link

Hırvat Sanatçı Ljubomir Stahov ve Güncel Heykel Formları Üzerine

4. Uluslararası Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2017, ss.94
Link

Birleşik Devletler ve İkinci Dünya Savaşı Dönemi Propaganda Posterleri

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi: Sanatı Yönetmek Uluslararası Sanat Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 4-7 Kasım 2014 İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 04 Kasım 2015, ss.115-123

Siyaset ve Sanat Ekseninde Hans Haacke’nin Çalışmalarına Bir Bakış

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi: Sanat, Gerçeklik ve Paradoks Uluslararası Sanat Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Muğla, Türkiye, 08 Ekim 2015, ss.547-558

L illusration Dergisi Çerçevesinde 2 Dünya Savaşı Dönemi Görsel Medya Anlayışı

Uluslararası Sanat Sempozyumu ”Müzik ve Medya”, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2014, ss.67

Kitap & Kitap Bölümleri

MİLLİ EĞİTİM ÜZERİNE YAZILAR

MİLLİ SANAT PERSPEKTİFİ ÖLÇEĞİNDE TÜRKİYE'NİN İLK SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ: YTÜ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ, Prof. Dr. Ali Fuat ARICI - Doç. Dr. Mustafa BAS¸ARAN, Editör, Efe Akademi Yayınevi, İstanbul, ss.211-226, 2019
Link

Diğer Yayınlar