Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2018 - Devam Ediyor Prof.Dr.

    Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Ed Fakultesi, Fizik

Yönetilen Tezler

  • Radiation Doses of Personnel in Interventional Cardiology Applications, Kam E. (Danışman) , K.Hışıroğlu(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019
  • MARMARA DENİZİ İZMİT KÖRFEZİ ALTINOVA TERSANE BÖLGESİNDE AĞIR METAL VE ÇEVRESEL RADYOAKTİVİTE İNCELEMESİ, KAM E. , K.BAYRAK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018
  • KULAKÇAYIRI GÖLÜNÜN DOĞAL RADYOAKTİVİTE VE AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ, KAM E. , G.Açıkgöz(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018
  • İzmir Körfezi Karot Sedimentlerinin Radyoaktivite Ve Kimyasal Parametrelerle Kirliliğinin Araştirilmasi, KAM E. , D.Kurt(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016