Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’de Kültürel Etkileşim Platformları Olarak Posta Sanatı Etkinlikleri

Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.3, ss.1-19, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Özet Creative Commons License
Link

Avrupa Müzelerinde Kullanılan Güncel Sergileme Teknolojileri Üzerine Bir Araştırma

Avrupa Müzelerinde Kullanılan Güncel Sergileme Teknolojileri Üzerine Bir Araştırma, cilt.2, ss.532-562, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Özet Creative Commons License

Trakya Bölgesinde Kültürel Etkileşim Çerçevesinde Yunan Sanatçı SyniAnastasiadi ve Sanat Galerisi (SYNI) Üzerine Bir Araştırma

SOSYAL, BEŞERİ ve İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.2, ss.398-411, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License
Link

ALANYA ARKEOLOJİ MÜZESİ ZİYARETİ

SANAT TASARIM GAZETESİ, ss.15, 2019 (Hakemsiz Dergi)

İZMİR RESİM HEYKEL MÜZESİ VE GALERİSİ

SANAT TASARIM GAZETESİ, ss.12, 2019 (Hakemsiz Dergi)

Türk Sanatçı Tomur Atagök’ün 2000-2015 Yılları Arasındaki Sergilerine Dair Bir Araştırma

Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, no.2, ss.70-94, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Özet Creative Commons License
Link

Yunan Sanatçı SiniAnastasiadi Üzerine…

Bahariye Sanat Gazetesi, ss.12, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Ressam Recep Keçeli ile Figür Resmi Üzerine

Bosphorus Sanat Gazetesi, ss.11, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Nebahat Karyağdı İle Bir Mini Söyleşi

Bosphorus Sanat Gazetesi, ss.12, 2018 (Hakemsiz Dergi)

SÜRDÜRÜLEBILIR EĞITIMDE SANAT VE TASARIM EĞITIM MODELLERININ INCELEMESI

Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) Ankara Üniversitesi, cilt.1, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Emel Örs İle Sanatı Üzerine Bir Söyleşi

Bosphorus Sanat Gazetesi, ss.6, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Y.T.Ü. Sanat ve Tasarım Fakültesi 20. Yaşını Doldurdu

Bosphorus Sanat Gazetesi, ss.10, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Trabzon Şehir Müzesi

Bosphorus Sanat Gazetesi, ss.15, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Alman Sanatçı Gerhard Richter’in 2010-2017 Yılları Arasındaki Sergilerine Dair Bir Araştırma

Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.12-27, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License
Link

Balkan Siyaseti İzleği ve Sloven OHO Grubu Hakkında

Bosphorus Sanat Gazetesi, ss.14, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Günümüz Balkan Coğrafyasında Plastik Sanatlar ve Balkan Sanat Müzelerinin Aktüel Perspektifi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of the Human and Social Science Researches, cilt.7, ss.344-377, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

20.yy Sonrasında Güncellenen Çek Sanatı ve Lukáš (Musa) Musil’in Günümüz Çek Sanatındaki Yeri

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of the Human and Social Science Researches, cilt.7, ss.192-211, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Üsküp Şehri ve Kültür Sanat Dinamizmi (Makedonya Cumhuriyeti)

”Bosphorus” Sanat Gazetesi, ss.9, 2018 (Hakemsiz Dergi)

21.YÜZYIL ALMAN RESİM SANATINDA GERHARD RICHTER’İN YERİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, cilt.11, ss.311-323, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Konstantinos Maleas Örnekleminde Yunan Resim Sanatında Ard İzlenimcilik

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi / Journal of the Human and Social Science Researches, cilt.6, ss.1553-1572, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KONSTANTINOS MALEAS ÖRNEKLEMİNDE YUNAN RESİM SANATINDA ARD İZLENİMCİLİK

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.1553-1572, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

TÜRKİYE DE CUMHURİYET SONRASI KÜLTÜR SANAT ATILIMLARININ KARŞI PROPAGANDA PERSPEKTİFİYLE YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Y.T.Ü. Sosyal Bilimler Ens. Dergisi, cilt.1, ss.14-28, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Balkan Defterinden Notlar 1

GÜNCEL SANAT DERGİSİ, cilt.1, no.1, ss.34-37, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Lucas Samaras Örnekleminde Çağdaş Yunan Sanatında Multimedya Uygulamaların Yeri

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi / Journal of the Human and Social Science Researches, cilt.5, ss.1533-1562, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1923 Yunan – Türk Nüfus Mübadelesi, Millileştirme Politikaları ve Güncellenen Türk Resim Sanatı

