Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Talep Tahminleme Metodu Seçimine Yönelik Kavramsal Bir Model Önerisi

37. YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ULUSAL KONGRESİ (YAEM 2017), İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Temmuz 2017
Link

Müşteri Segmentasyonu Odakli Bütünleşik Bir Ürün Öneri Sistemi: Moda Perakende Sektöründe Bir Uygulama

37. YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ULUSAL KONGRESİ (YAEM 2017), İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Temmuz 2017
Link

Implementation of Simulation in Six Sigma Methodology An Application in a Manufacturing Firm

19th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2015, BARSELONA, İspanya, 22 - 23 Temmuz 2015, cilt.19, ss.137-140
Link

A Simulation Based Methodology for Measuring Production Planning Performance

26th European Conference On Operational Research, EURO 2013, ROMA, İtalya, 1 - 04 Temmuz 2013, ss.382
Link

Müşteri İlişkileri Yönetiminde Sosyal Medya Uygulamalarının Marka Bilinirliği ve Müşteri Bağlılığı Üzerindeki Etkilerinin Analizi ve Değerlendirilmesi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 33. Ulusal Kongresi, YAEM 2013, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2013, ss.185-186

Eğitimde Sürekli İyileştirme Çalışmalarına Yönelik Entegre Bir Metodoloji Kalite Fonksiyonu Açılımı ve Önem Memnuniyet Analizi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 33. Ulusal Kongresi, YAEM 2013, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2013, ss.156-157

A GIS Approach to Fire Station Location Selection

7th International Symposium on Geo-information for Disaster Management, Gi4DM 2011, Antalya, Türkiye, 3 - 08 Mayıs 2011
Link

A Simulation Based Optimization Methodology for Information System Project Selection Problem

15th International Research/Expert Conference, Trends in the Development of Machinery and Associated Technology, TMT 2011, PRAG, Çek Cumhuriyeti, 12 - 18 Eylül 2011, cilt.15, ss.241-244
Link

Bilgi Teknolojisi Projelerinin Çizelgelenmesinde Genetik Algoritma Kullanımı Kavramsal Bir Model Önerisi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 30. Ulusal Kongresi, YAEM 2010, İstanbul, Türkiye, 30 Haziran - 02 Temmuz 2010, ss.350-351

Tedarikçi Performansının Değerlendirilmesinde Maksimum Minimum Yaklaşımı

II. Ulusal Sistem Mühendisliği Kongresi, 21. Yüzyılda Sistem ve İnovasyon, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Şubat 2008, ss.86-90

Dış Kaynak Kullanımı Kararlarının Analizi ve Modellenmesi Lojistik Sektöründe Bir Uygulama

II. Ulusal Sistem Mühendisliği Kongresi, 21. Yüzyılda Sistem ve İnovasyon, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Şubat 2008, ss.71-75

A Fuzzy Based Decision Making Procedure for Evaluating Enterprise Software Suitability

Computational Economics & Financial and Industrial System, CEFIS 2007, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2007, ss.227-232

A Framework Supporting Build or Buy Decisions in the Enterprise Software Acquisition Process

11th International Research/Expert Conference, Trends in the Development of Machinery and Associated Technology, TMT 2007, HAMMAMET, Tunus, 5 - 09 Eylül 2007, ss.527-530
Link

A Conceptual Framework for Selecting Enterprise Software with Multiple Objectives and Both Qualitative and Quantitative Criteria

10th International Research/Expert Conference, Trends in the Development of Machinery and Associated Technology, TMT 2006, Barcelona, İspanya, 11 - 15 Eylül 2006, ss.557-560
Link

A Research on Effects of Using Six Sigma Theory of Constraints as Instruments for Successful Management of Firms Activities

10th International Research/Expert Conference, Trends in the Development of Machinery and Associated Technology, TMT 2006, Barcelona, İspanya, 11 - 15 Eylül 2006, ss.533-536
Link

A Brief Literature Review of Enterprise Software Evaluation and Selection Methodologies A Comparison in the Context of Decision Making Methods

5th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, Sakarya, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2006, ss.874-883

A Fuzzy QFD Approach for Determining ERP Software Selection Criteria

35th International Conference on Computers & Industrial Engineering, CIE 2005, İstanbul, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2005, ss.1843-1848

Hata Türü ve Etkileri Analizinde Bulanık Mantık Yaklaşımının Kullanılabilirliği

XXIV. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, YAEM 2004, GAZİANTEP-ADANA, Türkiye, 15 - 18 Haziran 2004, ss.361-363

Uygulama Yazılım Paketlerinin Seçim Sürecinde Değerlendirme Kriterlerinin Belirlenmesi Aşamasında Kalite Fonksiyonu Açılımı Tekniğinin Kullanılabilirliği

XXIV. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, YAEM 2004, GAZİANTEP-ADANA, Türkiye, 15 - 18 Haziran 2004, ss.323-325

İşletmelerde Toplam Kalite Yönetimi Anlayışında Sıfır Hata Felsefesi

IV. Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2002, ss.1-11

Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanması Sürecinde Bilgi Teknolojilerinin Rolü

GAP IV. Mühendislik Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2002, ss.710-715

Süreç İyileştirme Programları ile Ürün Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi, 1. Demir Çelik Sempozyumu, Zonguldak, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2001, ss.319-327

Kalite Fonksiyonu Açılımı KFA Yaklaşımında Çalışma Takımının Oluşturulmasında Örnek Bir Uygulama

XXI. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, YAEM 2000, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 12 - 14 Haziran 2000, ss.206-209

Kitap & Kitap Bölümleri

ÜRETİM YÖNETİMİ-Sürdürülebilirlik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

MODÜL F SİMÜLASYON, PROF. DR. UMUT RIFAT TUZKAYA, Editör, PALME YAYINCILIK, 2017