Duyurular & Dokümanlar

Yapı Malzemeleri
Ders Notu
6.05.2020

Uygulamalar

uygulama.rar Creative Commons License

BIYT Proje Teslim
Duyuru
30.04.2020

Proje teslim tarihi 14.05.2020.

Proje ekibinden bir kişinin pdf  formatındaki projeyi bkkanat@yildiz.edu.tr adresine e-mail yoluyla göndermesi yeterlidir.

Proje teslim raporunda aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

1- Proje kapak sayfası (Öğrenci bilgileri yer almalıdır.)

2- Proje verileri (kat planları, DGB, havalandırma tipi, gölgelenme faktörü, seçilen il/ilçe vb.) raporda sunulmalıdır.

3- Binanın ısı kaybeden yüzeylerindeki dış duvar, tavan ve taban/döşemelerde kullanılan malzemeler, bu malzemelerin eleman içindeki sıralanışı ve kalınlıkları, duvar, tavan ve taban/döşeme elemanlarının alanları ve “U” değerleri belirtilmelidir.

4- Pencere sistemlerinde kullanılan cam ve çerçevenin tipi, bütün yönler için ayrı ayrı pencere alanları ve “U” değerleri ile hava değişim oranı belirtilmelidir.

5- Isı kayıpları, ısı kazançları, kazanç/kayıp oranı, kazanç kullanım faktörü, aylık ve yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının büyüklükleri, TS 825'te verilen “binanın özgül ısı kaybı” ve “yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı” çizelgelerindeki örneklerde olduğu gibi çizelgeler hâlinde verilmelidir.

6- Normal kat duvar, tavan ve bina temel detayları çizimlerle gösterilmelidir.

7- Binanın ısı kaybeden yüzeylerinden sadece normal kat duvar elemanı için yoğuşma tahkiki yapılmalıdır. Yoğuşmanın olup olmadığı grafiklerle gösterilerek belirtilmelidir. Yoğuşma var ise yoğuşma suyu miktarı hesaplanmalı, takip eden aylar için ise buharlaşma hesapları da yapılmalıdır. Yıllık yoğuşma miktarı sınır değerlerle karşılaştırılarak kontrol edilmelidir.


Yapı Malzemeleri
Ders Notu
29.04.2020
Yapı Malzemeleri
Ders Notu
24.04.2020

Rötre ve sünme

Rötre ve Sünme.pdf Creative Commons License

Yapı Malzemeleri
Ders Notu
22.04.2020

Kimyasal katkılar

Kimyasal Katkılar.pdf Creative Commons License

Yapı Malzemeleri
Ders Notu
17.04.2020
CCT
Ders Notu
16.04.2020
Yapı Malzemeleri
Ders Notu
15.04.2020

Basınç Dayanımına Etki Eden Faktörler

Beton 3-Basınç Dayanımına Etki Eden....pdf Creative Commons License

Yapı Malzemeleri
Ders Notu
10.04.2020

Beton karışım hesabı ders notu

Beton Karışım Hesabı.pdf Creative Commons License

CCT
Ders Notu
9.04.2020

 Chapters 6 and 7

chapter_6_7.pdf Creative Commons License

Yapı Malzemeleri
Ders Notu
8.04.2020

Beton üretimi ve kalite kontrolü

Beton 2 (Beton Uretimi ve Kalite Ko....pdf Creative Commons License

BIYT Yoğuşma Uygulama
Ders Notu
7.04.2020

Yoğuşma uygulaması

Condensation problem.pdf Creative Commons License

CCT homework assignment
Ödev
5.04.2020

You can find the articles that you present in the file attached to this announcement. File names (numbers and surnames) indicate the order of the presentation and the article that you will present to other students for 10 minutes. Read it in detail, and prepare a summary of the article in PowerPoint.

The presentations will be held on April 30th and May 7th at 1 pm.

homework.rar Creative Commons License

Cement and Concrete Technology
Ders Notu
2.04.2020
Yapı Malzemeleri
Ders Notu
1.04.2020
Yapı Malzemeleri
Ders Notu
27.03.2020

Beton-1 ders notu

Beton 1.pdf Creative Commons License

Cement and Concrete Technology
Ders Notu
26.03.2020

Lecture notes.

chapters_1_4.pdf Creative Commons License

BIYT Proje Grupları
Duyuru
6.03.2020

Proje grupları ekte verilmiştir.

BIYT 19-20_Bahar Gruplar.pdf Creative Commons License

BIYT proje, bina bilgileri
Ödev
6.03.2020

Binalarda ısı yalıtımı dersine ait proje bilgileri ekte paylaşılmıştır. Kat yüksekliği her grup için farklılık göstermektedir, bu durumun hesaplarda dikkate alınması gerekmektedir. 1. Ara kontrol 12 Mart Perşembe günü ders saatinde yapılacaktır, bir gün öncesinde de  kontrol için gelebilirsiniz. Ara kontrole grup üyelerinin tamamının katılması önemlidir. 1. Ara kontrolde binanın toplam ısı kaybının hesaplanması, ayrıca ara kat döşeme tahkikinin de yapılması istenmektedir.

BIYT-Proje+bilgileri.pdf Creative Commons License

BIYT ders notu
Ders Notu
8.10.2018
BIYT
Ders Notu
8.10.2018

Ders notu

2013.pdf Creative Commons License

Tez Dosyaları

Influence of Potential Modifiers on Sodium Carbonate Activated Slag: Early Age Characterization, Microstructural Evolution and Performance