Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pre-service teachers' self-efficacy perceptions on Web Pedagogical Content Knowledge

COMPUTERS & EDUCATION, cilt.85, ss.94-101, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sözlükbilim ve Sözlükçülük Terimlerinin Kullanımı Üzerine

YILDIZ Journal of Educational Research (YEAD), cilt.3, ss.1-13, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kubbealltı Lugatı Üzerine Düşünceler

Akademi Mecmuası, cilt.2, ss.54-61, 2015 (Hakemsiz Dergi)
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sözcük Tanımlamada Anlık Oluşum

33. Dilbilim Kurultayı, Mersin, Türkiye, 09 Mayıs 2019, ss.1

Retro-digitizing Turkish dictionaries using GROBID-dictionaries and XSLT

Lexical Data Masterclass Participants’ Symposium, Berlin, Almanya, 3 - 07 Aralık 2018
Link

Turkish Dictionaries' Headword Selection Strategies from 1998 to Present

Lexical Data Masterclass Participants' Symposium, Berlin, Almanya, 03 Aralık 2018, ss.1

Türkçe Sözlük’te Örnek Verme Stratejisi

11. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Ankara, Türkiye, 04 Ekim 2018, ss.132

İlköğretim Türkçe Okul Sözlüklerinin Sözlükbilimsel Analizi

2. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 20 Eylül 2018, ss.1

İlköğretim Birinci Kademe Türkçe Kitaplarındaki Okuma Metinlerinde Sözcük Sıklıkları

Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu (DEKUS 2018), İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2018, ss.38
Link

İlköğretim Birinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Değerler Eğitimi

Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu (DEKUS 2018), İstanbul, Türkiye, 12 Nisan 2018 - 14 Nisan 2048, ss.39
Link

An XML Version of Turkish Dictionary

Lexical Data Masterclass Participants' Symposium, Berlin, Almanya, 04 Aralık 2017
Link

Türkçe Sözlük'te Maddebaşı Olarak Anlık Oluşumsal Sözcükler

10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 28 Eylül 2017

Lexicography after language reform

8th International Conference on Historical Lexicography and Lexicology (ICHLL8), Bloomington, Amerika Birleşik Devletleri, 12 - 15 Temmuz 2016

Turkish Teacher Profiles of Online Websites Offering Turkish as Foreign Language

National Council of Less Commonly Taught Languages, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 20 - 23 Nisan 2015

Getting Into A New Culture Through Video Projects

The 17th National Council of Less Commonly Taught Languages, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 20 - 24 Nisan 2014

How to Make an Online Dictionary with Students Using Office and Online Sharing Tools

2013 Kentucky Foreign Language Conference, Lexington, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 20 Nisan 2013

How do pre-service English language teachers perceive their self-efficacy regarding web pedagogical content knowledge?

6th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Gaziantep, Türkiye, 04 Ekim 2012, ss.1

Comparative Needs Analysis of Instructors Teaching Turkish as a Foreign Language in the U.S.A. and Turkic Republics

National Council of Less Commonly Taught Languages 2012 Conference, Wisconsin, Amerika Birleşik Devletleri, 26 Nisan 2012, ss.22-23

Yabancı Dil Olarak Türkçe Programı İçin Ders Önerileri

9. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu

Ways of Defining and Their Effects on the Learner

The 26th International Conference Of The Poetics And Linguistics Association

Turkish Language Reform And Its Effects On Turkish Lexicography

7th International Conference on Historical Lexicography and Lexicology (ICHLL2014)

Building Learners Dictionary for Turkish: Corpus Based or Traditional? A Theoretical Attempt

2011 Symposium on Exploring the Boundaries and Applications of Corpus Linguistics

Türkçe Öğrenici Sözlüğü

21. Ulusal Dilbilim Kurultayı

A Comparison of Example Sentences In Turkish and English Dictionaries

National Council of Less Commonly Taught Languages (NCOLCTL) Conference

Using Online Dictionaries in Language Classes

2012 Kentucky Foreign Language Conference

Diğer Yayınlar