Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A VARIANT PERSPECTIVE TO PERFORMANCE APPRAISAL SYSTEM: FUZZY C - MEANS ALGORITHM

INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING-THEORY APPLICATIONS AND PRACTICE, cilt.21, ss.168-178, 2014 Özet

EFFECTING FACTORS OF CUSTOMER SATISFACTION AT SUPPLY CHAIN CONTEXT: AN EMPIRICAL INVESTIGATION AT TURKISH MANUFACTURING INDUSTRY

INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING-THEORY APPLICATIONS AND PRACTICE, cilt.17, ss.287-299, 2010 Özet

A FUZZY METHOD ON DETERMINING OF JOB AND PERSONNEL EVALUATION RESULTS, AND MATCHING THEM WITH SUGGESTED MODEL

INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING-THEORY APPLICATIONS AND PRACTICE, cilt.17, ss.334-340, 2010 Özet

An Alternative Evaluation of FMEA: Fuzzy ART Algorithm

QUALITY AND RELIABILITY ENGINEERING INTERNATIONAL, cilt.25, ss.647-661, 2009 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE EFFECTS OF QUALITY COST, INVENTORY AND CAPACITY LIMITS ON SUSTAINABLE PRODUCT VARIETY

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.7, ss.219-241, 2016 Özet
Link

Strateji Odaklılık ve Firma Stratejilerinin Firma Performansına Etkisinin Analizi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.93-115, 2008
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SİNEMA VE TİYATROLARIN ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

KARADENİZ 1. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Giresun, Türkiye, 15 Mart 2019, ss.785-795

KADIN MÜŞTERİLERİN OTOBÜS FİRMALARINA YÖNELİK KALİTE BEKLENTİLERİNİN YAMUK BULANIK AHP İLE ÖNCELİKLENDİRİLMESİ

KARADENİZ 1. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Giresun, Türkiye, 15 Mart 2019, ss.769-777

FINDIK ÜRETİMİ İÇİN KALİTE FONKSİYON YAYILIMI UYGULAMASI

KARADENİZ 1. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Giresun, Türkiye, 15 Mart 2019, ss.938-948

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİN YAŞAM KALİTELERİNE GÖRE ÇKKV YÖNTEMLERİ KULLANILARAK SIRALANMASI

KARADENİZ 1. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Giresun, Türkiye, 15 Mart 2019, ss.750-759

The Effects of Social Media on Buying Behaviour

XIII Balkan Conference on Operational Research, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 25 Mayıs 2018, cilt.1, ss.30
Link

Advertisement Content Type at Digital Media Channels: A Case Study

XIII Balkan Conference on Operational Research, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 25 Mayıs 2018, cilt.1, ss.31
Link

Social Media Marketing: An Empirical Analysis

XIII Balkan Conference on Operational Research, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 25 Mayıs 2018, cilt.1, ss.30
Link

Bir Ulaştırma Firması için Kurumsal İtibar Değerinin Araştırılması

37. YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI ve ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ULUSAL KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 05 Temmuz 2017, ss.87-88
Link

Prediction of Number of Passengers in Public Transportation by Using Artificial Neural Network Method

3 rd INTERNATIONAL RESEARCHERS, STATISTICIANS AND YOUNG STATISTICIANS CONGRESS, Konya, Türkiye, 24 Mayıs 2017, ss.80
Link

INVESTIGATION OF SERVICE QUALITY IN E-COMMERCE WEBSITES WITH STRUCTURAL EQUATION MODEL

International Conference on Engineering and Natural Sciences, Sarajevo, Bosna-Hersek, 24 Mayıs 2016, ss.1479-1486

NEUROMARKETING APPLICATION FOR THE TELEVISION COMMERCIAL OF A BANK

International Conference on Engineering and Natural Sciences, Sarajevo, Bosna-Hersek, 24 Mayıs 2016, ss.221-227

YEŞİL ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

X. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 25 Ekim 2015, ss.157-161 Özet
Link

Using Artificial Neural Networks in the Prediction of Incorrect Values of Coal Drying Experiments

15th International Conference on Operational Research (KOI 2014), Osijek, Hırvatistan, 22 Eylül 2014, ss.20

Kitap & Kitap Bölümleri

Mühendislik İstatistiği

Palme Yayın Dağıtım, Ankara, 2017
Link

Handbook of Partial Least Squares, Concepts, Methods and Applications

Use of Partial Least Squares (PLS) in TQM Research: TQM Practices and Business Performance in SMEs, Esposito Vinzi, V., Chin, W.W., Henseler, J., Wang, H., Editör, Springer-Verlag , New York, ss.605-621, 2010
Link