Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Web-Based Applications for Listening Training

International Congress of New Horizons in Science and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 11 - 12 November 2023

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabında Yer Alan Etkinliklerin Dijital Yetkinlik Açısından İncelenmesi

VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019, pp.161

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Web Tabanlı Materyal Tasarlama Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Eylem Araştırması

12. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı (UTEOK), İzmir, Turkey, 3 - 05 October 2019

Türkçe Öğretiminde Kullanılabilecek Web Tabanlı Materyal Önerileri Ve Tasarım Süreçleri

Uluslararası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu (IFEMS 2019), İstanbul, Turkey, 25 April 2019, pp.1

The Effect of Multimedia Aided Listening Texts on Listening Skill

International Congress of Science, Education and Technology Research, Odessa, Ukraine, 10 August 2018, pp.167-168

Çoklu Ortam Destekli Dinleme Metinlerinin Dinleme Becerisine Etkisi

International Congress of Science, Education, and Technology Research, Odessa, Ukraine, 10 August 2018, pp.181-182

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerde Türk Kültürü Farkındalığı Oluşturulması

2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK), Mardin, Turkey, 09 May 2018, pp.1

MEB 6. Sınıf Türkçe Dinleme Metinlerinin Metin-Seslendirme Uyumu Açısından İncelenmesi

International Symposium on Textbooks (DEKUS), İstanbul, Turkey, 12 April 2018, pp.33

Bir Web 2.0 Aracı Olan Pixton’ın Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanımı ve Buna Yönelik Öğrenci Görüşleri

10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı (UTEOK 2017), İstanbul, Turkey, 28 September 2017, pp.21

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisini Geliştirebilecek Bir Çalışma: Dikte

1st International Black Sea Conference on Language and Language Education, Samsun, Turkey, 22 September 2017, pp.42-43

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğrencilerin Karşılaştıkları Dil Bilgisel Sorunlar: Şimdiki Zaman Örneği

1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni (UYTOB 2017), Bursa, Turkey, 17 May 2017, pp.1-8

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ortak Temalara Göre Diyalog Etkinliklerinin Geliştirilmesi: A2 Seviyesi

Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Bursa, Turkey, 27 April 2017, pp.1-10

Okuma Eğitiminde Teknoloji Kullanımına Yönelik Nitel Bir Araştırma

III. YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 December 2016, pp.22-23

Dinlemeye Hazırlık Çalışmalarının Dinleme Becerisine Etkisi

9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi - Öğretimi Kurultayı (UTEOK 2016), Burdur, Turkey, 06 October 2016, pp.1-9

Hazırlık Çalışmalarının Dinlemeye Etkisi

9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı., Burdur, Turkey, 6 - 08 October 2016

Books & Book Chapters

Sorularla Dinleme Eğitimi

in: Sorularla Türkçe Eğitimi, Doç. Dr. Ömer Tuğrul KARA, Editor, ASOS, Ankara, pp.79-109, 2021

Başak Yayınları 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı’nda Yer Alan “Dünyanın Gezginleri” Adlı Öyküye Metindilbilimsel Bir Bakış

in: Modern Dönemde Edebiyat, Eğitim, İktisat ve Mühendislik, Prof. Dr. Handan Asude BAŞAL,Dr. Mine Nazan Kerimak ÖNER,Dr. Yasemin ULUTÜRK, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.475-501, 2018

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ortak Temalara Göre Diyalog Etkinliklerinin Geliştirilmesi: A2 Seviyesi

in: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ve Yabancı Dil Öğretimi Araştırmaları, Prof. Dr. M.Ertan GÖKMEN,Prof. Dr. Nazan TUTAŞ,Dr. Sebahat ALAN, Editor, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.217-231, 2017

Metrics

Publication

22

Project

2
UN Sustainable Development Goals