Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Performance of Single Base RTK GNSS Method versus Network RTK

Earth Sciences Research Journal, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Determining the behaviour of high-rise structures with geodetic hybrid sensors

GEOMATICS NATURAL HAZARDS & RISK, cilt.6, ss.702-717, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

ANALYSIS AND MANAGEMENT OF GNSS REFERENCE STATION DATA

TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, cilt.22, ss.407-414, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

MARMARAY BOSPHORUS CROSSING PROJECT: SURVEYING ACTIVITY AND GEODETIC MONITORING

TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, cilt.21, ss.1-7, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Research on the stability analysis of GNSS reference stations network by time series analysis

DIGITAL SIGNAL PROCESSING, cilt.23, ss.1945-1957, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

GPS constraints on active deformation in the Isparta Angle region of SW Turkey

GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL, cilt.195, ss.1455-1463, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Tectonic activity inferred from velocity field of GNSS measurements in Southwest of Turkey

ACTA GEODAETICA ET GEOPHYSICA, cilt.48, ss.109-121, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Ambient Vibration Measurements of the Bosphorus Suspension Bridge by Total Station and GPS

EXPERIMENTAL TECHNIQUES, cilt.37, ss.16-23, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

STRUCTURAL DEFORMATIONS ANALYSIS BY MEANS OF KALMAN-FILTERING

BOLETIM DE CIENCIAS GEODESICAS, cilt.19, ss.98-113, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Railway track geometry determination using adaptive Kalman filtering model

MEASUREMENT, cilt.46, ss.639-645, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Multisensor Railway Track Geometry Surveying System

IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT, cilt.61, ss.190-197, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Identification of dynamic systems using Multiple Input-Single Output (MISO) models

NONLINEAR ANALYSIS-REAL WORLD APPLICATIONS, cilt.10, ss.1183-1196, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

The application of time series analysis to describe the dynamic movements of suspension bridges

NONLINEAR ANALYSIS-REAL WORLD APPLICATIONS, cilt.10, ss.910-927, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Results from a comprehensive global navigation satellite system test in the CORS-TR network: Case study

Journal of Surveying Engineering, cilt.135, ss.10-18, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Monitoring The Dynamic Behaviours Of The Bosporus Bridge By GPS During Eurasia Marathon

Nonlinear Processes in Geophysics, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ağ RTK GNSS Yönteminin Yapı Sağlığı İzleme Çalışmalarında Kullanımı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.17, ss.1030-1040, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GNSS Antenlerinin Faz Merkezi ve Değişiminin Araştırılması

HKMO Jeodezi, Jeoinformasyon, Arazi Yönetimi Dergisi, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Ray Hattı Geometrisinin Belirlenmesine Yönelik Ölçme Sistemi Tasarımı ve Geliştirilmesi

HKMO Jeodezi, Joinformasyon, Arazi Yönetimi Dergisi, ss.60-64, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Positioning systems in precision farming and CORS-TR

Journal of Agricultural Machinery Science, cilt.6, ss.137-144, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Farklı Zaman Noktaları İçin 1973 2006 Boğaziçi Köprüsü Davranışlarının Belirlenmesi

HKMO Jeodezi, Jeoinformasyon ve AraziYönetimi Dergisi, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Boğaziçi Köprüsü Hareketlerinin Zaman Dizileri Analizi ile Belirlenmesi

HKMO Jeodezi, Jeoinformasyon ve AraziYönetimi Dergisi, ss.3-12, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Barajların Güvenliği

DSİ TEKNİK BÜLTEN, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KALMAN Filtreleme Tekniğinin Deformasyon Analizine Uygulanması

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, ss.10-19, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Deformasyon Ölçülerinin Analizinde Dinemik Modelleme

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, ss.9-22, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KALMAN Filtreleme Tekniğinin Deformasyon Analizizne Uygulanması

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, ss.10-19, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deformasyon Ölçülerinin Analizinde Dinamik Modelleme

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, ss.9-22, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

GPS GLONASS İkili Sistemi

Harita ve Kadastro Mühendisliği Dergisi, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kinematik Deformasyon Analizinde Kalman Filtreleme Tekniği

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sayısal Nivolar

Harita Kadastro Mühendisleri Odası Dergisi, ss.121-126, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Barajların Güvenliğinin İzlenmesinde Jeodezik Yöntemler

