Asst. Prof. Cevdet ŞANLI


Faculty of Education, Department of Basic Education

Classroom Training


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Elementary School Education, Teacher Training For Primary School, Philology, Turkish Language and Literature, Old Turkish Language, Modern Turkish Language, Contemporary Turkish Dialects and Literature, Linguistics

Other Email: cevdetsanli@gmail.com
Office Phone: +90 212 383 5553
Web: https://avesis.yildiz.edu.tr/csanli
Office: Eğitim Fak. A 319
Address: Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fak. Temel Eğitim Bölümü Davutpaşa Yerleşkesi A Blok 319 Esenler-İstanbul

Metrics

Publication

68

Project

1

Thesis Advisory

18

Open Access

16
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1990 - 1992

1990 - 1992

Doctorate

Trakya University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Dili Ve Edebiyatı , Turkey

1988 - 1990

1988 - 1990

Postgraduate

Trakya University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Dili, Turkey

1982 - 1986

1982 - 1986

Undergraduate

Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

1992

1992

Doctorate

Eski Türk Şiiri (İnceleme-Metin-İndeks) Creative Commons License

Trakya University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Dili Ve Edebiyatı / Eski Türk Dili

1990

1990

Postgraduate

Kırklareli ili merkez ilçe köyleri ağızları (inceleme-metin) Creative Commons License

Trakya University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Dili ve Edebiyatı

Foreign Languages

A1 Beginner

A1 Beginner

Albanian

A1 Beginner

A1 Beginner

French

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Education

Elementary School Education

Teacher Training For Primary School

Philology

Turkish Language and Literature

Old Turkish Language

Modern Turkish Language

Contemporary Turkish Dialects and Literature

Linguistics

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Yildiz Technical University, Faculty Of Education, Department Of Basic Education

2011 - 2018

2011 - 2018

Assistant Professor

Yildiz Technical University, Faculty Of Education, Department Of Basic Education

1998 - 2011

1998 - 2011

Assistant Professor

Sakarya University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Turkısh Language And Lıterature

1993 - 1998

1993 - 1998

Assistant Professor

Trakya University, Faculty Of Scıence And Letters

Managerial Experience

2016 - Continues

2016 - Continues

Deputy Director of the Center

Yildiz Technical University, Faculty Of Education, Department Of Basic Education

2016 - Continues

2016 - Continues

Fakülte Akademik Kurul Üyesi

Yıldız Teknik Üniversitesi, Faculty of Education, Department of Basic Education

2016 - Continues

2016 - Continues

Assistant Director of the Institute

Yildiz Technical University, Faculty of Education, Department of Basic Education

2008 - 2009

2008 - 2009

Director of The Institution

Iktisat ve Girisimcilik Üniversitesi Türk Dünyasi Isletme Fakültesi

2007 - 2008

2007 - 2008

Assistant Director of the Institute

Sakarya University, Turkıc Studıes Research And Applıcatıon Center

2005 - 2008

2005 - 2008

Head of Department

Sakarya University, Faculty Of Scıence And Letters, Department Of Turkısh Language And Lıterature

2003 - 2005

2003 - 2005

Head of Department

2000 - 2002

2000 - 2002

Vice Dean

Sakarya University, Faculty Of Scıence And Letters, Department Of Turkısh Language And Lıterature

1994 - 1998

1994 - 1998

Head of Department

Trakya University, Faculty Of Scıence And Letters

Non Academic Experience

1986 - 1988

1986 - 1988

Edebiyat Öğretmeni

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Dönem Projesi Gr.5

Undergraduate

Undergraduate

Türk Dili 2 Gr.2

Postgraduate

Postgraduate

Seminer Gr.2

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması Gr.5

Undergraduate

Undergraduate

Cümle ve Metin Bilgisi Gr. 1

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Tezi Gr.7

Postgraduate

Postgraduate

İlköğretimde Türkçe Öğretimi Gr.2

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Tezi Gr.8

Undergraduate

Undergraduate

Türk Dili 1 Gr. 5

Undergraduate

Undergraduate

Türk Dili 1 Gr.6

Postgraduate

Postgraduate

Uzmanlık Alan Dersi Gr.7

Undergraduate

Undergraduate

Türk Dili 2 Gr.5

Undergraduate

Undergraduate

Topluma Hizmet Uygulamaları Gr.4

Postgraduate

Postgraduate

Uzmanlık Alan Dersi Gr.8

Postgraduate

Postgraduate

İlköğretimde Türkçe Öğretimi Gr.1

Postgraduate

Postgraduate

İlköğretimde Dil ve Okuryazarlık Eğitimi Gr. 2

Undergraduate

Undergraduate

Osmanlı Türkçesine Giriş Gr.3

Undergraduate

Undergraduate

Sos.Bil.Kavram Eğt.ve Öğrt. Gr.1

Undergraduate

Undergraduate

Türk Dili 2 Gr. 6

Undergraduate

Undergraduate

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Gr.1

Undergraduate

Undergraduate

Türk Dili I Gr. 2

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması Gr. 4

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

1996

1996

Kırklareli Ağızlarında Ses Olayları

ŞANLI C.

