General Information

Institutional Information: Faculty Of Architecture, Department Of Architecture, Building Information
Research Areas: Architecture, Building Information, Architectural Aesthetics, Building Design, Architectural Design, Renovation, History of Architecture and Restoration, Restoration, Restitution, Engineering and Technology

Biography

İstanbul Fatih doğumlu öğretim üyesi İstanbul Vefa Lisesi eğitiminden sonra çok istediği mimarlık meslek eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Aynı üniversitede akademik kariyerine devam etmektedir. 1987 yılından beri bulunduğu Üniversitesinin hem öğrencisi hem de öğretim üyesi olmasıyla kurum içinde oldukça önemli deneyimler edinmiştir. Mimari Proje derslerinin yanında kuramsal dersleri de işlemektedir. Tamamlanan Doktora ve Yüksek Lisans tez yürütücülükleri çabaları devam etmektedir. Kurumsal yapıya katkıları oldukça zengindir. Mimarlık Fakültesinin elektronik dergisi olan Megaron'un kurucusudur. Editörlüğü sürecinde Tübitak ve EBSCO veri tabanları içinde olmasını sağlamıştır. Ayrıca birçok sempozyum çalışmalarında bilim kurulu, danışma kurulu içinde yer almaktadır. İlk, Belediye- Üniversite iş birlikleri içinde olmuştur. Bu bağlamda YTÜ İstanbul Tarihi Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kurmuş ve kurucu müdürlüğünü devam ettirmiştir. İstanbul Tarihi Yarımada için disiplinlerarası ve kurumlararası işbirliğinde oluşan uluslararası sempozyum fikrini oluşturmuş ve başkanlığında yer almıştır.  Fatih Belediyesi 'ne danışmanlığı ile kullanıcı- tasarım arasında önemli deneyimler edinmiştir. Divanyolu cephe yenileme çalışmaları ile "halkın katılımı modelini" yaşama geçirmiştir. Birçok komisyon üyeliği yapmıştır. Yüksek Öğretim Kurulunda Doçent adaylarını değerlendirme jüriliği yapmaktadır. Ayrıca Etik komisyon üyeliği de yapmaktadır. Profesör Adayı belirleme süreçlerinde de bulunmaktadır. Fakülte Kurulu, Bölüm kurulu gibi mevcut idari yönetimlerde de bulunmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığının Koruma Kurullarında mimar üye olarak devam etmektedir. Bu süreçte başkanlık, başkan yardımcılığı gibi görevleri de üstlenmiştir. 

Çok çalışmanın yanında hayvanları seven , doğayı seven, piyano , org  çalan, resim yapan hobiye önem veren öğretim üyesi evli ve bir çocuk annesidir.