Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2005 - Devam Ediyor Megaron

  Yayın Kurul Üyesi

 • 2007 - 2013 The Open Urban Studies Journal

  Editörler Kurulu Üyesi

 • 2005 - 2008 Megaron

  Editör

 • 1999 - 2000 dergi.org.tr

  Editör

Bilimsel Hakemlikler

 • Ocak 2013 The Open Urban Studies Journal

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2011 Hastane Mimarisinde Tasarım İlkelerinin Uluslararası Ölçütlerle Belirlenmesi: Araştırma, Karşılaştırma Standartları Belirleme Projesi

  Diğer Dergiler

 • Ocak 2011 Megaron

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2011 Sağlık Yapıları Tasarımında İhtiyaçların Belirlenmesi ve İyileştirmeye Yönelik Bir Model Önerisi

  Diğer Dergiler

 • Ocak 2011 İBB Görev ve Sorumluluk Alanlarına Giren Konularda Araştırma projesi

  Diğer Dergiler

 • Ocak 2011 Çağdaş Cami İç Mekanları; Tasarım Prensipleri ve Kullanıcı Dğerlendirmeleri Bağlamında İç Mekan Tasarım Kriterleri Envanteri

  Diğer Dergiler

 • Ocak 2010 Sustainable Urban property development and neighbourhood

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2010 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Ocak 2010

 • Şubat 2007 Polis Merkezleri Mimari, İşletme Standartları ve Bilişim Teknolojileri Modellerinin Oluşturulması ve Suç Önleme Faaliyetlerinin Geliştirilmesi

  Diğer Dergiler

 • Ocak 2007 Cities

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2007 TÜBİTAK Projesi

 • Ocak 2004