Genel Bilgiler

Biyografi

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümününden 1998 yılında mezun olmuştur. 2001 yılında YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinde Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. 2004 yılında Tübitak-Nato bursu ile Darmstadt Teknoloji Üniversitesi Fiziksel Jeodezi Enstitüsünde gravite ölçme ve değerlendirme konularında doktora öğrencisi olarak araştırma faaliyetleri yürütmüş, 2007 yılında YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsünde mikrogravite ve stokastik süreçleri konusunda doktora tezini tamamlamıştır. 2009 yılında Yardımcı Doçent, Nisan 2012'de Doçent, Eylül 2018'de Profesör olmuştur. Halen YTÜ İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Jeodezi Anabilim Dalında Profesör Doktor olarak görevine devam etmektedir.

Lisans seviyesinde "Hata Kuramı ve Parametre Kestirimi", "Dengeleme Hesabı", "Fiziksel Jeodezi" ve "Jeodezik Ödevlerin Programlanması", lisansüstü seviyesinde ise "Jeodezide İstatistik Analiz" ve "Deformasyon Ölçülerinin Analizi" dersleri vermektedir. Çalışma alanı yoğunluklu olarak jeodezide istatistik analiz üzerinedir. Yanı sıra, statik ve dinamik yer gravite alanı modellemesi, bu modellerden global ve bölgesel ölçeklerde hidrolojik ve buzul kütle değişimlerinin belirlenmesi üzerine çalışmaktadır. Son dönemde, toplam en küçük kareler (total least-squares), simetrik koordinat dönüşümü, varyans bileşen kestirimi, farklı kestirim sonuçlarının en uygun şekilde birleştirilmesi, deformasyon analizinde görelilik, non-stationary noise konuları üzerinde akademik çalışmalar yürütmektedir. 

Kurum Bilgileri

Birim
İnşaat Fakültesi
Bölüm
Harita Mühendisliği
Ana Bilim Dalı
Jeodezi

İletişim

Web Sayfası
https://avesis.yildiz.edu.tr/caydin
Ofis
Z-066