Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

“Yeni Yönetim Paradigması İçinde Kent Çevre ve Planlama”

Ölçü-Mühendislikte Mimarlıkta ve Planlamada, vol.2019, no.1, pp.44-48, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Tarihi Kentin ve Kültürel Peyzajın Korunmasında Sürdürülebilir Turizm İlkeleri

Şehir & Toplum, no.9, pp.45-51, 2018 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

The Impact of Mortgage Loans on the Financialization Process in Turkey

PLANLAMA-PLANNING, vol.28, no.2, pp.143-153, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Kent ve Planlama Arasında Bitmeyen Gerilimli İlişki Türkiye Pratiğinin Son Otuz Yılı

Arredamento Mimarlık, pp.73-77, 2016 (Other Refereed National Journals)

Geleceğini Turizmde Arayan İstanbul Gerilimler Çelişkiler

Mimarist, vol.15, pp.25-26, 2015 (Other Refereed National Journals)

Kentleri Dönüştürürken Korumayı ve Yenilemeyi Birlikte Düşünmek: “Tarihi Kentsel Peyzaj” Kavramının Sunduğu Olanaklar

ICONARP INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURE AND PLANNING, pp.22-40, 2013 (Other Refereed National Journals)

Sanayi Kümelerinde Firma Özellikleri, Bilgi Ağları ve Yenilikçilik

YTÜ Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, no.4, pp.22-36, 2012 (Other Refereed National Journals)

Kültür Mirasının Korunmasında ‘Risklere Hazırlık’ Kavramının Gelişimi

Mimarlık, no.364, pp.56-59, 2012 (Other Refereed National Journals)

Kentsel Dönüşüm Sürecini ‘Sorun Eksenli’ Olarak Ele Alma Biçiminin Getirdiği Olanaklar

Batı Akdeniz Mimarlık, no.51, pp.23-29, 2012 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Impact of Neoliberal Policies on Historic Urban Space: Areas of Urban Renewal in Istanbul

INTERNATIONAL PLANNING STUDIES, vol.16, no.1, pp.43-60, 2011 (Journal Indexed in ESCI)

Diyarbakır Kale Kenti’nde Koruma ve Planlama Sorunları

MEGARON, vol.6, no.2, pp.95-108, 2011 (Other Refereed National Journals)

Seçmenin kritik tercihi: “Daha çok demokrasi”mi “daha çok proje”mi?

Mimarlık, no.360, pp.10-11, 2011 (Other Refereed National Journals)

Cultural triangle and beyond: A spatial analysis of cultural industries in Istanbul

Planning Practice and Research, vol.26, pp.167-183, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Metropol Çeperindeki Kırsal Alanların Planlanmasında Yenilikçi Yaklaşımlar

Mimarist, vol.10, no.36, pp.15-24, 2010 (Other Refereed National Journals)

Türkiye'de 1980 Sonrası Yapısal Dönüşümün Mekânsal İzlerine Bir Örnek: Yenileme Alanları

Mimarlık, Dosya: Kentsel Yenileme ve Dönüşüm, Deneyimler, no.352, pp.24-27, 2010 (Other Refereed National Journals)

İstanbul’un Koruma Alanlarının Değerlendirilmesi

Megaron, vol.4, no.1, pp.5-15, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

İstanbul’un Koruma Alanlarının Değerlendirilmesi

MEGARON, vol.4, no.1, pp.5-15, 2009 (Other Refereed National Journals)

Tourism development in Istanbul. Culture-Led Strategies

URBANISTICA PVS, DOSSIER ISTANBUL: Old problems and new trends of urban development Editor Giuseppe Cinà, no.50, pp.35-41, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Development of Tourism in İstanbul: Culture-Led Strategies

Urbanistica PVS, vol.19, no.50, pp.35-40, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRASIN BİRLİKTE KORUNMASINDA DÜNYADAKİ YAKLAŞIMLAR VE TÜRKİYE PRATİĞİ: ÇELİŞKİLER – SORUNLAR

DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1. ULUSLARARASI MİMARLIK SEMPOZYUMU, Diyarbakır, Turkey, 4 - 06 October 2018, vol.1, pp.807-818

An Overview on the City Aesthetics Using the Concepts, Hegemony - Production of Space - Protection

ULUSLARARASI ESTETİK SEMPOZYUMU "KENT ESTETİĞİ", Antalya, Turkey, 02 November 2017 Sustainable Development

