Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Planlamanın zemını içın yenıden düşünmek

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 45. Kolokyumu, 9. Türkiye Şehircilik Kongresi, Ankara, Turkey, 06 November 2021, pp.45-51

Real Estate Mobbing in the Urban Regeneration Process: The Case of Istanbul

RC21 Conference Sensing the City: Place, People, Power, Antwerp, Belgium, 14 - 16 July 2021, pp.161-162 Sustainable Development

İnsan, Yer, Etkileşim ve Kültürel Miras

ICOMOS CoViD-19 Etkisinde: İnsan, Yer, Etkileşim ve Kültürel Miras Ortak kültürel mirasımız, Ortak derdimiz, Ortak sorumluluğumuz, İstanbul, Turkey, 18 November 2020

Mekânsal Planlama, Şehircilik ve Kültürel Miras

KANAL İSTANBUL ÇALIŞTAYI, İstanbul, Turkey, 10 January 2020

Türkiye’de Afet Riskleri ve Kentleşme Afete Dirençli Kent Planlama Yaklaşımı

Kentsel Afetler / Risk Yönetimi / Yerel Yönetimler / Hukuki Sorunlar, İstanbul, Turkey, 27 March 2019 Creative Commons License

DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRASIN BİRLİKTE KORUNMASINDA DÜNYADAKİ YAKLAŞIMLAR VE TÜRKİYE PRATİĞİ: ÇELİŞKİLER – SORUNLAR

DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1. ULUSLARARASI MİMARLIK SEMPOZYUMU, Diyarbakır, Turkey, 4 - 06 October 2018, vol.1, pp.807-818

An Overview on the City Aesthetics Using the Concepts, Hegemony - Production of Space - Protection

ULUSLARARASI ESTETİK SEMPOZYUMU "KENT ESTETİĞİ", Antalya, Turkey, 02 November 2017 Sustainable Development

Changing Spatialities of Istanbul From a Bottom up Informal Development Towards a State Led Flexible Urban Transformation

2nd International Conference on `Changing Cities? Spatial, Design Landscape Socio-economic Dimensions, Porto Heli, 22 - 26 June 2015, pp.5-15

Comparative analysis of regeneration programs in different neighborhoods of Istanbul

Technische Universität Berlin Zentrum Technik und Gesellschaft Winter School: Participatory Urban Regeneration Programme, Mapping Bottom-up Neighbourhood Regeneration, Berlin, Germany, 1 - 07 December 2013, pp.1-2

Sustainable Development and Regeneration in Rural Areas at the Metropolitan Fringe: the District of Şile, İstanbul

47th ISOCARP Congress: 24-28 October 2011, Wuhan,China, Wuhan, China, 24 - 28 October 2011, pp.1-8

Kültür ile Barışık Bir Kent Turizmi Batı Örnekleri ve İstanbul

Kent Kültüründe Turizm ve Mimarlık, Turizm Mimarlık Sempozyumu, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2010, pp.83-89

The De-industrialisation of the Zonguldak – Bartın –Karabük Sub-Region: Planning and Restructuring Strategies

The Black Sea Region: Past, Present and Future, İstanbul, Turkey, 14 - 16 November 2004, pp.119-126

Historical Heritage, Conservation, Restoration in Small Towns and Question of Rural Gentrification in Turkey

ICOMOS 15th General Assembly and Scientific Symposium: Monuments and Sites in Their Setting-Conserving Cultural Heritage in Changing Townscapes and Landscapes., Xian, China, 17 - 21 October 2005, pp.621-627

Eski Kent Merkezinde Yeni Yoksullar: Tarlabaşı, İstanbul.

Kent Yoksulluğuve Planlama, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 26. Kolokyumu, Ankara, Turkey, 6 - 08 November 2002

İstanbul Metropoliten Alanında Çevre ile Uyumlu Kentleşme Olgusunda Eyüp Örneği

Kent Yönetimi İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu ’xx99, Turkey, 17 - 19 February 1999

Kentsel Koruma Yenileme ve Sağlıklaştırma Programı İçin Bir Öneri

YTÜ, Mim. Fak. Eğitim Semineri, İstanbul, Turkey, 15 November 1998, pp.179-186

“Forms of Residence Building In Areas Of Metropolitan Development In Turkey

Planning for a Broader Europe, VIII. AESOP Congress, 24 - 27 August 1994, vol.3, pp.121-147

KTVKK Kapsamında Koruma Planı ve İdari Yapısı

II. Kentsel Koruma – Yenileme Kolokyumu, İstanbul, Turkey, 15 April 1994, pp.117-137

The Dilemma of Cultural Heritage-Urban Renewal: Istanbul, Süleymaniye and Fener-Balat

14th IPHS Conference: Urban Transformation: Controversies, Contrasts and Challenges

Books & Book Chapters

PLANLAMADA MÜDAHALE, REGÜLASYON VE YATIRIM İKİLEMLERİ: İSTANBUL ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

in: Hüseyin Kaptan'a Armağan Kent ve Planlama , İclal Dinçer,Zeynep Enlil, Editor, YEM Yayın , İstanbul, pp.69-84, 2020 Sustainable Development

DOĞAL ALANLARIN KORUNMASINDA DÜNYADAKİ YAKLAŞIMLAR VE TÜRKİYE PRATİĞİ: ÇELİŞKİLER - SORUNLAR

in: Prof. Dr. Zeynep Ahunbay'a Armağan, Deniz Mazlum,Umut Almaç,Esra Kudde, Editor, TMMOB Mimarlar Odası, İstanbul, pp.543-560, 2020

Residential Experiences in Times of Shifting Housing Regimes in Istanbul

in: Self-Build Experience: Institutionalisation, Place-making and City Building, Willem Salet,Camila D'Ottaviano,Stan Majoor,Daniel Bossuyt, Editor, Policy Press , Bristol, pp.167-189, 2020 Sustainable Development