5 uluslararası baraj güvenliği sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 27 Ekim 2018, ss.1-8

Development of Low-cost Hybrid Measurement System

16th European Conference on Earthquake Engineering (16ECEE), Yunanistan, 18 - 21 Haziran 2018

Crustal Deformation Modelling by GNSS Measurements: Southwestern Anatolia,

1st Euro-Mediterranean Conference for Environmental Integration (EMCEI), 22 - 25 Kasım 2017

Crustal Deformation Modelling by GNSS Measurements: Southwestern Anatolia

1st Euro-Mediterranean Conference for Environmental Integration (EMCEI), 22 - 25 Kasım 2017

Estimation of Crustal Deformations in Marmara Region Using Continuous GNSS Stations’ Observations

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY & GEOSCIENCES, Çanakkale, Türkiye, 18 Ekim 2017, ss.304-311

Hassas Nivelman Yöntemi İle Deformasyon İzleme: Çorum Obruk Barajı Örneği

Avrasya Zirvesi, Uluslararası EJONS Matematik-Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 21 Temmuz 2017

Monitoring the current tectonic movements in Aksehir-Simav fault system: levelling measurements

4th ICEES-International Earthquake Engineering and Seismology Conference, Eskişehir, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2017

RSS Based Indoor Positioning with Weighted Iterative Nonlinear Least Square Algorithm

The Twelfth International Conference on Wireless and Mobile Communications, Barcelona, İspanya, 13 - 17 Kasım 2016, ss.106

Mühendislik Yapılarının Davranışlarının Jeodezik Ölçmelerle İzlenmesi

8. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 19 Ekim 2016, ss.1

MÜHENDİSLİK YAPILARININ DAVRANIŞLARININ JEODEZİK ÖLÇMELERLE İZLENMESİ

8. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2016

OBRUK BARAJI DEFORMASYON ÖLÇMELERİ

8. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 19 Ekim 2016

DEVELOPMENT OF NATIONAL MEASUREMENT SYSTEM FOR STRUCTURAL HEALTH MONITORING

12th International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Türkiye, 21 Eylül 2016, ss.1-4

Afet Yönetim Sistemi Kapsamında Yüksek Yapıların İzlenmesi

GeoMed 2016 Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 23 Şubat 2016, no.2887626, ss.370-378

Trilateration Technique for Wifi Based Indoor Localization

The Eleventh International Conference on Wireless and Mobile Communications, 11 - 16 Ekim 2015

100Hz GPS Verisinin Sinüsoidal Hareket Altında Testi

7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2014

Use of High Frequency GNSS Sensors in Dynamic Motions

2nd European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, 01 Ağustos 2014

Sayısal Nivoların Sistem Kalibrayonu

14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2013

Kıyı Kenar Çizgisinin Belirlenmesinde Coğrafi Modelleme ve Karar Yönetimi

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2012

Baraj Güvenlik Ölçümleri ve Baraj Bilgi Sistemi

III. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2012

GNSS Antenlerinin Kalibrasyonu

6. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2012

Sayısal Nivo Mira Sistemlerinin Kalibrasyonu

6. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2012

Bir beton Kemer Barajda Deformasyon Ölçmeleri Oymapınar Barajı 1985 2010

6. Uusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve Afyon Kocatepe Üniv. Harita Müh. Bölümü, Afyon, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2012

Güneybatı Anadolu nun Güncel Hız Alanı

5. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Zonguldak, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2010, ss.1

GPS Antenlerinin Kalibrasyonu

5. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2010

Boğaziçi Köprüsü Kulelerinin Jeodezik Yöntemlerle İzlenmesi

4. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2009

Dam Safety and Deformation Monitoring

TIEMS 2009 Annual Conference, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Haziran 2009

Dam Safety And Deformation Monitoring A Study on Oymapınar Dam

Proceedings of TIEMS 2009 Annual Conference, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Haziran 2009, ss.294-299

Beton Kemer Barajlarda Deformasyonların Modern Ölçme Teknikleri İle Belirlenmesi

12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2009, ss.1

Asma Köprülerin Titreşimlerinin GPS ile İzlenmesi

12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2009

CORS TR ve Barajların Güvenliği

II. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2009

Beton Kemer Barajlarda Deformasyonların Modern Ölçme Teknikleri ile Belirlenmesi

Türkiye 12. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 01 Ocak 2009

Alibey Barajında Düşey Değişimlerin Jeodezik Yöntemlerle İzlenmesi

3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve Selçuk Üniv. Jeodezi ve Foto. Müh. Bölümü, Konya, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2007

