Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2011 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

Yönetimsel Görevler

 • 2019 - Devam Ediyor Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Akreditasyon Kurulu

 • 2017 - Devam Ediyor Senato Üyesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi

 • 2016 - Devam Ediyor Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kalite Komisyonu

 • 2013 - Devam Ediyor Fakülte Akademik Kurul Üyesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi

 • 2013 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

 • 2007 - 2010Dekan Yardımcısı

  İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi

Verdiği Dersler

 • Yüksek LisansSeminer

 • LisansProje Yönetimi

 • Yüksek LisansBilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Yüksek LisansYalın Yönetim Sistemi Gr1

 • Yüksek LisansSeminer

 • Yüksek LisansYalın Yönetim Sistemi Gr2

 • Lisansİstatistiksel Kalite Kontrol

 • Yüksek LisansAraş Yöntemleri Bilimsel Etik

 • Yüksek LisansUzmanlık Alan Dersi

 • LisansBitirme Projesi I

 • Yüksek LisansToplam Kalite Yönetimi

 • Yüksek LisansEntegre Kalite Yönetim Sistemleri

 • Yüksek LisansAraştırma Yöntemleri

 • Yüksek LisansEntegre Kalite Yönetim Sistemleri

Yönetilen Tezler

 • E-TİCARET SEKTÖRÜNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELLEME TEKNİĞİ İLE MODELLENMESİ, Özkan C. (Danışman) , M.CABİR(Öğrenci), Doktora, 2019
 • Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi İle Yazılım Geliştirme Süreci Modeli Seçimi, Özkan C. (Danışman) , M.TAŞCI(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019
 • Sezgisel Bulanık Kümeler Kullanılarak P ve NP Kontrol Diyagramlarının Geliştirilmesi ve Bir Uygulama, Özkan C. (Danışman) , Y.EMRE(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019
 • BİR YAZILIM PROJESİNİN RİSKLERİNİN YÖNETİLEBİLMESİ İÇİN BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAR İLE ENTEGRE EDİLMİŞ BULANIK GRİ HATA MODU VE ETKİLERİ ANALİZİ UYGULAMASI, Özkan C. (Danışman) , B.ERBAY(Öğrenci), Doktora, 2019
 • TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE BİR UYGULAMA, Özkan C. (Danışman) , A.Aydın(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018
 • Plastik döküm imalatında iş güvenliği açısından ergonominin rolü, Özkan C. (Danışman) , Y.Acar(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Sürdürülebilir ürün çeşitliliği optimizasyonu, Özkan C. (Danışman) , İ.SARIGÖL(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Sezgisel kurallar metodolojisi kullanılarak bankacılık sektöründe iş süreçleri yeniden tasarımı, Özkan C. (Danışman) , H.AKGÜL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Toplam kalite yönetimi çerçevesinde performans değerlendirmesi için bulanık bir model önerisi, Özkan C. (Danışman) , E.KAYA(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Entegre Yönetim Sistemlerinin Türkiye’deki İnşaat Firmaları Uygulamalarında, İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerindeki Etkinliği ve Etkililiği Analizi, Özkan C. (Danışman) , İ.Ateş(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Yeşil tedarik zinciri yönetimi yaklaşımıyla araç rotalama ve bir örnek olay modellemesi, Özkan C. (Danışman) , M.EZGİ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Entegre yönetim sistemlerinin Türkiye'deki inşaat firmaları uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliği üzerindeki etkinliği ve etkililiği analizi, Özkan C. (Danışman) , H.İNCİ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Tüketici kredisinde banka tercihini etkileyen faktörlerin AHP ile belirlenmesi, Özkan C. (Danışman) , A.KARANİS(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011
 • Gıda sektöründe kısıtlar teorisi ile lojistik uygulamaların incelenmesi, Özkan C. (Danışman) , C.AYDINÖZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011
 • İş değerlendirme ve personel değerlendirme üzerine bir bulanık karar modeli, Özkan C. (Danışman) , İ.ÖZDABAN(Öğrenci), Doktora, 2010
 • Lojistik yönetiminde Milkrun planlaması ve çapraz sevkiyat uygulaması, Özkan C. (Danışman) , S.KEREM(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2008
 • Hata türü ve etkileri analizinde bulanık adaptif rezonans teorisi yaklaşımı ile bir model önerisi, Özkan C. (Danışman) , G.AYDIN(Öğrenci), Doktora, 2008
 • Ürün ömür devri yönetim sistemlerinin silahlı kuvvetlere uygulanması, Özkan C. (Danışman) , M.AKİF(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2008
 • Müşteri memnuniyet indeks modeli önerisi ve model tahmininde kısmi en küçük kareler ve yapay sinir ağları metodu kullanımı, Özkan C. (Danışman) , A.TÜRKYILMAZ(Öğrenci), Doktora, 2007
 • Lojistik amaçlı GSM bazlı uzaktan izleme sistemi ve bir uygulama, Özkan C. (Danışman) , M.AĞAÇDİKEN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007
 • Altı sigma metodu ve bir şirket uygulaması, Özkan C. (Danışman) , B.AKARSLAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2004
 • Tedarikçi seçme ve değerlendirme süreci ve bir tekstil firmasında uygulama, Özkan C. (Danışman) , G.GÖKÇİMEN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2004
 • Bir hazır giyim firmasında süreçlerin analizi ve iyileştirilmesi, Özkan C. (Danışman) , M.ŞENER(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2003
 • Vardiya çalışmasının zihinsel performans üzerindeki etkisinin araştırılması, Özkan C. (Danışman) , T.KİMENÇE(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2002
 • Süreç geliştirme siparişten sevkiyata makro süreç uygulaması, Özkan C. (Danışman) , A.ÇETİN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2000
 • İşletmelerde sürekli gelişmenin anahtarı olarak eğitim ve eğitim yönetimi, Özkan C. (Danışman) , O.ÖZKAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1999
 • Bir satış firmasının lojistik yönetimi, Özkan C. (Danışman) , Z.EREK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1999
 • Öğrenen organizasyonlar, Özkan C. (Danışman) , U.TAŞTAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1999
 • Toplam kalite anlayışı içinde istatistiksel proses kontrolün rolü ve kalite geliştirme amaçlı uygulanması, Özkan C. (Danışman) , A.GÖKÇE(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1998
 • Seri imalat yapan bir işletmede üretim planlama ve kontrolü, Özkan C. (Danışman) , M.SARICA(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1998
 • Giriş kalite kontrolunda kullanılan kabul örneklemeleri ve bir işletmede uygulanması, Özkan C. (Danışman) , O.TOPGÜL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1996
 • MRP II ve bir MRP II yazılım sistemi, Özkan C. (Danışman) , G.HAKAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1995
 • Verimlilik ölçümünde hedef programlama ve bir uygulama, Özkan C. (Danışman) , N.DERMAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1994