TDAY BELLETEN , no.1994, pp.117-123, 1996 (SSCI)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Sanal Dünyada Milli Kahramanlara Duyulan İhtiyaç

ŞANLI C.

Uluslararası VI. Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019, pp.1873-1877

2019

2019

Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

ŞANLI C.

Uluslararası VI.Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019

2019

2019

Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Tutumları

Çınar S., ŞANLI C.

VI.Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019, pp.1478-1483

2019

2019

Kosovanın Bazı İllerinde Türkçe Eğitim

ŞANLI C.

9.Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, İzmir, Turkey, 26 - 27 October 2019

2018

2018

Kosova-Mitroviça Okul Defterlerinde (1951-1980) Türk Ad ve Soyadları Üzerine

ŞANLI C.

Bilge Kağan Kongresi, Amsterdam, Netherlands, 26 October 2018 - 29 October 2019

2019

2019

Kutadgu Biligde Esmaü’xxl-Hüsna Karşılığı Kullanılan Kavramlar

ŞANLI C.

Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı, Ankara, Turkey, 26 - 28 September 2019

2018

2018

Medeniyetimizde Yardımlaşma Anlayışı Çerçevesinde Beşir Derneği Örneği

ŞANLI C.

Kartepe Zirvesi, Kocaeli, Turkey, 26 - 27 October 2018

2018

2018

Kosova Yüksek Öğretiminde Türkçe Eğitim-Öğretim

ŞANLI C.

Kosova Türkolojisinin 30. Yılı Kurultayı, Priştine, Kosova, 3 - 04 May 2018

2017

2017

Bosnada Türk Dilinin Yaşatılmasında Prilozi ev Behar Dergilerinin Önemi

ŞANLI C., İRFAN M., JABLE E.

8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, TDK/ ANKARA, 22 - 26 May 2017

2017

2017

Milletin Devletleşmesi ve Devletin Milletleşmesi

ŞANLI C., JABLE E., TAÇ R.

IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu ÖHDÜ/ Niğde, 26 - 28 April 2017

2016

2016

Yazıt Bilimi Açısından Kosova Priştine Mezarlığı Müslüman Mezar Taşları

ŞANLI C.

Milletlerarası Arap Harfli Mezar Taşları ve Yazıtları Çalıştayı, Priştine/KOSOVA, 27 April - 01 May 2016

2015

2015

Yazıt Bilimi Açısından Osmanlı Türkçesi Öğretimi

ŞANLI C.

Arap Harfli Yazıtlar ve Bursa Mezar Taşları Çalışma Toplantısı, Bursa, Turkey, 19 - 21 November 2015

2014

2014

Kosova Cumhuriyeti Anayasasında Türk Dili Neden Resmiyetten Kaldırıldı

ŞANLI C., JABLE E., TAÇ R.

I.Uluslarrası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Niğde Üni./ NİĞDE, 18 - 21 March 2014

2014

2014

Kültürümüzde İnsani Yardım ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü

ŞANLI C.

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Konferansı Çimkent/Kazakistan, 11 - 15 June 2014

2014

2014

Saltuknamede Balkanlar

ŞANLI C.

I.Uluslararası alkanlarda Tasavvuf Sempozyumu, TİRAN/ARNAVUTLUK, 21 - 23 May 2014

2014

2014

Medeniyetimizde İnsani Yardım

ŞANLI C.

Türk Dünyası Sivil Toplum Zirvesi OGÜ/ ESKİŞEHİR, 10 - 13 May 2014

2013

2013

Kosova Priştine-Yanova Ağızları

ŞANLI C., JABLE E.

5.Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Novipazar/Sancak/Sırbistan, 2 - 07 June 2013

2013

2013

Kosova Türklerinin Eğitim ve Öğretim Standartlarına Genel Bir Bakış

ŞANLI C., JABLE E.

22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı ESOGÜ/Eskişehir, Eskişehir, Turkey, 5 - 07 September 2013

2013

2013

Balkanlarda Türkçe Eğitim-Öğretime Kosova Odaklı Bir Bakış Açısı

ŞANLI C., JABLE E.

II.Uluslararası Türk Dilinin ve Edebiyatının Bugünkü Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu, YTÜ, İSTANBUL, 30 May - 01 June 2013

2011

2011

Kosova Basın-Yayın Hayatında I. ve II. Nesil Türkçe Telif Eserler ve Müellifleri

ŞANLI C., YILMAZ K., JABLE E.

3. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi /Mostar/Bosna-Hersek, 29 May - 05 June 2011

2011

2011

Kosova Türk Ağızları Söz Varlığından Bazı Tespitler

ŞANLI C., YILMAZ K.

2Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Prizren, Serbia And Montenegro, 29 May - 05 June 2011

2009

2009

Kosva-Prizren Türk Ağızlarında Ses Olayları

ŞANLI C., JABLE E.

VII. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 9 - 11 June 2009

2009

2009

Köktürk Metinlerinde Yönelme Halinin KA/(y)A Kullanıldığı Cümlelerdeki İşlevleri

ŞANLI C., YILMAZ K.

I.Uluslararası Uzak Asyadan Ön Asyaya Eski Türkçe Bilgi Şöleni, 18 - 20 November 2009

2009

2009

Kosova Basın-Yayın Hayatında Telif Eserler ve Müellifleri

ŞANLI C., JABLE E.

II. Uluslararası Balkan Ülkelerinde Türkçe Eğitimi ve yayın Bilgi Şöleni, Sakarya/Türkiye, 22 October 2009

2009

2009

Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı

ŞANLI C., Jable E.

I. Uluslararası Balkanlarda Tarih ve Kültür Kongresi, Priştine /Kosova, 10 - 16 May 2009

2007

2007

Kosova Türklerinin Eğitim ve Öğretim Standartlarına Genel Bakış

ŞANLI C.

I. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Kongresi Priştine/Kosova, 6 - 08 November 2007

2007

2007

Kosovada Süreli Yayınlar

ŞANLI C.

I. Uluslararası Türklük Bilimi Kongresi , Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 27 - 30 April 2007

2004

2004

Eğitimde Kalitenin Arttırılması İçin Yeni Yaklaşımlar

ŞANLI C.

III. Uluslararası Kosova Eğitim Kurultayı, 18 December 2004

2003

2003

Kosovada Türkçe Eğitim ve Öğretim

ŞANLI C.

Kosova II. Türk Eğitim Kurultayı, 22 - 23 December 2003

2002

2002

Türkçemizin Öğrenimi ve Öğretimi

ŞANLI C.

Türkçe-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminde Sorunlar, Çözümler, Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu II, Eyüboğlu Kurumları, Turkey, 30 March 2002

2000

2000

Gönen Ağızlarının Ses ve Şekil Özellikleri

ŞANLI C.

II. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 30 - 31 May 2000

1999

1999

Türk Dili Grameri Çalışmalarında Terim Meselesi

ŞANLI C.

VII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, 12 November 1999

1997

1997

Türkçede Galat Kavramı ve Ali Seydi Bey’xxin Defter-i Galatatı’xxndaki Bazı Galatlar Üzerine Bir Mütalaa

ŞANLI C.

Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 30 - 31 May 1997

Books & Book Chapters

2020

2020

Balkanlarda Türk’xxe Barikatlar

ŞANLI C.

in: Necmettin Hacıeminoğlu Hatıra Kitabı, Ali İhsan Öbek, Yüksel Topaloğlu, Oğuzhan Durmuş, Editor, TEDEV Yayınları, İstanbul, pp.750-759, 2020

2019

2019

Dilin Milli Şuurdaki Yeri ve Önemi

ŞANLI C.

in: İdeal Türk -Eğitimde İdeal İnsan ve Millilik Arayışları, Ali Fuat Arıcı, Mustafa Başaran, Editor, TEDEV Yayınları, İstanbul, pp.617-631, 2019

2018

2018

Fitneden Ders Alabilmek

AYHAN M., GAYRETLİ M., TOZLU İ., KİSBET M., ŞANLI C., TOSUN N.

in: YÜZYILIN DESTANI 15 TEMMUZ 2016, Dr. Hüseyin OKUR, Editor, SEMERKAND, İstanbul, pp.129-132, 2018

2017

2017

On Beş Temmuz İhaneti

AYHAN M., ŞANLI C., OKUR H.

in: 15 TEMMUZ DİRİLİŞ DESTANI, Hüseyin Okur, Editor, Semerkand, İstanbul, pp.108-110, 2017

2017

2017

Necmettin Hocamla Altı Yıl

ŞANLI C.

in: Necmettin Hacıeminoğlu Hatıra Kitabı, A.İhsan Öbek, Yüksel Topaloğlu, Oğuzhan Durmuş, Editor, TEDEV Yayınları, İstanbul, pp.107-112, 2017

2010

2010

Safahat Sözlüğü

ŞANLI C.

Çağrı yayınevi, İstanbul, 2010

Scientific Refereeing

April 2011

April 2011

Bildiri

SCI Journal