Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Community Construction with Turkish Tales

Bilig, sa.97, ss.29-53, 2021 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Learning the Deep Approach Language Teachers Voices

Porta Linguarum, sa.18, ss.79-95, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Şehrin Dili

Şehir ve Düşünce, sa.14, ss.6-17, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

-mA ve –mAK: Cümlede anlam oluşumundaki işlevsellikleri

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, sa.15, ss.43-62, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okuma Parçalarının Anlaşılması Bağlamında Değiştirim Unsurunun İşlevi

IJLET, cilt.7, sa.1, ss.157-177, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmeni Yetiştirmede Bilişsel ve Duyuşsal Becerilerin Geliştirilmesi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.31, ss.17-30, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÜSLÛPBİLİM AÇISINDAN TÜRK EDEBİYATI DERSİNİNDEĞERLENDİRİLMESİ

Turkish studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.12, sa.25, ss.359-372, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Örgütsel Öğrenme Farkındalığının Geliştirilmesi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.137-151, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Improvisation of Real Life Scenarios through Intercultural Competence

Journal of Education and Training Studies, cilt.4, sa.7, ss.236-244, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Accusative Case as Both Cause and Solution for Language Learning Plateau in TFL

Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.10, sa.15, ss.379-400, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Didactique du turc à destination d un public francophone universitaire

Les Langues Modernes, cilt.4, ss.44-49, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A New Endeavour in Teaching Classics

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.7, sa.4, ss.97-107, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yükseköğretim ve Yaygın eğitim İşbirliği Annemin Masalı

Sakarya University Journal of Education, cilt.5, sa.2, ss.21-35, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Resimli Metin Okumaları

Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.65-80, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

IMPROVING WRITING SKILLS WITH GENRE BASED INSTRUCTION FOR TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE LEARNERS

International Journal of Languages’xx Education and Teaching, ss.307-316, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mesnevi ve Terbiye

Keşkül, sa.33, ss.90-96, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Online instructional personal environment for deep language learning

IOJET International Online Journal of Education and Teaching, cilt.1, sa.2, ss.147-173, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimini Hedefleyen Ders Kitaplarında Kültür Aktarımı

Journal of Turkish Studies, cilt.9, sa.3, ss.845-862, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kıbrıs Türk Edebiyatını Okumak

Motif Akademi Halkbilim Dergisi, cilt.1, ss.3-18, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yazma Dersinin Serüveni İnşâdan Kompozisyona

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Mecmuası,, cilt.23, ss.91-108, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teaching Foreign Language with Using Cultural Aspects of Literature

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, cilt.26, sa.3, ss.33-43, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Curriculum mapping and instructional affordances Sources of transformation for student teachers

Transnational Curriculum Inquiry, cilt.7, sa.1, ss.3-26, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tanzimat tan Cumhuriyete 1839 1923 Eski Türk Edebiyatı Öğretimi

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.5, sa.10, ss.513-542, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tanzimat tan Cumhuriyete 1839 1923 Edebiyat Ders Kitapları

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.4, sa.7, ss.257-290, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkçe Ders Kitaplarında Dede Korkut Hikayeleri, Türk Destanları, Orhun Abideleri

VII. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Eylül 2020

ORHUN KİTABELERİNİN ÖNEMİ VE ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA KÖK DEĞER OLARAK VATANSEVERLİK

VII. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Eylül 2020

Practising Mediation Activities for Developing Intercultural Competence

Language teaching tomorrow, Tampere, Finlandiya, 13 - 17 Mayıs 2019

Mesnevi ve Fabl: Türkçe Öğretiminde “Düşünülmüş Dünyalar”la Şekillenen Değerler

International Congress on Afro-Eurasian Research IV, Budapest, Macaristan, 27 - 29 Nisan 2018, ss.668-678

Yabancı Dil Türkçe Ders Kitaplarının Dil Bilgisel Açıdan Değerlendirilmesi

International symposium on textbooksDers Kitapları Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2018, ss.221-235

Tür Odaklı Edebiyat Eğitimi İçeren Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi

Ders Kitaplari Uluslararasi Sempozyumu (Dekus 2018), İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2018, ss.28

Toplumsal Normların Yerleşmesinde ve Kültür Aktarımında Türk Masallarının Önemi

II. Uluslararası Tarih ve Kültür Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 6 - 07 Ocak 2018

Kimlik oluşumunda millî ve manevi motiflerin kullanılması: Altın Işık örneği

IV. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Ekim 2017, ss.513-519

Türkçe Öğretmenliği Bölümü Aday Öğretmenlerinin Örgütsel Öğrenme Farkındalığının Geliştirilmesi

3rd International Symposium onLanguage Education and Teaching, Roma, İtalya, 20 - 23 Nisan 2017, ss.33-34

Cef-estim kılavuzuna göre Hitit, İstanbul ve Yedi İklim setlerindeki a2 okuma metinlerinin değerlendirilmesi

10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2017, ss.30

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğrenimi B1 Seviyesi İçin Konuşma Becerisi Programı Önerisi

10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2017

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmeni Yetiştirmede Bilişsel ve Duyuşsal Becerilerin Geliştirilmesi

1.Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni, Bursa, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2017

ÜSLÛPBİLİM AÇISINDAN 12. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS KİTABININ DEĞERLENDİRİLMESİ

2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve BilimTarihi sempozyumu, Muğla, Türkiye, 3 - 07 Mayıs 2017

Göçmen Çocukların Türkçe İletişim Becerilerinin Gelişiminde Çizgi Filmler

IlI. ULUSLARARASIÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATISEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Ekim 2016