Jüri Üyelikleri

 • Mart 2019Yıldız Teknik Üniversitesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doçentlik Jürisi Nezir Aydın

 • Ocak 2019Yıldız Teknik Üniversitesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Prof. Atama Selçuk Çebi

 • Ocak 2019Yıldız Teknik Üniversitesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Prof. Atama Selin Soner Kara

 • Ocak 2019Munzur Üniv

  Munzur Üniv

  Dr. Öğr Üyesi Atama Erkan Çelik

 • Aralık 2018Yıldız Teknik Üniversitesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Mehmet Cabir Akkoyunlu

 • Ağustos 2018Başkent Üniv

  Başkent Üniv

  Doçentlik Eser İnceleme

 • Temmuz 2018Kocaeli Üniversitesi

  Kocaeli Üniversitesi

  Doktora Tez Mehlika Kocabaş

 • Temmuz 2018İst Gelişim Üniv

  İst Gelişim Üniv

  Prof. Atama

 • Mayıs 2018Eskişehir Osmangazi Üniv.

  Eskişehir Osmangazi Üniv.

  Doçentlik Eser İnceleme

 • Ocak 2018Kocaeli Üniversitesi

  Kocaeli Üniversitesi

  Yard. Doçentlik Jürisi

 • Ocak 2018İst Gelişim Üniv

  İst Gelişim Üniv

  Profesörlük

 • Ocak 2018İTÜ

  İTÜ

  Doçentlik Sınav Jürisi

 • Ekim 2017İTÜ Erman Çakıt

  İTÜ Erman Çakıt

  Doçentlik Sınav Jürisi

 • Ekim 2017İTÜ

  İTÜ

  Doçentlik Sınav Jürisi

 • Ekim 2017İTÜ Elif Kılıç Delice

  İTÜ Elif Kılıç Delice

  Doçentlik Sınav Jürisi

 • Ağustos 2017İst Gelişim Üniv

  İst Gelişim Üniv

  Yard. Doçentlik Jürisi,

 • Mart 2017Özcan Mutlu

  Özcan Mutlu

  Doçentlik Sınav Jürisi

 • Şubat 2017Yıldız Teknik Üniversitesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Yard. Doçentlik Jürisi

 • Şubat 2016Üniv

  Üniv

  Yard Doçentlik Jürisi

 • Şubat 2016Gebze Teknik Üniv

  Gebze Teknik Üniv

  Prof Atama Ayhan Demiriz

 • Ocak 2016Doğuş Üniv

  Doğuş Üniv

  Prof. Atama Şule Önsel

 • Ocak 2016İst Gelişim Üniv

  İst Gelişim Üniv

  Prof Atama Kenan Özden

Program Geliştirmeler

 • 2018 - Devam Ediyor Endüstri Mühendisliği

  Yüksek Lisans-Tezli

  Özkan C.

 • 2018 - Devam Ediyor Mühendislik Yönetimi

  Yüksek Lisans-Tezli

  Özkan C.

 • 2016 - Devam Ediyor İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

  Doktora

  Özkan C.