Changing Spatialities of Istanbul From a Bottom up Informal Development Towards a State Led Flexible Urban Transformation

2nd International Conference on `Changing Cities? Spatial, Design Landscape Socio-economic Dimensions, Porto Heli, 22 - 26 June 2015, pp.5-15

Sustainable Development and Regeneration in Rural Areas at the Metropolitan Fringe: the District of Şile, İstanbul

47th ISOCARP Congress: 24-28 October 2011, Wuhan,China, Wuhan, China, 24 - 28 October 2011, pp.1-8

Kültür ile Barışık Bir Kent Turizmi Batı Örnekleri ve İstanbul

Kent Kültüründe Turizm ve Mimarlık, Turizm Mimarlık Sempozyumu, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2010, pp.83-89

The De-industrialisation of the Zonguldak – Bartın –Karabük Sub-Region: Planning and Restructuring Strategies

The Black Sea Region: Past, Present and Future, İstanbul, Turkey, 14 - 16 November 2004, pp.119-126

Eski Kent Merkezinde Yeni Yoksullar: Tarlabaşı, İstanbul.

Kent Yoksulluğuve Planlama, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 26. Kolokyumu, Ankara, Turkey, 6 - 08 November 2002

Kentsel Koruma Yenileme ve Sağlıklaştırma Programı İçin Bir Öneri

YTÜ, Mim. Fak. Eğitim Semineri, İstanbul, Turkey, 15 November 1998, pp.179-186

“Forms of Residence Building In Areas Of Metropolitan Development In Turkey

Planning for a Broader Europe, VIII. AESOP Congress, 24 - 27 August 1994, vol.3, pp.121-147

KTVKK Kapsamında Koruma Planı ve İdari Yapısı

II. Kentsel Koruma – Yenileme Kolokyumu, İstanbul, Turkey, 15 April 1994, pp.117-137

“Forms Of Resıdence Buıldıng In Areas Of Metropolıtan Development In Turkey

Planıng for a Broader Europe, VIII. AESOP Congreess ,proceedıngs, İstanbul, Turkey, 24 - 27 August 1994, vol.1, no.940619, pp.121-147

The Dilemma of Cultural Heritage-Urban Renewal: Istanbul, Süleymaniye and Fener-Balat

14th IPHS Conference: Urban Transformation: Controversies, Contrasts and Challenges

Books & Book Chapters

PLANLAMADA MÜDAHALE, REGÜLASYON VE YATIRIM İKİLEMLERİ: İSTANBUL ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

in: Hüseyin Kaptan'a Armağan Kent ve Planlama , İclal Dinçer,Zeynep Enlil, Editor, YEM Yayın , İstanbul, pp.69-84, 2020 Sustainable Development

DOĞAL ALANLARIN KORUNMASINDA DÜNYADAKİ YAKLAŞIMLAR VE TÜRKİYE PRATİĞİ: ÇELİŞKİLER - SORUNLAR

in: Prof. Dr. Zeynep Ahunbay'a Armağan, Deniz Mazlum,Umut Almaç,Esra Kudde, Editor, TMMOB Mimarlar Odası, İstanbul, pp.543-560, 2020

Residential Experiences in Times of Shifting Housing Regimes in Istanbul

in: Self-Build Experience: Institutionalisation, Place-making and City Building, Willem Salet,Camila D'Ottaviano,Stan Majoor,Daniel Bossuyt, Editor, Policy Press , Bristol, pp.167-189, 2020 Sustainable Development

Kanal İstanbul ve Rezerv Yapı Alanı Projelerinin Kültürel ve Doğal Varlıklar Üzerindeki Etkileri: Ortak Mirasın Bütünlüğünün Parçalanması

in: Kanal İstanbul Çok Disiplinli Bilimsel Değerlendirme, Derin Orhon,Seval Sözen,Naci Görür, Editor, İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri AŞ, İstanbul, pp.380-417, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

Cultural Industries

in: Turkish Cultural Policy Report as Civil Perspective, Serhan Ada, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.233-249, 2020

"An Overview on the City Aesthetics Using the Concepts, Hegemony - Production of Space – Protection

in: Aesthetics of the City, Kemal Reha Kavas, Editor, SANART, Mimalar Odası Antalya Şubesi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, pp.243-258, 2019

What Tourism Has to Offer for Sustainable Tourism in Istanbul: Boundaries and Potentials

in: HERITAGE IN CONTEXT 2 Archaeology and Tourism, Piesker K., Akan B., Göçmen D., Tezer Altay S., Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.49-88, 2018 Sustainable Development

