Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

  • 2017 - 2018 Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi

    Editörler Kurulu Üyesi