Dr.Öğr.Üyesi

Cevdet ŞANLI


Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü

Sınıf Eğitimi

Eğitim Bilgileri

1990 - 1992

1990 - 1992

Doktora

Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı , Türkiye

1988 - 1990

1988 - 1990

Yüksek Lisans

Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili, Türkiye

1982 - 1986

1982 - 1986

Lisans

Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

Yaptığı Tezler

1992

1992

Doktora

Eski Türk Şiiri (İnceleme-Metin-İndeks) Creative Commons License

Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı / Eski Türk Dili

1990

1990

Yüksek Lisans

Kırklareli ili merkez ilçe köyleri ağızları (inceleme-metin) Creative Commons License

Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı

Yabancı Diller

A1 Başlangıç

A1 Başlangıç

Arnavutça

A1 Başlangıç

A1 Başlangıç

Fransızca

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, İlköğretim, Sınıf Öğretmenliği, Dil ve Edebiyat, Türk Dili ve Edebiyatı, Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Dilbilim

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2011 - 2018

2011 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

1998 - 2011

1998 - 2011

Yrd.Doç.Dr.

Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

1993 - 1998

1993 - 1998

Yrd.Doç.Dr.

Trakya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Yönetimsel Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Merkez Müdür Yardımcısı

Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Fakülte Akademik Kurul Üyesi

Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Enstitü Müdür Yardımcısı

Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2008 - 2009

2008 - 2009

Enstitü Müdürü

Iktisat ve Girisimcilik Üniversitesi Türk Dünyasi Isletme Fakültesi

2007 - 2008

2007 - 2008

Enstitü Müdür Yardımcısı

Sakarya Üniversitesi, Türkiyat Araştırma Ve Uygulama Merkezi

2005 - 2008

2005 - 2008

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2003 - 2005

2003 - 2005

Bölüm Başkanı

2000 - 2002

2000 - 2002

Dekan Yardımcısı

Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

1994 - 1998

1994 - 1998

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Trakya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Dönem Projesi Gr.5

Lisans

Lisans

Türk Dili 2 Gr.2

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Seminer Gr.2

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Uygulaması Gr.5

Lisans

Lisans

Cümle ve Metin Bilgisi Gr. 1

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Tezi Gr.7

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İlköğretimde Türkçe Öğretimi Gr.2

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Tezi Gr.8

Lisans

Lisans

Türk Dili 1 Gr. 5

Lisans

Lisans

Türk Dili 1 Gr.6

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uzmanlık Alan Dersi Gr.7

Lisans

Lisans

Türk Dili 2 Gr.5

Lisans

Lisans

Topluma Hizmet Uygulamaları Gr.4

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uzmanlık Alan Dersi Gr.8

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İlköğretimde Türkçe Öğretimi Gr.1

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İlköğretimde Dil ve Okuryazarlık Eğitimi Gr. 2

Lisans

Lisans

Osmanlı Türkçesine Giriş Gr.3

Lisans

Lisans

Sos.Bil.Kavram Eğt.ve Öğrt. Gr.1

Lisans

Lisans

Türk Dili 2 Gr. 6

Lisans

Lisans

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Gr.1

Lisans

Lisans

Türk Dili I Gr. 2

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Uygulaması Gr. 4

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2007

2007

Kosovada Süreli Yayınlar

ŞANLI C.

Sakaraya Üniversitesi Fen-Edebiyat Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.91-112, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

2007

2007

Kosova Prizren Türk Ağzının Ses Özellikleri

ŞANLI C.

SAÜ SBE Akademik İncelemeler Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.275-296, 2007 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

1999

1999

Anadolu ve Rumeli Ağızlarından Derleme Sözlüğüne Katkılar

ŞANLI C.

Türk Dili Dergisi / TDK / ANKARA, sa.572, ss.670-681, 1999 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

1999

1999

Edirne İli Ağızları, Yrd. Doç. Dr. Emin Kalay (Kitap tanıtımı)

ŞANLI C.

Türk Kültürü Dergisi / TKAE Yay., sa.434, ss.381-383, 1999 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

1999

1999

Edirnede İş Yeri İsimleri Üzerine Bir Araştırma

ŞANLI C.

