Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SÖZLÜKBİLİM VE SÖZLÜKÇÜLÜK TERİMLERİNİN KULLANIMI ÜZERİNE

YILDIZ Journal of Educational Research (YEAD), cilt.3, ss.1-13, 2018
Link

Kubbealltı Lugatı Üzerine Düşünceler

Akademi Mecmuası, cilt.2, ss.54-61, 2015
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sözcük Tanımlamada Anlık Oluşum

33. Dilbilim Kurultayı, Mersin, Türkiye, 09 Mayıs 2019, ss.1

Turkish Dictionaries' Headword Selection Strategies from 1998 to Present

Lexical Data Masterclass Participants' Symposium, Berlin, Almanya, 03 Aralık 2018, ss.1

Türkçe Sözlük’te Örnek Verme Stratejisi

11. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Ankara, Türkiye, 04 Ekim 2018, ss.132

İlköğretim Türkçe Okul Sözlüklerinin Sözlükbilimsel Analizi

2. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 20 Eylül 2018, ss.1

İlköğretim Birinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Değerler Eğitimi

Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu (DEKUS 2018), İstanbul, Türkiye, 12 Nisan 2018 - 14 Nisan 2048, ss.39
Link

İlköğretim Birinci Kademe Türkçe Kitaplarındaki Okuma Metinlerinde Sözcük Sıklıkları

Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu (DEKUS 2018), İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2018, ss.38
Link

An XML Version of Turkish Dictionary

Lexical Data Masterclass Participants' Symposium, Berlin, Almanya, 04 Aralık 2017
Link

Türkçe Sözlük'te Maddebaşı Olarak Anlık Oluşumsal Sözcükler

10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 28 Eylül 2017

Lexicography after language reform

8th International Conference on Historical Lexicography and Lexicology (ICHLL8), Bloomington, Amerika Birleşik Devletleri, 12 - 15 Temmuz 2016

Turkish Teacher Profiles of Online Websites Offering Turkish as Foreign Language

National Council of Less Commonly Taught Languages, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 20 - 23 Nisan 2015

Getting Into A New Culture Through Video Projects

The 17th National Council of Less Commonly Taught Languages, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 20 - 24 Nisan 2014

How to Make an Online Dictionary with Students Using Office and Online Sharing Tools

2013 Kentucky Foreign Language Conference, Lexington, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 20 Nisan 2013

How do pre-service English language teachers perceive their self-efficacy regarding web pedagogical content knowledge?

6th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Gaziantep, Türkiye, 04 Ekim 2012, ss.1

Using Online Dictionaries in Language Classes

2012 Kentucky Foreign Language Conference

Yabancı Dil Olarak Türkçe Programı İçin Ders Önerileri

9. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu

Ways of Defining and Their Effects on the Learner

The 26th International Conference Of The Poetics And Linguistics Association

Turkish Language Reform And Its Effects On Turkish Lexicography

7th International Conference on Historical Lexicography and Lexicology (ICHLL2014)

Building Learners Dictionary for Turkish: Corpus Based or Traditional? A Theoretical Attempt

2011 Symposium on Exploring the Boundaries and Applications of Corpus Linguistics

Türkçe Öğrenici Sözlüğü

21. Ulusal Dilbilim Kurultayı

A Comparison of Example Sentences In Turkish and English Dictionaries

National Council of Less Commonly Taught Languages (NCOLCTL) Conference

Diğer Yayınlar