Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Vertical Network Adjustment Using Fuzzy Goal Programing

International Journal of Engineering and Applied sciences, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Geodetic works in micro tunneling projects excavated by pipe-jacking method

11th International Multidisciplinary Scientific Geoconference and EXPO – Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Standardisation in engineering surveys in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES, no.35, ss.8002-8006, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Comparison of variance component estimation methods for horizontal control networks

INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Using linear goal programming in surveying engineering for vertical network adjustment

International Journal of the Physical Sciences, ss.1982-1987, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Standardisation in Engineering Surveys

Geodesy and Cartography, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

International Journal of Scientific and Technological Research

International Journal of Scientific and Technological Research, no.2, ss.193-198, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Vertical Network Adjustment Using Fuzzy Goal Programming

International Journal of Engineering And Applied Sciences, cilt.4, ss.1-10, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Network adjustment in surveying engineering: Linear goal programming versus least squares

Surveying and Land Information Science, cilt.70, ss.29-37, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Dilimler Arası Koordinat Dönüşümleri

Harita ve Kadastro Mühendisliği Dergisi, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarihsel Gelişimi İçerisinde İstanbul Nirengi Ağının Matematik İstatistik Analizi

Harita Dergisi, ss.40-51, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yapay Uydu Teknikleri ile Konum Belirleme Sistemi

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

LIDAR ALGILAYICILARI İLE OTONOM BİR MOBİL HARİTALAMA SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 19 Ekim 2016, ss.1

Lidar Algılayıcıları İle Otonom Bir Mobil Haritalama Sisteminin Geliştirilmesi

8.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2016

Hidrografik Haritaların Doğruluğuna Etki Eden Faktörler ve Çözüm Önerileri

7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Çorum, Türkiye, 15 Ekim 2014, ss.1

Alibey Barajında Düşey Değişimlerin Hassas Geometrik Nivelman Yöntemiyle İzlenmesi Haziran 2007 Haziran 2014 Yılları Arası

7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve Hitit Üniv. MYO, Çorum, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2014

Barajların Yakın Çevrelerindeki Zemin Hareketlerinin Jeodezik Yöntemlerle İzlenmesi

6. Uusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve Afyon Kocatepe Üniv. Harita Müh. Bölümü, Afyon, Türkiye, 03 Ekim 2012

Küresel Trigonometrinin Temel Eşitliklrini Kullanarak Jeodezide Küresel Üçgenlerin Çözümü

IECMSA-2102 I. ULUSLARARASI AVRASYA MATEMATİK BİLİMLERİ VE UYGULAMALARI KONFERANSI, Priştine, Kosova, 3 - 07 Eylül 2012

Computation of Spherical Triangles Using Teorems Peculiar to Spherical Trigonometry

International Conference for Academic Disciplines, FLORANSA, İtalya, 19 - 22 Haziran 2012

An Overview of Vocational-Technical Education System in Turkey

International Journal of Arts & Sciences, 01 Haziran 2012

Dam Safety and Deformation Monitoring

TIEMS 2009 Annual Conference, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Haziran 2009

Dam Safety And Deformation Monitoring A Study on Oymapınar Dam

Proceedings of TIEMS 2009 Annual Conference, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Haziran 2009, ss.294-299

Beton Kemer Barajlarda Deformasyonların Modern Ölçme Teknikleri İle Belirlenmesi

12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2009, ss.1

Konumlandırma Amaçlı On-Line Kullanıcı Servisi

12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 01 Mayıs 2009

Beton Kemer Barajlarda Deformasyonların Modern Ölçme Teknikleri ile Belirlenmesi

Türkiye 12. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 01 Ocak 2009

Alibey Barajında Düşey Değişimlerin Jeodezik Yöntemlerle İzlenmesi

3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve Selçuk Üniv. Jeodezi ve Foto. Müh. Bölümü, Konya, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2007

İnşaat Şantiyelerinde Kullanılan Modern Jeodezik Aletler

3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 01 Ekim 2007

Amerika Birleşik Devletlerindeki CORS Programı

11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 01 Nisan 2007

Barajlarda Deformasyon Ölçmeleri

1. Ulusal Barajlar ve Hidroelektrik Santraller Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2004

Toprak Dolgu Barajlarda Deformasyon Ölçmeleri Alibey Barajı Örneği

I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odasi ve YTÜ Jeodezi ve Foto. Müh. Bölümü, İstanbul, Türkiye, 30 Ekim 2003

Toprak Dolgu Barajlarda Deformasyon Ölçmeleri

1. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 01 Ekim 2003

İstanbul Nirengi Çalışmalarının İrdelenmesi

Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30.Yıl Sempozyumu, Konya, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2002

Dam Monitoring by Continous GPS Observations

1st Turkish International Symposium on Deformations, İstanbul, Türkiye, 5 - 09 Eylül 1994

Surveillance of Oymapınar Dam Deformations By Means of Geodetic Control Network

1st Turkish International Symposium on Deformations, İstanbul, Türkiye, 05 Eylül 1989

Uydu Teknikleri ile Konum Belirleme

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 20. Yıl Sempozyumu, Zonguldak, Türkiye, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Arazi Düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul, 2004

Trigonometri

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, 2001

Diğer Yayınlar