Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Environmental risks: Earthguakes

International Encylopedia of Housing and Home, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Explication of Emergency Dwellings in Turkey in the Context of Cultural Continuity/Fieldwork in Alagöz Village

Open Journal of Eerthquake Research (OJER), cilt.1, ss.20-28, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstanbul Tarihi Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu

YTÜ Yaşam Kültür Dergisi, ss.103-105, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İstanbul Tarihi yarımada, Kültürel Süreklilik Bağlamında Cephe Düzenlemeleri/Divanyolu Caddesi

YTÜ Yaşam ve Kültür Dergisi, ss.84-87, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mimariye Başlarken

www.dergi.org.tr, cilt.3, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mimarlık Fakültesi Öğrencilerinin Yabancı Dil Bilme Düzeylerinin Belirlenmesi

YTÜ Mimarlık Fakülkesi Dergisi, ss.13-14, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Zeyrek Bölgesi

İstanbul Dergisi, ss.19, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zeyrek

Arkitekt Dergisi, ss.58-65, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zeyrek Koruma Modeli Önerisi

Yapı Dergisi, ss.77-83, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarihin Mezarlığı Zeyrek

Kent ve Yaşam Dergisi, ss.19-21, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kent Markalaşması ve kent Kimliginin Markalaşmaya Katkısı/İstanbul Tarihi Yarımada

International Congree of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, Türkiye, 21 Eylül 2017

Boğaziçi Yerleşimi ve İstanbul Kenti

Mimar Sinan Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 10 Nisan 2008, ss.13-18

An Analysis of the Urban Metamorphosis in Tarlabaşı District and its Impacts on the Cultural Formation

International Conference on Environment:Survival and Sustainability, Near East Universty, Kıbrıs (Kktc), 19 Şubat 2007, ss.115

Türkiye'de Turizm ve Ev pansiyonculuğu

Turizm ve Mimarlık Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 28 Nisan 2006, no.1, ss.46-52

From Abstract to Concrete: Visual Communication in Design

1st International CIB Endorsed METU Postgraduate Conference, Ankara, Türkiye, 16 Mart 2006, ss.759-760

Konutlardaki Mutfak Mekanının Kullanıcı Katılımı bağlamında Sorgulanması

Konut Değerlendirme Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 03 Haziran 2004, cilt.1, ss.45-50

İstanbul Tarlabaşı Bulvarı'nın Açılımıyla Oluşan Değişimler

XV. Uluslararası Yapı ve Yaşam, Bursa, Türkiye, 16 Nisan 2004, ss.384

An Assestment of the Future-Oriented Reflections within The Historical Seaport of Girne

International (Gazimağusa) Symposium 2004: medi3ology EMU: momentum, metamorphosis, manifesto, Workshop organization and exhibition, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 12 - 16 Nisan 2004, ss.7-8

Türkiye'de Geleneksel Sivil Mimarinin Korunmasında Yerel Yönetimlerin Yeri ve Önemi

Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, Adana, Türkiye, 25 Ocak 2004, no.1

Geleneksel sivil Mimarinin Korunabilirliği

Doktora İletişim Platformu, İstanbul, Türkiye, 06 Haziran 2003, cilt.1

Tarihi Kentlerde Kent Mobilyaları Tasarımı ve Seçimi

II. Uluslararası Kent Mobilyaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 24 Nisan 2003

Probable Post Occupancy Problems in Mass Housing Projects: Assessment of Ataköy Mass Housing Development

Quality of Urban Life Policy Versus Practice, İstanbul, Türkiye, 16 Nisan 2003, ss.386-397

Geleneksel Sivil Mimarinin Yaşayabilmesinde Kullanıcı İhtiyaçlarına Göre Uygun Malzeme Seçimi

I. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve sergisi, İstanbul, Türkiye, 09 Ekim 2002, no.1, ss.581-593

Mevcut Konut Stokunun Kooperatifçilik Anlayışı ile Kazanımı

Birleşmiş milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu, Uluslararası Konferans, Ankara, Türkiye, 27 Haziran 2002

Architectural Education Research in Turkey Considering YTÜ Architectural Faculty as an Example

International Congress on the Construction in Architecture (Arce), 17 - 19 Nisan 2002

Architectural Education Research in Turkey Considering YTÜ Architectural Faculty as an Example

International Congress on the Construction in Architecture (Arce), Barcelona, İspanya, 17 - 19 Nisan 2002

A Planning/Finance Model for the Historical Continuality of Traditional Civil Architecture in Terms of Socia-Culture and Functionalism

Internatonal Congress on Studies in Ancient Structures, SAS, İstanbul, Türkiye, 16 Nisan 2001, ss.1055-1065

Konut ve İnanç

Sanat ve İnanç 1,2, İstanbul, Türkiye, 13 Kasım 2000, cilt.1

Tarihi Çevre Koruma Sürecine Yeni Bir Bakış ve Kullanıcıların Rolü

Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozyumu, Aydın, Türkiye, 23 Şubat 2000, no.1

Strategies Related To Revitalization Of Süleymaniye And Zeyrek Quarters In Istanbul

International Conference On Studies In Ancient Structures, İstanbul, Türkiye, 16 Nisan 1997, ss.653-660

Geleneksel Konut Stokunun Sosyo-Kültürel ve İşlevsel Süreklilik Bağlamında Değerlendirilmesi

HABITAT 2-Çağlar Boyunca Anadoluda Yerleşim ve Konut Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 05 Haziran 1996, cilt.1, ss.59-63

Zeyrek Koruma Modalitesi

Çağlar Boyunca Anadoluda Yerleşim ve Konut Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 05 Haziran 1996

Effects of Cultural Identity and Communications on Architecture- Kimlik ve İletişimin Mimariye Etkisi

Mimarlık ve İletişim, VIII. Yapı ve Yaşam, Bursa, Türkiye, 16 Nisan 1996, ss.207-215

Kültürel Kimlik ve İlitişimin Mimariye Etkisi

Mimarlık ve İletişim, VIII. Yapı ve Yaşam, Bursa, Türkiye, 16 Nisan 1996, ss.207-215

Çarpık Kentleşmenin Kültürel ve İnsani Değerler İçinde İrdelenmesi

1. Çevre Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 16 Kasım 1995, cilt.1, ss.183-193

Mortgage ve Beklentiler

Tabii Afetler Olgusu ve yapılaşma Semineri, Ankara, Türkiye, cilt.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Süleymaniye Demirtaş Neighborhood Analysing

Istanbul Historical Peninsula Application And Research Center, İstanbul, 2018

Ebru Atölyesi

Ytü, İstanbul, 2013

Giriş

International Istanbul Historical Peninsula Symposium, Prof. Dr. Nazlı Ferah Akıncı, Editör, İbb, İstanbul, ss.1-2, 2013

Environmental Risks: Earthquakes

International Encylopedia of Housing and Home, S. simith, M. Elsinga, L. O7Mahony, O. Eng, S. Wacter, H, Lovell, Editör, Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , İngiltere, ss.99-103, 2012

Türkiye'de Anıt Eserlerin Korunabilirliği Üzerini

Taç Vakfının 25 yılı, -, Editör, Taç Kültür Eğitim Vakfı Yayınları, İstanbul, ss.16-18, 2001

Concurso International De Ideas Para La Ordenacion Oel Enterne Acueducto Romana De Segovia: Propuesta Para El Tercer Milenio

Concurso International De Ideas Para La Ordenacion Oel Enterne Acueducto Romana De Segovia: Propuesta Para El Tercer Milenio, -, Editör, Segovia, Segovia, ss.94-105, 2000