Kanal İstanbul ve Rezerv Yapı Alanı Projelerinin Kültürel ve Doğal Varlıklar Üzerindeki Etkileri: Ortak Mirasın Bütünlüğünün Parçalanması

in: Kanal İstanbul Çok Disiplinli Bilimsel Değerlendirme, Derin Orhon,Seval Sözen,Naci Görür, Editor, İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri AŞ, İstanbul, pp.380-417, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

Cultural Industries

in: Turkish Cultural Policy Report as Civil Perspective, Serhan Ada, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.233-249, 2020

"An Overview on the City Aesthetics Using the Concepts, Hegemony - Production of Space – Protection

in: Aesthetics of the City, Kemal Reha Kavas, Editor, SANART, Mimalar Odası Antalya Şubesi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, pp.243-258, 2019

What Tourism Has to Offer for Sustainable Tourism in Istanbul: Boundaries and Potentials

in: HERITAGE IN CONTEXT 2 Archaeology and Tourism, Piesker K., Akan B., Göçmen D., Tezer Altay S., Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.49-88, 2018 Sustainable Development

5366 sayılı Yasayı ve Tarlabaşı Yenileme Alanı’nı Yeniden Değerlendirirken…

in: Tarlabaşı Bir Kent Mücadelesi, Akarca H., Doğan R., Editor, Tmmob Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, pp.201-209, 2018

Planlama Eğitiminde Katılım Odaklı Yeni Arayışlar: YTÜ Deneyimi

in: TUPOB 12. DONEM II. OLA.ĞAN TOPLANTISIŞEHİR PLANLAMA OKULLARI VE PLANLAMA EĞİTİMİ, Seda ÇALIŞIR HOVARDAOĞLU vd., Editor, TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI, İstanbul, pp.12-16, 2018

İstanbul’da Sürdürülebilir Turizm Arayışında Arkeolojinin Sundukları: Sınırlar ve Potansiyeller .... 49What Tourism Has to Offer for Sustainable Tourism in Istanbul: Boundaries and Potentials

in: HERITAGE IN CONTEXT 2Archäologie und TourismusArchaeology and TourismArkeoloji ve Turizm, Katja Piesker – Burcu AkanDuygu Göçmen – Seçil Tezer Altay, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.49-87, 2018

Kentsel Planlama ve Tasarım

in: SÜRDÜRÜLEBİLİR İSTANBUL Kentsel Tasarım REHBERİ, Polatoğlu Ç., Editor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basımevi, İstanbul, pp.80-96, 2017

ICOMOS Türkiye’nin 2014-2017 Dönemi

in: Kuruluşundan Günümüze ICOMOS Türkiye, Çelebioğlu B, Salman Y. , Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.93-117, 2017

A Reading of Istanbul’s Protected Sites Through the Lenses of Cultural Landscapes and Historic Urban Landscapes

in: Conservation of Cultural Heritage In Turkey, Z.Ahunbay,D. Mazlum,Z. Eres, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.29-46, 2017

Kartal, İstanbul: Planning Between Flexibility and Control: Contradictions, Uncertainties and Power Relations in Urban Transformation

in: Planning Projects in Transition Interventions, Regulations and Investment, Savini Federico; Salet Willem, Editor, Jovis, Berlin, pp.46-71, 2016

Kartal, istanBulplanning between Flexibility and control: contradictions, uncertainties and power relations in urban transformation

in: Planning Projects in TransitionInterventions Regulations and Investments, Federico Savini, Willem Salet, Editor, JOVIS VERLAG gmbh, Berlin, pp.72-91, 2016

A Reading of Istanbul’s Protected Sites Through the Lenses of Cultural Landscapesand Historic Urban Landscapes

in: CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE IN TURKEY, Zeynep Ahunbay, Deniz Mazlum, Zeynep Eres, Editor, Ege Yayinlari, İstanbul, pp.29-46, 2016

derBent, istanBulFrom a Bottom-up informal developmenttowards a state-led urban transformation

in: Planning Projects in Transition: Interventions Regulations and Investments, Federico Savini, Willem Salet, Editor, JOVIS VERLAG Gmbh, Berlin, pp.92-113, 2016

Kültür Mirasının Değişen Kapsamı ve ‘Kültürel Mirasın Toplum İçin Değeri - Faro Sözleşmesi’nin Algılanması: Türkiye İçin Bir Ön Araştırma

in: Kültür Politikaları ve Yönetimi (KPY) Yıllık 2011, Ayça İnce, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.47-56, 2012

The Shifting Scope of Cultural Heritage, and the Perception of ‘Value of Cultural Heritage for Society-Faro Convention: A Preliminary Research Study for Turkey

in: Cultural Policy and Management (KPY) Yearbook 2011, Deniz Ünsal, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.45-53, 2012

Kültür Endüstrileri

in: Sivil Toplum Gözüyle Türkiye Kültür Politikası Raporu, Serhan Ada, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.88-103, 2011

Planlama VI Stüdyosunun Planlama IV ve Planlama V Stüdyoları Bağlamında İrdelenmesi: Lüleburgaz Stüdyosu Örneği

in: Planlama Eğitiminde 25 Yıl. Şehir ve Planlama Eğitim Seminerleri, Hüseyin Cengiz,Yiğit Evren,Doruk Özügül,Elif Örnek, Editor, Yıldız Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dökümantasyon Merkezi, İstanbul, pp.85-103, 2009 Creative Commons License

Other Publications

Metrics

Publication

107

Citation (WoS)

19

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

66

H-Index (Scopus)

2

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

22

Thesis Advisory

11

Open Access

16
UN Sustainable Development Goals