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi / Journal of the Human and Social Science Researches, cilt.5, ss.2707-2741, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Der Adler Örnekleminde Nasyonal Sosyalist Almanya Da Süreli Yayınlarda Propaganda

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.8, ss.292-299, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Gerhard Richter ve Anselm Kiefer Örnekleminde İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Almanya’da Plastik Sanatlar

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi / Journal of the Human and Social Science Researches, cilt.4, ss.468-481, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

L ILLUSTRATION DERGİSİ ÖRNEKLEMİNDE İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ SÜRELİ YAYIN REKLAMCILIĞINDA MİLİTARİZM

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi / Journal of the Human and Social Science Researches, cilt.4, ss.100-111, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Siyasi Tarihin Görsel Arşivleri Fransa Ve L Illustratıon Dergisi Örnekleminde Süreli Yayınlar

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.8, ss.495-506, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

L’Illustration Dergisi Örnekleminde İkinci Dünya Savaşı Dönemi Süreli Yayın Reklamcılığında Militarizm

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi / Journal of the Human and Social Science Researches, cilt.4, ss.100-111, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Amerika Birleşik Devletleri Örnekleminde İkinci Dünya Savaşı Dönemi Savaş Bonosu Posterleri

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi / Journal of the Human and Social Science Researches, cilt.3, ss.855-869, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Amerika Birleşik Devletleri Örnekleminde İkinci Dünya Savaşı Dönemi Kadın İşgücü Temalı Propaganda Posterleri

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, cilt.7, ss.431-442, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pre-Modellıng Process In The Art Of Sculpture And Three-Dımensıonal Prınter Practıces

Ulakbilge Dergisi, cilt.2, ss.69-80, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Amerika Birleşik Devletleri Örnekleminde İkinci Dünya Savaşı Dönemi Askeri Propaganda Posterleri

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, cilt.7, ss.496-503, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dijital Sanatlar Çerçevesinde Üretilen Eserlerde Teknoloji Kullanımı ve İnternetin Sergilemeye Etkisi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi / Journal of the Human and Social Science Researches, cilt.2, ss.109-124, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Gerçekçilik Bağlamında Yves Klein ve Fernandez Arman’ın Boşluk ve Doluluk Sergileri

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi / Journal of the Human and Social Science Researches, cilt.2, ss.125-135, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yağlıboya Eserlerin Sergilemelerde Zararlı Işınımlara Karşı Korunması ve Louvre Notre Dame Müzesi Örneği

Arkeoloji ve Sanat, cilt.143, no.143, ss.185-193, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

MÜZE TEKNOLOJİLERİ VE SERGİLEME FARKLILIKLARI

İdil Sanat ve Dil Dergisi, cilt.2, no.8, ss.113-128, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Özet Creative Commons License
Link

İLETİŞİM BAĞLAMINDA MÜZE TEKNOLOJİLERİ VE MÜZELERDE ENFORMASYON

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, no.2, ss.23-33, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi) Özet Creative Commons License
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

21. YÜZYIL BALKAN COĞRAFYASINDA PLASTİK SANATLARDA YENİ EĞİLİMLER

I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.175-182 Creative Commons License

AŞAĞI SAKSONYA EYALET MÜZESİ (HANNOVER) VE SANAT KOLEKSİYONU ÜZERİNE BİRARAŞTIRMA

V. YILDIZ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2018, ss.1195-1205 Creative Commons License
Link

Sürdürülebilir Eğitimde Sanat ve Tasarım Eğitim Modellerinin İncelemesi

IVSS 2018 Mesleki Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018, ss.90
Link

Hırvat Sanatçı Ljubomir Stahov ve Güncel Heykel Formları Üzerine

4. Uluslararası Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2017, ss.94
Link

Siyaset ve Sanat Ekseninde Hans Haacke’nin Çalışmalarına Bir Bakış

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi: Sanat, Gerçeklik ve Paradoks Uluslararası Sanat Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Muğla, Türkiye, 08 Ekim 2015, ss.547-558

Kitap & Kitap Bölümleri

MİLLİ EĞİTİM ÜZERİNE YAZILAR

MİLLİ SANAT PERSPEKTİFİ ÖLÇEĞİNDE TÜRKİYE'NİN İLK SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ: YTÜ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ, Prof. Dr. Ali Fuat ARICI - Doç. Dr. Mustafa BAS¸ARAN, Editör, Efe Akademi Yayınevi, İstanbul, ss.211-226, 2019 Creative Commons License
Link

Diğer Yayınlar