5366 sayılı Yasayı ve Tarlabaşı Yenileme Alanı’nı Yeniden Değerlendirirken…

in: Tarlabaşı Bir Kent Mücadelesi, Akarca H., Doğan R., Editor, Tmmob Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, pp.201-209, 2018

Planlama Eğitiminde Katılım Odaklı Yeni Arayışlar: YTÜ Deneyimi

in: TUPOB 12. DONEM II. OLA.ĞAN TOPLANTISIŞEHİR PLANLAMA OKULLARI VE PLANLAMA EĞİTİMİ, Seda ÇALIŞIR HOVARDAOĞLU vd., Editor, TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI, İstanbul, pp.12-16, 2018

İstanbul’da Sürdürülebilir Turizm Arayışında Arkeolojinin Sundukları: Sınırlar ve Potansiyeller .... 49What Tourism Has to Offer for Sustainable Tourism in Istanbul: Boundaries and Potentials

in: HERITAGE IN CONTEXT 2Archäologie und TourismusArchaeology and TourismArkeoloji ve Turizm, Katja Piesker – Burcu AkanDuygu Göçmen – Seçil Tezer Altay, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.49-87, 2018

Kentsel Planlama ve Tasarım

in: SÜRDÜRÜLEBİLİR İSTANBUL Kentsel Tasarım REHBERİ, Polatoğlu Ç., Editor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basımevi, İstanbul, pp.80-96, 2017

ICOMOS Türkiye’nin 2014-2017 Dönemi

in: Kuruluşundan Günümüze ICOMOS Türkiye, Çelebioğlu B, Salman Y. , Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.93-117, 2017

A Reading of Istanbul’s Protected Sites Through the Lenses of Cultural Landscapes and Historic Urban Landscapes

in: Conservation of Cultural Heritage In Turkey, Z.Ahunbay,D. Mazlum,Z. Eres, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.29-46, 2017

Kartal, İstanbul: Planning Between Flexibility and Control: Contradictions, Uncertainties and Power Relations in Urban Transformation

in: Planning Projects in Transition Interventions, Regulations and Investment, Savini Federico; Salet Willem, Editor, Jovis, Berlin, pp.46-71, 2016

Kartal, istanBulplanning between Flexibility and control: contradictions, uncertainties and power relations in urban transformation

in: Planning Projects in TransitionInterventions Regulations and Investments, Federico Savini, Willem Salet, Editor, JOVIS VERLAG gmbh, Berlin, pp.72-91, 2016

A Reading of Istanbul’s Protected Sites Through the Lenses of Cultural Landscapesand Historic Urban Landscapes

in: CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE IN TURKEY, Zeynep Ahunbay, Deniz Mazlum, Zeynep Eres, Editor, Ege Yayinlari, İstanbul, pp.29-46, 2016

derBent, istanBulFrom a Bottom-up informal developmenttowards a state-led urban transformation

in: Planning Projects in Transition: Interventions Regulations and Investments, Federico Savini, Willem Salet, Editor, JOVIS VERLAG Gmbh, Berlin, pp.92-113, 2016

Kültür Mirasının Değişen Kapsamı ve ‘Kültürel Mirasın Toplum İçin Değeri - Faro Sözleşmesi’nin Algılanması: Türkiye İçin Bir Ön Araştırma

in: Kültür Politikaları ve Yönetimi (KPY) Yıllık 2011, Ayça İnce, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.47-56, 2012

The Shifting Scope of Cultural Heritage, and the Perception of ‘Value of Cultural Heritage for Society-Faro Convention: A Preliminary Research Study for Turkey

in: Cultural Policy and Management (KPY) Yearbook 2011, Deniz Ünsal, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.45-53, 2012

Kültür Endüstrileri

in: Sivil Toplum Gözüyle Türkiye Kültür Politikası Raporu, Serhan Ada, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.88-103, 2011

Planlama VI Stüdyosunun Planlama IV ve Planlama V Stüdyoları Bağlamında İrdelenmesi: Lüleburgaz Stüdyosu Örneği

in: Planlama Eğitiminde 25 Yıl. Şehir ve Planlama Eğitim Seminerleri, Hüseyin Cengiz,Yiğit Evren,Doruk Özügül,Elif Örnek, Editor, Yıldız Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dökümantasyon Merkezi, İstanbul, pp.85-103, 2009 Creative Commons License

Other Publications