Türk Dili, sa.567, ss.191-194, 1999 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

1997

1997

Göktürk Yazıtlarında Emir Kipinin Kullanılış Şekilleri, Cümlelerdeki Durumları ve Anlam Yükleri

ŞANLI C.

TDAY Belleten Dergisi TDK yay. /ANKARA, ss.237-244, 1997 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

1996

1996

Ahmet Cevdet Paşanın Hayatı, Eserleri ve Türk Fikir Hayatındaki Yeri

ŞANLI C.

Akademik Araştırmalar Dergisi / Erzurum, sa.2, ss.106-110, 1996 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

1996

1996

Karahanlı Türkçesi Grameri Kitap Tanıtımı

ŞANLI C.

BİLGE, sa.10, ss.5-6, 1996 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

1996

1996

Hocam Prof.Dr. Necmettin Hacıeminoğlu ve Abide Eseri Türkçenin Karanlık Günleri

ŞANLI C.

Türk Yurdu /ANKARA, cilt.16, sa.107, ss.66-69, 1996 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

1996

1996

Kırklareli Ağızlarında Ses Olayları

ŞANLI C.

TDAY BELLETEN, sa.1994, ss.117-123, 1996 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

1996

1996

Kırklareli, Erzurum ve Artvin İllerimizden Derleme Sözlüğüne Katkılar

ŞANLI C.

Türk Dili, sa.552, ss.542-547, 1996 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

1992

1992

Türk Edebiyatının Tarihi Seyri İçinde Hisar ve Hisarcılar

ŞANLI C.

Güneysu Dergisi / OSMANİYE, sa.39, ss.20-21, 1992 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

KOSOVA’DA PRİŞTİNE ŞEHRİNİN İLKÖĞRETİMOKULLARINDA TÜRKÇE EĞİTİM

Jable E., ŞANLI C.

Türkbilig, cilt.2019, sa.37, ss.139-166, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Küreselleşme Süreci İçerisinde Kosovada Arnavutça ve Arnavutçada Türkçe Kelimeler

ŞANLI C.

TÜRÜK, ss.42-55, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Goraca ile Türkçe Arasındaki İlişki Üzerine

JABLE E., ŞANLI C.

TEKE Drgisi, cilt.6, sa.3, ss.1458-1477, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Küreselleşme Sürecinde Balkanlarda Türk Varlığı

JABLE E., ŞANLI C. , TAÇ R.

TÜRKİZ Dergisi, sa.31, ss.131-146, 2015 (Hakemsiz Dergi)

2013

2013

Kosova Basın Yayın Hayatında I. ve II. Nesil Türkçe Telif Eserler ve Müellifleri

ŞANLI C. , YILMAZ K.

TÜRKİZ, sa.19, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Orhun Anıtlarında İnanç Dünyası

ŞANLI C.

Türk Yurdu Dergisi, sa.287, ss.130-135, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Şemseddin Sami Bey

ŞANLI C.

Derya Kültür Sanat Dergisi Mamuşa/Kosova, sa.8, ss.8, 2004 (Hakemsiz Dergi)

1997

1997

Mahallileşme ve Sadeleşme Açısından Mehmed Emin Yurdakul’un Dili ve Şiiri II

ŞANLI C.

Ay Işığı, sa.6, ss.31-36, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Sanal Dünyada Milli Kahramanlara Duyulan İhtiyaç

ŞANLI C.

Uluslararası VI. Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019, ss.1873-1877

2019

2019

Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

ŞANLI C.

Uluslararası VI.Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019

2019

2019

Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Tutumları

Çınar S., ŞANLI C.

VI.Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019, ss.1478-1483

2019

2019

Kosovanın Bazı İllerinde Türkçe Eğitim

ŞANLI C.

9.Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, İzmir, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2019

2018

2018

Kosova-Mitroviça Okul Defterlerinde (1951-1980) Türk Ad ve Soyadları Üzerine

ŞANLI C.

Bilge Kağan Kongresi, Amsterdam, Hollanda, 26 Ekim 2018 - 29 Ekim 2019

2019

2019

Kutadgu Biligde Esmaü’xxl-Hüsna Karşılığı Kullanılan Kavramlar

ŞANLI C.

Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı, Ankara, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019

2019

2019

Kosova Priştine Üniversitesi Türkoloji Bölümü Bağlamında Kosovada Türklük Bilimi Çalışmalarının Geleceğe Yansıması

ŞANLI C.

Uluslararası Balkan Türkologları Buluşması, Edirne, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2019

2018

2018

Medeniyetimizde Yardımlaşma Anlayışı Çerçevesinde Beşir Derneği Örneği

ŞANLI C.

Kartepe Zirvesi, Kocaeli, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2018

2018

2018

Kosova Yüksek Öğretiminde Türkçe Eğitim-Öğretim

ŞANLI C.

Kosova Türkolojisinin 30. Yılı Kurultayı, Priştine, Kosova, 3 - 04 Mayıs 2018

2017

2017

Bosnada Türk Dilinin Yaşatılmasında Prilozi ev Behar Dergilerinin Önemi

ŞANLI C. , İRFAN M., JABLE E.

8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, TDK/ ANKARA, 22 - 26 Mayıs 2017

2017

2017

Milletin Devletleşmesi ve Devletin Milletleşmesi

ŞANLI C. , JABLE E., TAÇ R.

IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu ÖHDÜ/ Niğde, 26 - 28 Nisan 2017

2016

2016

Yazıt Bilimi Açısından Kosova Priştine Mezarlığı Müslüman Mezar Taşları

ŞANLI C.

Milletlerarası Arap Harfli Mezar Taşları ve Yazıtları Çalıştayı, Priştine/KOSOVA, 27 Nisan - 01 Mayıs 2016

2015

2015

Yazıt Bilimi Açısından Osmanlı Türkçesi Öğretimi

ŞANLI C.

Arap Harfli Yazıtlar ve Bursa Mezar Taşları Çalışma Toplantısı, Bursa, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2015

2014

2014

Kosova Cumhuriyeti Anayasasında Türk Dili Neden Resmiyetten Kaldırıldı

ŞANLI C. , JABLE E., TAÇ R.

I.Uluslarrası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Niğde Üni./ NİĞDE, 18 - 21 Mart 2014

2014

2014

Kültürümüzde İnsani Yardım ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü

ŞANLI C.

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Konferansı Çimkent/Kazakistan, 11 - 15 Haziran 2014

2014

2014

Saltuknamede Balkanlar

ŞANLI C.

I.Uluslararası alkanlarda Tasavvuf Sempozyumu, TİRAN/ARNAVUTLUK, 21 - 23 Mayıs 2014

2014

2014

Medeniyetimizde İnsani Yardım

ŞANLI C.

Türk Dünyası Sivil Toplum Zirvesi OGÜ/ ESKİŞEHİR, 10 - 13 Mayıs 2014

2013

2013

Kosova Priştine-Yanova Ağızları

ŞANLI C. , JABLE E.

5.Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Novipazar/Sancak/Sırbistan, 2 - 07 Haziran 2013

2013

2013

Kosova Türklerinin Eğitim ve Öğretim Standartlarına Genel Bir Bakış

ŞANLI C. , JABLE E.

22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı ESOGÜ/Eskişehir, Eskişehir, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2013

2013

2013

Balkanlarda Türkçe Eğitim-Öğretime Kosova Odaklı Bir Bakış Açısı

ŞANLI C. , JABLE E.

II.Uluslararası Türk Dilinin ve Edebiyatının Bugünkü Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu, YTÜ, İSTANBUL, 30 Mayıs - 01 Haziran 2013

2011

2011

Kosova Basın-Yayın Hayatında I. ve II. Nesil Türkçe Telif Eserler ve Müellifleri

ŞANLI C. , YILMAZ K., JABLE E.

3. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi /Mostar/Bosna-Hersek, 29 Mayıs - 05 Haziran 2011

2011

2011

Kosova Türk Ağızları Söz Varlığından Bazı Tespitler

ŞANLI C. , YILMAZ K.

2Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Prizren, Sırbistan Ve Karadağ, 29 Mayıs - 05 Haziran 2011

2009

2009

Kosva-Prizren Türk Ağızlarında Ses Olayları

ŞANLI C. , JABLE E.

