Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Nisan 2019Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi

    Hakemli Bilimsel Dergi

  • Mart 2019Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

    Hakemli Bilimsel Dergi

  • Temmuz 2018SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI

    ESCI Kapsamındaki Dergi