Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Modifying a Large Scale Shear Box for Determining Soil-Structure Interface Parameters

Const Eng '14 STRUCTURES, MATERIALS AND CONSTRUCTION ENGINEERING, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2014, ss.165-175 Creative Commons License