Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de eğitim alanında yapılan değerlendirme çalışmaları nasıl yürütülmektedir?: Bir doküman incelemesi

IX. International TURKCESS Congress on Education and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 18 - 20 May 2023, pp.277-278

Öğretmen Adaylarının Program Okuryazarlıklarını Geliştirme: Anlamaya DayalıTasarım (UbD) Uygulaması

10th International Congress on Curriculum and Instruction, Ankara, Turkey, 27 October 2022

Öğrenci-Öğrenci Onay Ölçeğinin (ÖÖOÖ) Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

VIII. International TURKCESS Congress on Education and Social Sciences, Hatay, Turkey, 20 July 2022

Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Yaşantıları: Marmara Üniversitesi Örneği

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 October 2019

How to Conduct a Metaevaluation: A Metaevaluation Practice

7th International Congress on Curriculum and Instruction, Ankara, Turkey, 9 - 12 October 2019

Metrics

Publication

15

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals