Prof.Dr.

Halil Emre AKBAŞ


İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İşletme Bölümü

Muhasebe ve Finansman

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Muhasebe

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

The relationship between logistics performance and carbon emissions: an empirical investigation on Balkan countries

Karaduman H. A. , Karaman-Akgul A. , Çağlar M. , Akbaş H. E.

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATE CHANGE STRATEGIES AND MANAGEMENT, cilt.12, sa.4, ss.449-461, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Fabrika-i Hümayunların Yönetim, Muhasebe ve Denetim Uygulamaları

YAZICI K., OKTAY S. , BOZKURT S. , AKBAŞ H. E.

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

CLIMATE CHANGE RELATED RISK AND OPPORTUNITY DRIVERS AND THEIR POTENTIAL IMPACTS: AN EXAMINATION OF TURKISH FIRMS

AKTOGAN S., KAPTANOĞLU S. , KARAMAN AKGÜL A. , AKBAŞ H. E.

10th International Conference on Governance Fraud Ethics and Corporate Social Responsibility, 25 - 27 Nisan 2019

2019

2019

Sectoral Basis Changes and Development of Carbon Performance in European Countries

Karaduman H. A. , Çağlar M., Akbaş H. E. , Varank G.

10th International Conference on Governance Fraud Ethics and Corporate Social Responsibility, Edirne, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019