Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Öğrenme Amaçları ve Yeterliliklerine Yönelik Düşünceleri: Marmara Üniversitesi Örneği

International Journal of Languages Education, cilt.8, ss.361-378, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PRESERVICE TEACHERS’ EFFORTS TO LEARN A FOREIGN LANGUAGE AND METHODS THEY USE LEARNING A FOREIGN LANGUAGE: MARMARA UNIVERSITY SAMPLE

Journal of International Social Research, cilt.13, ss.775-785, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Yaşantıları: Marmara Üniversitesi Örneği

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, 26 - 28 Ekim 2019

How to Conduct a Metaevaluation: A Metaevaluation Practice

7th International Congress on Curriculum and Instruction, Ankara, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2019