Scientific Activities

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

  • 2015 - Continues ICOMOS Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi

    Member

  • 2010 - Continues TMMOB Şehir Plancıları Odası

    Member