Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Solution of the weighted symmetric similarity transformations based on quaternions

JOURNAL OF GEODESY, cilt.92, ss.1113-1130, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Increasing numerical efficiency of iterative solution for total least-squares in datum transformations

STUDIA GEOPHYSICA ET GEODAETICA, cilt.62, ss.223-242, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of displaced reference points on deformation analysis

Journal of Surveying Engineering, cilt.143, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Power of Global Test in Deformation Analysis

JOURNAL OF SURVEYING ENGINEERING, cilt.138, ss.51-56, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Estimation of Variance Components Using a Step-by-Step Approach

JOURNAL OF SURVEYING ENGINEERING, cilt.137, ss.40-46, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Computation of Baarda's lower bound of the non-centrality parameter

JOURNAL OF GEODESY, cilt.78, ss.437-441, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

GNSS-PPP ile elde edilen düşey yerdeğiştirmenin doğruluğu

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.18, ss.605-615, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

How to solve errors-in-variables model for coordinate transformations in a classical adjustment way?

Journal of Geodesy and Geoinformation, cilt.3, ss.9-17, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

GRACE Çözümlerinde Korelasyon Etkilerinin Yüksek Dereceden Polinomlarla Giderilmesi

HKM Jeodezi Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, cilt.1, ss.35-42, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GPS Deformasyon Ağlarında Gözlem Süresi ile Ağ Duyarlılığı Arasındaki İlişki

HARİTA DERGİSİ, cilt.73, ss.42-51, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deformasyon Analizinde Duyarlık

HKM Jeodezi Jeoinformasyon Arazi Yönetimi Dergisi, cilt.2004, ss.12-18, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İyonosferdeki Toplam Elektron Yoğunluğu Büyük Depremlerin Kestiriminde Kullanılabilir mi?

YTÜ Dergisi, cilt.2003, ss.47-56, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Noise Characteristics in GRACE-Mascon Solutions

International Symposium on Applied Geoinformatics (ISAG2019), İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2019, ss.109

Reliability of Noise Analysis Using Variance Component Estimation in Geodetic Time Series

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON APPLIED GEOINFORMATICS, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2019, cilt.1, ss.105

Simetrik Koordinat Dönüşümünün Jeodezik Çalışmalara Katkısı: İki Boyutlu Örnekler Üzerinden Bir İrdeleme

Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, İzmir, Türkiye, 30 Mayıs 2018, ss.160-163

Grönland Ve Antarktika’daki Buz Kütleleri Daha Hızlı Mı Eriyor? (2003-2016) GRACE-Mascon Çözümleriyle Bir İrdeleme

Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, İzmir, Türkiye, 30 Mayıs 2018, ss.211-214

Comparison of GRACE Mascon and DDK Derived Hydrological Trends in Turkey

EGU General Assembly 2018, Viyana, Avusturya, 08 Nisan 2018, ss.1

Validation of Bernese-Derived Precise Orbits for GRACE Satellites

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY GEOSCIENCES, Çanakkale, Türkiye, 18 Ekim 2017, ss.235-243

Transformation Between Inertial and Earth-Fixed Frames: A Reduced-Dynamic Orbit Example

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY GEOSCIENCES, Çanakkale, Türkiye, 18 Ekim 2017, ss.1

Accuracy Analysis of GNSS Networks Based On Observing-Session Duration in Different Years

European Geosciences Union General Assembly 2017, Vienna, Avusturya, 23 Mart 2017, ss.1

ITU GRACE16 ve ITU GGC16 Global Gravite Alanı Modelleri İlk Sonuçlar

TUJK 2016 Çalıştayı-Gravite ve Yükseklik Sistemleri, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2016

DEFORMASYON AĞLARINDA DATUMUN DUYARLILIĞA ETKİSİ

8. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2016

Contribution of Geodetic Datum in GNSS Networks to Monitored Displacements

Europian Geosciences Union (EGU) General Assembly, Viyana, Avusturya, 23 Nisan 2016, ss.7054

How minimum detectable displacement in a GNSS Monitoring Network change?

European Geosciences Union General Assembly 2016, Viyana, Avusturya, 17 Nisan 2016, ss.1

GPS ve Gravite Gözlemleri Yardımı ile Marmara Bölgesindeki Üç Boyutlu Deformasyon Değişimlerinin Belirlenmesi

Aktif Tektonik Araştırma Grubu 9. Toplantısı, Cumhuriyet Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Sivas, Sivas, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2005

Kanıtlanamayan Kaba Hataların Deformasyon Analizine Etkisi

TUJK 2004 Yılı Bilimsel Toplantısı, Jeodezik Ağlarda Mühendislik Ölçmeleri Çalıştayı, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 14-16 Ekim 2004, Zonguldak

Sanal Referans İstasyonu Sistemi (VRS)

Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30.Yıl Sempozyumu

Marmara Bölgesindeki Deformasyonların GPS ve Gravite Ölçüleriyle İzlenmesi

TUJK 2005 Yılı Bilimsel Toplantısı, Jeoid ve Düşey Ağlar Çalıştayı, 22-24 Eylül 2005, Trabzon

Reliability of the Conventional Deformation Analysis Methods for Vertical Networks

FIG XXII International Congress, April 19-26 2002, Washington, D.C.

İstasyona Özgü Hataların Belirlenmesi Üzerine Bir Algoritma Önerisi

Cumhuriyet Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Açılış Sempozyumu, 17-19 Kasım 2011

Long-term crustal deformation monitoring by GPS and gravity in the Marmara region, NW Turkey

International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean, Kadir Has Üniversitesi, 15-18 June 2005, İstanbul

İki Boyutlu Benzerlik Dönüşümünde Her İki Sistem Koordinatlarının Varyans Bileşenlerinin Kestirimi

HKMO-Mühendislik Ölçmeleri STB Komisyonu 7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Hitit Üniversitesi, Çorum, 15-17 Ekim

İyonosferde Meydana Gelen Değişimlerin GPS Sinyallerine Etkisi

Cumhuriyet Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Açılış Sempozyumu, 17-19 Kasım 2011

Gravite Ağlarında Kanıtlanabilen En Küçük Gravite Değişimi

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) 2005 Yılı Bilimsel Toplantısı, Jeoid ve Düşey Datum Çalıştayı, 22-24 Eylül 2005, Trabzon

Diğer Yayınlar