Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Vertical Network Adjustment Using Fuzzy Goal Programing

International Journal Of Engineering Science, no.4, pp.65-69, 2013 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Geodetic works in micro tunneling projects excavated by pipe-jacking method

11th International Multidisciplinary Scientific Geoconference and EXPO – Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM, 2011 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Standardisation in engineering surveys in Turkey

International Journal of Physical Sciences, 2011 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Comparison of variance component estimation methods for horizontal control networks

International Journal of Physical Sciences, 2011 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Using linear goal programming in surveying engineering for vertical network adjustment

International Journal Of Physical Sciences, no.6, pp.1982-1987, 2011 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Standardisation in Engineering Surveys

Geodesy and Cartography, no.1, 2006 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

Historical Duration of Base Triangulation Network of Turkey

International Journal of Scientific and Technological Research, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Map Generation Using High Resolution Satellite İmages

Sigma, vol.29, no.4, pp.367-371, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Network adjustment in surveying engineering: Linear goal programming versus least squares

Surveying and Land Information Science, vol.70, pp.29-37, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Dilimler Arası Koordinat Dönüşümleri

Harita ve Kadastro Mühendisliği Dergisi, no.87, 2001 (Other Refereed National Journals)

Tarihsel Gelişimi İçerisinde İstanbul Nirengi Ağının Matematik İstatistik Analizi

Harita Dergisi, no.120, pp.40-51, 1998 (Other Refereed National Journals)

Yapay Uydu Teknikleri ile Konum Belirleme Sistemi

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, 1995 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Harita/Geomatik/Jeodezi-Fotogrametri Eğitiminde Kontenjan ve İstşhdam Sorunu

17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Turkey, 25 - 27 April 2019

1949’dan Günümüze Türkiye de Harita Mühendisliği Eğitim Ve Öğretimi

16.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 3 - 06 May 2017

Lidar Algılayıcıları İle Otonom Bir Mobil Haritalama Sisteminin Geliştirilmesi

8.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 19 - 21 October 2016

LIDAR ALGILAYICILARI İLE OTONOM BİR MOBİL HARİTALAMA SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 19 October 2016, pp.1

Hidrografik Haritaların Doğruluğuna Etki Eden Faktörler ve Çözüm Önerileri

7.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Çorum, Turkey, 15 - 17 October 2014

Alibey Barajında Düşey Değişimlerin Hassas Geometrik Nivelman Yöntemiyle İzlenmesi Haziran 2007 Haziran 2014 Yılları Arası

7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve Hitit Üniv. MYO, Çorum, Turkey, 15 - 17 October 2014

Barajların Yakın Çevrelerindeki Zemin Hareketlerinin Jeodezik Yöntemlerle İzlenmesi

6. Uusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve Afyon Kocatepe Üniv. Harita Müh. Bölümü, Afyon, Turkey, 03 October 2012

Küresel Trigonometrinin Temel Eşitliklrini Kullanarak Jeodezide Küresel Üçgenlerin Çözümü

IECMSA-2102 I. ULUSLARARASI AVRASYA MATEMATİK BİLİMLERİ VE UYGULAMALARI KONFERANSI, Priştine, Kosova, 3 - 07 September 2012

An Overview of Vocational Technical Education System in Turkey

İnternational Conference for Academic Disciplines, FLORANSA, Italy, 19 - 22 June 2012

Computation of Spherical Triangles Using Teorems Peculiar to Spherical Trigonometry

International Conference for Academic Disciplines, FLORANSA, Italy, 19 - 22 June 2012

Dam Safety and Deformation Monitoring

TIEMS 2009 Annual Conference, İstanbul, Turkey, 9 - 11 June 2009

Dam Safety And Deformation Monitoring A Study on Oymapınar Dam

Proceedings of TIEMS 2009 Annual Conference, İstanbul, Turkey, 9 - 11 June 2009, pp.294-299

Beton Kemer Barajlarda Deformasyonların Modern Ölçme Teknikleri İle Belirlenmesi

12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 11 - 15 May 2009, pp.1

Konumlandırma Amaçlı On-Line Kullanıcı Servisi

12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 01 May 2009

Beton Kemer Barajlarda Deformasyonların Modern Ölçme Teknikleri ile Belirlenmesi

Türkiye 12. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 01 January 2009

Alibey Barajında Düşey Değişimlerin Jeodezik Yöntemlerle İzlenmesi

3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve Selçuk Üniv. Jeodezi ve Foto. Müh. Bölümü, Konya, Turkey, 24 - 26 October 2007

İnşaat Şantiyelerinde Kullanılan Modern Jeodezik Aletler

3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 01 October 2007

Amerika Birleşik Devletlerindeki CORS Programı

11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 01 April 2007

Barajlarda Deformasyon Ölçmeleri

1. Ulusal Barajlar ve Hidroelektrik Santraller Sempozyumu, Ankara, Turkey, 1 - 03 June 2004

Toprak Dolgu Barajlarda Deformasyon Ölçmeleri Alibey Barajı Örneği

I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odasi ve YTÜ Jeodezi ve Foto. Müh. Bölümü, İstanbul, Turkey, 30 October 2003

Toprak Dolgu Barajlarda Deformasyon Ölçmeleri

1. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 01 October 2003

İstanbul Nirengi Çalışmalarının İrdelenmesi

Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30.Yıl Sempozyumu, Konya, Turkey, 16 - 18 October 2002

Dam Monitoring by Continous GPS Observations

1st Turkish International Symposium on Deformations, İstanbul, Turkey, 5 - 09 September 1994

Surveillance of Oymapınar Dam Deformations By Means of Geodetic Control Network

1st Turkish International Symposium on Deformations, İstanbul, Turkey, 05 September 1989

Uydu Teknikleri ile Konum Belirleme

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 20. Yıl Sempozyumu, Zonguldak, Turkey, pp.1

Books & Book Chapters

Harita Terimleri Sözlüğü

in: Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü, MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ, Türkiye Bilimler Akademisi, Editor, Tüba Basın Yayın, Ankara, pp.1005-1010, 2019

ARAZİ DÜZENLEMESİ

M.E.B Yayınları, İstanbul, 2004

TRİGONOMETRİ

M.E.B Yayınları, Ankara, 2001

Other Publications