VII. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 9 - 11 Haziran 2009

2009

2009

Köktürk Metinlerinde Yönelme Halinin KA/(y)A Kullanıldığı Cümlelerdeki İşlevleri

ŞANLI C. , YILMAZ K.

I.Uluslararası Uzak Asyadan Ön Asyaya Eski Türkçe Bilgi Şöleni, 18 - 20 Kasım 2009

2009

2009

Kosova Basın-Yayın Hayatında Telif Eserler ve Müellifleri

ŞANLI C. , JABLE E.

II. Uluslararası Balkan Ülkelerinde Türkçe Eğitimi ve yayın Bilgi Şöleni, Sakarya/Türkiye, 22 Ekim 2009

2009

2009

Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı

ŞANLI C. , Jable E.

I. Uluslararası Balkanlarda Tarih ve Kültür Kongresi, Priştine /Kosova, 10 - 16 Mayıs 2009

2007

2007

Kosova Türklerinin Eğitim ve Öğretim Standartlarına Genel Bakış

ŞANLI C.

I. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Kongresi Priştine/Kosova, 6 - 08 Kasım 2007

2007

2007

Kosovada Süreli Yayınlar

ŞANLI C.

I. Uluslararası Türklük Bilimi Kongresi , Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 27 - 30 Nisan 2007

2004

2004

Eğitimde Kalitenin Arttırılması İçin Yeni Yaklaşımlar

ŞANLI C.

III. Uluslararası Kosova Eğitim Kurultayı, 18 Aralık 2004

2003

2003

Kosovada Türkçe Eğitim ve Öğretim

ŞANLI C.

Kosova II. Türk Eğitim Kurultayı, 22 - 23 Aralık 2003

2002

2002

Türkçemizin Öğrenimi ve Öğretimi

ŞANLI C.

Türkçe-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminde Sorunlar, Çözümler, Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu II, Eyüboğlu Kurumları, Türkiye, 30 Mart 2002

2000

2000

Gönen Ağızlarının Ses ve Şekil Özellikleri

ŞANLI C.

II. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 30 - 31 Mayıs 2000

1999

1999

Türk Dili Grameri Çalışmalarında Terim Meselesi

ŞANLI C.

VII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, 12 Kasım 1999

1997

1997

Türkçede Galat Kavramı ve Ali Seydi Bey’xxin Defter-i Galatatı’xxndaki Bazı Galatlar Üzerine Bir Mütalaa

ŞANLI C.

Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 30 - 31 Mayıs 1997

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Balkanlarda Türk’xxe Barikatlar

ŞANLI C.

Necmettin Hacıeminoğlu Hatıra Kitabı, Ali İhsan Öbek, Yüksel Topaloğlu, Oğuzhan Durmuş, Editör, TEDEV Yayınları, İstanbul, ss.750-759, 2020

2019

2019

Dilin Milli Şuurdaki Yeri ve Önemi

ŞANLI C.

İdeal Türk -Eğitimde İdeal İnsan ve Millilik Arayışları, Ali Fuat Arıcı, Mustafa Başaran, Editör, TEDEV Yayınları, İstanbul, ss.617-631, 2019

2018

2018

Fitneden Ders Alabilmek

AYHAN M., GAYRETLİ M., TOZLU İ., KİSBET M., ŞANLI C. , TOSUN N.

YÜZYILIN DESTANI 15 TEMMUZ 2016, Dr. Hüseyin OKUR, Editör, SEMERKAND, İstanbul, ss.129-132, 2018

2017

2017

On Beş Temmuz İhaneti

AYHAN M., ŞANLI C. , OKUR H.

15 TEMMUZ DİRİLİŞ DESTANI, Hüseyin Okur, Editör, Semerkand, İstanbul, ss.108-110, 2017

2017

2017

Necmettin Hocamla Altı Yıl

ŞANLI C.

Necmettin Hacıeminoğlu Hatıra Kitabı, A.İhsan Öbek, Yüksel Topaloğlu, Oğuzhan Durmuş, Editör, TEDEV Yayınları, İstanbul, ss.107-112, 2017

2010

2010

Safahat Sözlüğü

ŞANLI C.

Çağrı yayınevi, İstanbul, 2010

Bilimsel Hakemlikler

Nisan 2011

Nisan 2011

Bildiri

SCI Kapsamındaki Dergi