Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2014 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Harita Mühendisliği

 • 2009 - 2014Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Harita Mühendisliği

 • 2000 - 2009Yrd.Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Harita Mühendisliği

 • 1998 - 2000Araştırma Görevlisi Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Harita Mühendisliği

 • 1992 - 1998Araştırma Görevlisi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Harita Mühendisliği

Yönetimsel Görevler

 • 2017 - Devam Ediyor Rektör Danışmanı

  Yıldız Teknik Üniversitesi

 • 2016 - Devam Ediyor Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Üniversite

 • 2016 - Devam Ediyor Dekan

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi

 • 2016 - Devam Ediyor Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fakülte

 • 2016 - 2016Dekan Yardımcısı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi

 • 2005 - 2010Bölüm Başkan Yardımcısı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü

Verdiği Dersler

 • LisansÖlçme Bilgisi 1

 • LisansBitirme Çalışması

 • Yüksek LisansMühendislik Jeodezisindesistem Analizi

Yönetilen Tezler

 • Kapalı mekân konum belirlemede mesafe tabanlı yeni bir yöntem önerisi ve doğruluk analizi

  GÜLAL V. E.

  V.İlçi(Öğrenci), Doktora, 2017

 • Yerkabuğu deformasyonlarının GNSS ölçüleri ile kestirimi

  GÜLAL V. E.

  M.Fahri(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017

 • Mühendislik Yapılarının Davranışlarının Jeodezik Ölçülerle İzlenmesi

  GÜLAL V. E.

  G.Oku(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • İnternet tabanlı hassas nokta konum belirleme (PPP) yazılımlarının irdelenmesi ve belirsizlik analizi

  GÜLAL V. E.

  E.Gürsoy(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Demiryollarında Ray Geometrisinin Belirlenmesi Ve İyileştirilmesi

  GÜLAL V. E.

  K.Aykut(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • GNSS Ölçüleri İle Güneybatı Anadolu’daki Blok Hareketleri ve Gerilim Alanlarının Belirlenmesi

  GÜLAL V. E.

  İ.TİRYAKİOĞLU(Öğrenci), Doktora, 2012

 • GNSS Antenlerinin Kalibrasyonu

  GÜLAL V. E.

  Ö.UYGUR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012

 • Harita Mühendisliğinde Proje ve Kalite Yönetimi

  GÜLAL V. E.

  A.BİRİNCİOĞLU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011

 • RTK GPS Yönteminin Konumlama Hassasiyeti ve RTK GPS’e Etki Eden Hata Faktörleri

  GÜLAL V. E.

  B.ERDAL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009

 • Ray Hattı Geometrik Değişimlerinin Belirlenmesine Yönelik Ölçme Sistemi Geliştirilmesi

  GÜLAL V. E.

  B.AKPINAR(Öğrenci), Doktora, 2009

 • Bölgesel Koordinat Dönüşümleri

  GÜLAL V. E.

  Ü.DEMİRTAŞ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006

 • Mühendislik Yapılarındaki Dinamik Davranışların Jeodezik Ölçmelerle Belirlenmesi

  GÜLAL V. E.

  H.ERDOĞAN(Öğrenci), Doktora, 2006

 • Yerkabuğu Hareketlerinin Jeodezik Ölçme Yöntemleriyle Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

  GÜLAL V. E.

  F.POYRAZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005

 • Sayısal Nivolar ve Yansıtıcısız Uzunluk Ölçerler Üzerine Bir Araştırma

  GÜLAL V. E.

  A.Kölemenoğlu(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2004