Barajların Güvenliği Uygulamadan Örnekler

1. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2007

Avrasya Maratonu Sürecinde Boğaziçi Köprüsü nün Hareketlerinin Belirlenmesi

11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Türkiye, 2 - 06 Nisan 2007

Mühendislik Yapılarına Etkiyen Büyüklüklerin Modellenmesi

2. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2005

Elektronik Ölçme Aletlerinin Kontrol Ve Kalibrasyonu

2. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2005

Dinamik Sistemlerin Tanımlanması

10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Türkiye, 28 Mart - 01 Nisan 2005

Papuçdere Barajında Deformasyon Ölçmeleri

I. Ulusal Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Sempozyumu, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2004

Barajlarda Deformasyon Ölçmeleri

1. Ulusal Barajlar ve Hidroelektrik Santraller Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2004

Pabuçdere Barajı nda Deformasyon Ölçmeleri

1. Ulusal Barajlar ve Hidroelektrik Santraller Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2004

Barajların Jeodezik Yöntemlerle Kontrolü

1. Ulusal Barajlar ve Hidroelektrik Santraller Sempozyumu, DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2004

Baraj Deformasyonların Üç Boyutlu Geometrik Modelle İrdelenmesi

I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Türkiye, 30 - 31 Ekim 2003

Fatih Camisi nde Deformasyon Ölçmeleri

I. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 30 - 31 Ekim 2003, ss.1

Baraj Deformasyonlarının Üç Boyutlu Geometrik Modelle İrdelenmesi

I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odasi ve YTÜ Jeodezi ve Foto. Müh. Bölümü, İstanbul, Türkiye, 30 Ekim 2003

Toprak Dolgu Barajlarda Deformasyon Ölçmeleri Alibey Barajı Örneği

I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odasi ve YTÜ Jeodezi ve Foto. Müh. Bölümü, İstanbul, Türkiye, 30 Ekim 2003

Fatih Camisinde Deformasyon Ölçmeleri

I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odasi ve YTÜ Jeodezi ve Foto. Müh. Bölümü, İstanbul, Türkiye, 30 - 31 Ekim 2003

Mühendislik Ölçmeleri Uygulamaları ve Ülkemizdeki Sorunları

9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Türkiye, 31 Mart - 04 Nisan 2003

Mühendislik Ölçmeleri Uygulamaları ve Ülkemizdeki Sorunlar

9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 31 Mart - 04 Nisan 2003

Tarihi Yapılarda Deformasyon Ölçmeleri

Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30.Yıl Sempozyumu, Konya, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2002

A Geospatial Database Application In The Control Of Large Engineering Structure

International Symposium on Geographic Informations Systems, 23 - 26 Eylül 2002

A Geospatial Database Application in the Control of Large Engineering Structures

International Symposium on Geographic Information Systems, İstanbul, Türkiye, 23 Eylül 2002, ss.288-295

Mühendislik Yapılarının Jeodezik Kontrolü

4. GAP Mühendislik Kongresi, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2002

Katı Atık Depolama Tesislerinin Geometrik Kontrolü

Arıtım 2000 Uluslararası Sempozyum ve Sergisi, Türkiye, 17 - 20 Mayıs 2001

Baraj Deformasyonlarının Ölçü ve Hesap Yöntemleriyle İrdelenmesi

7. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Türkiye, 1 - 05 Mart 1999

Kitap & Kitap Bölümleri

Recent Advances in Environmental Science from the Euro-Mediterranean and Surrounding Regions

Crustal Deformation Modelling by GNSSMeasurements: Southwestern Anatolia,Turkey, Amjad KallelMohamed KsibiHamed Ben DhiaNabil Khélifi, Editör, Springer International Publishing, ss.1895-1897, 2018

Recent Advances in Environmental Science from the Euro-Mediterranean and Surrounding Regions. EMCEI 2017

Current Tectonic Movements Monitoring in Aksehir-Sultandagi Fault Zone After the February 2002 (Mw: 6.2) Earthquake, Kallel, A., Ksibi, M., Ben Dhia, H., Khélifi, N., Editör, SPRINGER, CHAM, ss.1899-1901, 2018

Ölçme Bilgisi

Birsen Yayınevi, İstanbul, 2009