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimindeki Kip ve Zaman Anlayışı Değerlendirmeleri ve Önerileri

Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Kongresi, Munich, Almanya, 20 - 21 Mayıs 2016, ss.161-169

Developing Productive Skills with the Motivation of Intercultural Competence

1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi, Frankfurt, Almanya, 24 - 26 Nisan 2015, ss.145-152

Building Teacher Identity And Enhancing Multi Cultural Interaction Through Peer Helping In Turkish As a Foreign Language Classrooms

1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi, Frankfurt, Almanya, 24 - 26 Nisan 2015, ss.69-79

Preparing a Translation Corpus For Raising Awareness On Overgeneralization Errors

16. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı, Wiesbaden, Almanya, 18 - 21 Eylül 2012, cilt.103, ss.402-411

IMPROVING WRITING SKILLS WITH GENRE BASED INSTRUCTION FOR TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE LEARNERS

1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Mannheim, Almanya, 28 - 30 Mayıs 2015, cilt.3, ss.307-316

A Mobile Educational Application for Children With Autism Spectrum Disorder

International Congress on Education For The Future: Issues and Challenges, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.564-566

Yabancı dilde Öğrence Liderliğinde Ana Dilin Rolü

VI. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Haziran 2014

Teaching Turkish From Multicultural Perspectives

2nd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, SARAYOVA, Bosna-Hersek, 4 - 06 Mayıs 2012

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Derin Yaklaşım İçin Öğretimsel Düzenleyiciler

9th International Turkish Instruction in the World Conference, Bishkek, Kırgızistan, 12 - 14 Mayıs 2011

A Case Study At Ismek Making Negotiation With Adult Learners On Learning Process

III. International Congress of Educational Research, GAZİ MAGOSA, Kıbrıs (Kktc), 4 - 07 Mayıs 2011

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Kitaplarda Sözcük Seçimi

24. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Mayıs 2010, ss.179-186

24. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Eğitim Fakültesi, ODTÜ

24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, ODTÜ, 01 Ekim 2010

Konu Odaklı Ünitelerle ileri Düzey Türkçe Öğretimi

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yeni Çalışmalar 8. Dünyada Türkçe Öğretimi Uluslar arası Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 6 - 07 Mart 2009, ss.321-327

Curriculum Mapping From Meta semiosis to Trans semiosis

American Educational Research Association AERA, San Diego CA, Amerika Birleşik Devletleri, 10 - 18 Nisan 2009

Selanik Vilayeti Birinci Muallimler Kongresinde 1328 1912 Ele Alınan Türkçe Kıraat Okuma Dersinin Değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, II. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2005, ss.357-364

Orta Öğretim Tarihimizde Okuma Kitapları

Milli Eğitim Bakanlığı Okuma Kültürü ve Okullarda Uygulama Sorunları Toplantısı, Ankara, Türkiye, 06 Aralık 2004, ss.159-167

Okuma kültürü ve Okullarda Uygulama Sorunları Toplantısı

Milli Eğitim Bakanlığı, 01 Aralık 2006, ss.159-165

WCCES 14th World Congress

The role of mother tongue in intercultural identity construction of European-Turkish citizenship, 2010

Evolution de l’enseignement de la langue turque et catégories grammaticales

Toward a transnational history of Turkish studies (Istanbul, 18-19 February 2016)

İstanbul ve Ben

II.Uluslararası Çocukların Şehri Kongres

A Study Of Cultural Content In Selected Turkish As A Foreign Language Textbooks

International conference on New Trends in Education and Their Implications,

9th International Turkish Instruction in the World Conference, May 12-14, 2011

The Development of Intermediate and Advanced Level Turkish as a Foreign Language Learning Modules in the United States Based on the Deep Approach

Turkish Grammar Books of the Ottoman Rum Instructors in the Orthodox Patriarchate Library

International conference 2006: Greeks of Anatolia and Istanbul from 1821 to 1964, Centre d’Etudes d’Asie Mineure et Ecole Française d’Athenes

Kitap & Kitap Bölümleri

İkinci Dil Türkçe Öğretiminde Edim Bilimsel Yetkinliğin Geliştirilmesine Yönelik Yazma Etkinlikleri

Dil Kullanıcısı Bağlamında Kuramdan Uygulamaya Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Akay Ahmed, Asuman Fişekçioğlu, Aslı, Editör, Nobel, Ankara, ss.261-306, 2019

Türk Ailesinde İdeal İnsan: Gelenekten Aileye Aileden Geleneğe

İdeal Türk Eğitimde İdeal İnsan ve Millilik Arayışları, Arıcı, Ali Fuat Başaran, Mustafa, Editör, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul, ss.549-563, 2019

Tür Odaklı Edebiyat Eğitimi

Kazım Yetiş Armağanı, Taştan, Zeki Çoruk, Ali Şükrü, Editör, Hiperyayın, İstanbul, ss.167-190, 2019

İkinci Dil Öğretiminde Aracılık Becerilerinin Geliştirilmesi

Dil Kullanıcısı Bağlamında Kuramdan Uygulamaya Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Akay Ahmed, Asuman Fişekçioğlu, Aslı, Editör, Nobel, Ankara, ss.131-181, 2019

İstanbul ve Ben

Göçmen Çocuk İçin Bir Şehir, Ezgi Küçük, Editör, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İstanbul, ss.201-215, 2017

Ermeni Hocaların Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimine Katkıları

Çeşitli Yönlerden Türk Ermeni İlişkileri, Şafak Ural, Kazım Yetiş, Feridun Emecen, Editör, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 4639, İstanbul, ss.423-433, 2006