Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2006 - 2014Doktora

  Université Paris Vıı-Denis Diderot, Uygulamalı, Betimleyici, Otomatik Dilbilim, Dilbilim, Fransa

 • 2005 - 2006Yüksek Lisans

  Université Paris Vıı-Denis Diderot, Dil Mühendisliği, Uygulamalı Diller, Kültürlerarası Çalışmalar, Fransa

 • 2003 - 2005Yüksek Lisans

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Franszıca Mütercim-Tercümanlık, Türkiye

 • 1998 - 2002Lisans

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Franszıca Mütercim-Tercümanlık, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2014Doktora

  Les droits de l’Homme en turc: aménagement ou développement spontané? (Türkçe’de insan hakları : planlı bir dilsel çalışma mı spontane bir gelişim mi?)

  Université Paris Vıı-Denis Diderot, Uygulamalı, Betimleyici, Otomatik Dilbilim, Dilbilim

 • 2006Yüksek Lisans

  La formation d’une unité de « L’introduction à la terminologie » dans le cadre du projet MeLLANGE (MeLLANGE projesi kapsamında "Terimbilime Giriş" ünitesinin oluşturulması)

  Université Paris Vıı-Denis Diderot, Dil Mühendisliği, Uygulamalı Diller, Kültürlerarası Çalışmalar

 • 2005Yüksek Lisans

  Toplumsal Boyutta Terimbilim Çalışmaları:Fransa’daki Afnor Terim Birliği’ nden Yola Çıkarak Türkiye’de Terimlerde Standartlaştırma Modeli Oluşturmak

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler, Fransızca Mütercim Tercümanlık

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstüİngilizce

 • C1 İleriFransızca