Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Spatiotemporal long-term trends of extreme wind characteristics over the Black Sea

Dynamics of Atmospheres and Oceans, cilt.90, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Current power potential of a sea strait: The Bosphorus

RENEWABLE ENERGY, cilt.114, ss.191-203, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Fluid Mud Properties in Nautical Depth Estimation

JOURNAL OF WATERWAY PORT COASTAL AND OCEAN ENGINEERING, cilt.140, ss.210-222, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Observations on cohesive bed reworking by waves: Atchafalaya Shelf, Louisiana

JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-OCEANS, cilt.117, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sakarya Nehri Deltası’nda Uzun Süreli Rüzgar ve Dalga İklimi Değişimleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.22, ss.353-368, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

PERFORMANCE BASED DESIGN of COASTAL STRUCTURES

SCACR 2019, Bari, İtalya, 11 - 14 Eylül 2019, cilt.1, ss.1-2

ESTIMATION OF FLUID MUD THICKNESS ON SEAFLOOR BASED ON SURFACE WAVE OBSERVATIONS

INTERCOH 2019, 15th INTERNATIONAL CONFERENCE on COHESIVE SEDIMENT TRANSPORT PROCESSES, İstanbul, Türkiye, 13 - 17 Ekim 2019, cilt.1, ss.57-58

LONG TERM EVALUATION OF SEDIMENT DYNAMICS IN THE SAKARYA RIVER DELTA COAST

INTERCOH 2019 (15th INTERNATIONAL CONFERENCE on COHESIVE SEDIMENT TRANSPORT PROCESSES), İstanbul, Türkiye, 13 - 16 Ekim 2019, ss.44-45

Stability effects of cube armor unit placement

36. International Conference on Coastal Engineering (ICCE) 2018, Baltimore, Amerika Birleşik Devletleri, 31 Temmuz - 05 Ağustos 2018

Güncel Akustik Yöntemler KullanılarakKatı Madde Taşınımının Ölçülmesi

9. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Adana, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018

Güncel Akustik Yöntemler Kullanılarak Askı Malzemesi Konsantrasyonunun Ölçülmesi

9. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Adana, Türkiye, 01 Kasım 2018, ss.132-140

Türkiye Denizlerindeki Su Seviyesi Değişimi

9. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Adana, Türkiye, 01 Kasım 2018, ss.60-67

Basamaklı dalkarınlarda dalga aşmasının araştırılması

9. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018, ss.240-251

Küp bloklu basamaklı dalgakıranların stabilitesi

9. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018, ss.222-227

Türkiye denizlerinde su seviyesi değişimi

9. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018, ss.60-67

ANALYZING FLOW ENERGY POTENTIAL OF THE BOSPHORUS STRAIT

36th International Conference on Coastal Engineering (ICCE 2018), 30 Temmuz - 03 Ağustos 2018

Evaluation of Bottom Trawling Impact on Sediment Dynamics in the Gulf of Lions, A Modeling Approach

ICCE 2016, The 35th International Conference on Coastal Engineering, Antalya, Türkiye, 17 Kasım 2016, ss.1

Flocculation: A general aggregation-fragmentation framework

35th International Conference on Coastal Engineering, ICCE 2016, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Kasım 2016, cilt.35 identifier

Evaluation of the wave climate over the black sea: Field observations and modeling

35th International Conference on Coastal Engineering, ICCE 2016, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Kasım 2016, cilt.35 identifier

Observations of the variability of floc sizes on the Louisiana Shelf

European Geosciences Union General Assembly, EGU 2014, 01 Nisan 2014

Investigation of acoustic response in cohesive sedimentary environments

The 8th Symposium on River, Coastal and Estuarine Morphodynamics, RCEM 2013, 01 Haziran 2013

Coupled wave-bed dynamics, Atchafalaya Shelf, Louisiana

Waves 2011: 12th International Workshop on Wave Hindcasting and Forecasting, and 3rd Coastal Hazards Symposium, 01 Ekim 2011

Verification of Wave-Mud Interaction Models with Field Data

Waves 2011: 12th International Workshop on Wave Hindcasting and Forecasting, and 3rd Coastal Hazards Symposium, 01 Ekim 2011

Observations and modeling of cohesive seafloor response to energetic surface waves on the Louisiana Shelf

Community Surface Dynamics Modeling System 2010: Modeling for Environmental Change, 01 Ekim 2010

Kitap & Kitap Bölümleri