Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Synthesis, characterization and electrochemical properties of new phthalocyanines

JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY, cilt.70, ss.2671-2683, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis and Characterization of New D-pi-A Type Fluorene Ligands and Their Ru(II) Complexes

SYNTHESIS AND REACTIVITY IN INORGANIC METAL-ORGANIC AND NANO-METAL CHEMISTRY, cilt.45, ss.1733-1738, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Highly soluble 3,4-(dimethoxyphenylthio) substituted phthalocyanines: Synthesis, photophysical and photochemical studies

SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, cilt.86, ss.423-431, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

[2,3,7,8,13,14,17,18-Octakis(ethylsulfanyl)-5,10,15,20-porphyrazinato]zinc(II)

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE, cilt.66, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

New Soluble Bis 4 fluorophenyl methoxy Substituted Phthalocyanines Synthesis Characterization Spectral Aggregation and Fluorescence Studies

Journal of Chemical Engineering and Chemistry Research, cilt.2, ss.706-718, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Biologically Important Mononuclear Organogallium Complexes

1st International Balkan Chemistry Congress, Edirne, Türkiye, 17 - 20 Eylül 2018, ss.184

Biologically Important mononuclear organogallium complexes

1St International Balkan Chemistry Congress, Edirne, Türkiye, 17 - 20 Eylül 2018, ss.184

Synthesis of Novel Cobalt Complexes Redox Shuttle for DyeSensitized Solar Cells

International Congress on Chemistry and Materials Science, ANCON 2017, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.248

Synthesis Characterization Aggregation and Electrochemical Properties of Fluoro Functionality Phthalocyanines

International Congress on Fundamental and Applied Sciences 2016 (ICFAS2016), İstanbul, Türkiye, 22 - 26 Ağustos 2016

The Synthesis of D D Derivated Phthalocyanines for DyeSensitized Solar Cell Investigation of Spectroscopic and Electrical Properties

2nd International Nanoscience and Nanotechnology for Next Generation Conference (NaNoNG), Antalya, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2015, ss.130

Novel D D Structed Porphyrazines Containing Diphenylamino Moieties for Dye Senitized Solar Cell

17th JCF-Frühjahrssymposium (spring symposium), Münster, Almanya, 1 - 03 Mart 2015

Porfirazinlerin Metal Komplekslerinin Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi

IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01 Haziran 2013

L-Tirozin’in Magnezyum Kompleksinin Fotofiziksel Özellikleri

YTÜ II. Ulusal Nanoteknoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 Eylül 2012, ss.1

Periferal Konumlarda Bromoalkiltiyo Bulunduran Porfirazinlerin Termik Özelliklerinin Belirlenmesi

Paintİstanbul-Boya Sanayi ve Yardımcı Maddeler Kongre ve Fuarı, İstanbul, Türkiye, 13 Eylül 2012, ss.113

A Zinc Phthalocyanine: Synthesis and Characterization

Paintİstanbul-Paint & Caotings Industry Raw Material, Auxiliary Products Exhibition & Congress, İstanbul, Türkiye, 13 Eylül 2012, ss.71

Photophysical Properties of Free-base, MgII(ethylsulfanyl)-porphyrazine

APME-2011 International Symposium on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering , Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2011, ss.204

Etiltiyo Sülfanil Pofirazinlerin ve Metal Komplekslerinin Termal Özelliklerinin İncelenmesi

Paintİstanbul-Boya Sanayi ve Yardımcı Maddeler Kongre ve Fuarı, İstanbul, Türkiye, 23 Eylül 2010, ss.291

’Asetilen Sübstitüe Asimetrik Porfirazinlerin Sentez

Cumhuriyet Üniversitesi- 23 Ulusal Kimya Kongresi, Sivas, Türkiye, 16 Haziran 2009, ss.76

Asimetrik Porfirazinlerin Sentezi ve Metal Komplekleri

Doğu Akdeniz Üniversitesi- XXII Kimya Kongresi, Mağusa, Kıbrıs (Kktc), 06 Ekim 2008, ss.52

3-Kinolinkarboksi esterlerini İçeren Porfirazinlerin Metal komplekslerinin Sentezi

İnönü Üniversitesi- 21. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, Türkiye, 23 Ağustos 2007, ss.10

Yeni Porfirazin Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

Kafkas Üniversitesi- XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, Türkiye, 05 Temmuz 2004, ss.387

High Pressure Liquid Chromatographic Investigation Of The pH Effect On The Solution Stability Of Lisinopril

2nd Black Sea Basın Conference on Analytical Chemistry, İstanbul, Türkiye, 14 Eylül 2003, ss.76

Complexation Properties of 1,3-Dimethoxy 2,4-Dithiocalix[4]arene

2nd Black Sea Basın Conference on Analytical Chemistry, İstanbul, Türkiye, 14 Eylül 2003, ss.152

Synthesis of new vic-Dioksime Derivatives of Monothiocalix[4]arene

Mustafa Kemal University- International Organic Chemistry Meeting, Hatay, Türkiye, 25 Mart 2002, ss.37