General Information

Institutional Information: Faculty Of Education, Department Of Social Sciences And Turkish Education, Turkish Education
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Education in Turkish Language and Literature, Education in Turkish Language, Education in Foreign Languages, Philology, Turkish Language and Literature, Modern Turkish Literature

Metrics

Publication

79

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

6

Thesis Advisory

1

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals

Biography

Celile Eren Ökten, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde Doçent Dr. olarak görev yapmakta olup halen Yeni Türk Edebiyatı, Dünya Edebiyatı, Söylem, Toplumdilbilim, Metindilbilim, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Yabancı Dil Olarak Türkçe derslerini vermekte ve Yüksek Lisans tezleri yürütmektedir. Ana dil edinimi, ikinci dil edinimi ve yabancı dil eğitimi üzerine çalışmaları vardır. Prof.Dr. Kâzım Yetiş danışmanlığında yürütülen “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Dili ve Edebiyatı’nın Eğitimi-Öğretimi (1839-1923)” adlı doktora tezinde hem Türkçenin hem de İngilizcenin ana dil olarak öğretilmesini çalışmıştır. 2006-2007 yılları arasında Wisconsin Üniversitesi’nde (Madison) Eğitim Programları Bölümünde Prof. Dr. Thomas Popkewitz ile birlikte “Dil planlaması ve Dil politikaları” üzerine doktora sonrası araştırmalar yapmış; daha sonra 2007-2011 yılları arasında Prof. Dr.François V. Tochon ile Wisconsin Üniversitesi ve Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Bakanlığı’nın ortak desteklediği, Amerikan üniversitelerindeki Türkçe programlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili bir proje olan “Dil Öğretiminde Derin Yaklaşım” çalışmasında eş yürütücü, materyal geliştirici ve program düzenleyicisi olarak görev almıştır. Ayrıca uzun yıllar hem Galatasaray üniversitesi hem Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki Erasmus programlarında dil eğitmenliği yapmış; Prof. Dr. Marie-Helene Sauner Leroy’un Fransızlar için geliştirdiği Türkçe öğrenme yönteminin ve materyallerinin hazırlanmasında katkıda bulunmuştur. Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında, belediyelerde mesleki eğitim, yetişkin eğitimi, yaygın eğitim konularında yurt dışı ve yurt içinde çeşitli çalışmalara katılmıştır.