Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Highly efficient three-phase grid-connected parallel inverter system

JOURNAL OF MODERN POWER SYSTEMS AND CLEAN ENERGY, cilt.6, ss.1079-1089, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Discrete-Time Nonlinear Robust Controller for Current Regulation in PMSM Drives

JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY, cilt.12, sa.4, ss.1537-1547, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Robust Predictive Current Controller for PMSM Drives

IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, cilt.63, sa.6, ss.3906-3914, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Novel ZVT-ZCT-PWM Boost Converter

IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, cilt.29, ss.256-265, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An Improved PSFB PWM DC-DC Converter for High-Power and Frequency Applications

IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, cilt.28, ss.64-74, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Online speed control of a brushless AC servomotor based on artificial neural networks

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.19, sa.3, ss.373-383, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A new LVI assisted PSFB DC-DC converter

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.19, sa.2, ss.191-206, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A New ZVT-ZCT-PWM DC-DC Converter

IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, cilt.25, sa.8, ss.2093-2105, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A new ZVT-PWM DC-DC converter

IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, cilt.17, sa.1, ss.40-47, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Güç Elektroniği Dönüştürücüleri için Adaptif Histerezis Akım KontrolYönteminin İyileştirilmesi

EMO Bilimsel Dergi, cilt.8, sa.15, ss.51-60, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A New ZVT Two-Switch Forward Converter

6th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ICEEE), İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Nisan 2019, ss.269-273 identifier identifier

A Nonlinear Controller for Single Phase Inverter with Uncertain Output LC Filter Feeding a Nonlinear Load

6th International Conference on Control Engineering & Information Technology, İstanbul, Türkiye, 25 Ekim 2018, ss.585-588

Implementation of Digital Adaptive Hysteresis Current Control Technique

ELECO 2017 10th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa, Türkiye, 30 Kasım 2017, ss.416-422

A Discrete-Time Current Controller for Permanent Magnet Synchronous Motor Drives

41st Annual Conference of the IEEE-Industrial-Electronics-Society (IECON), Yokohama, Japonya, 9 - 12 Kasım 2015, ss.1453-1458 identifier identifier

Implementation of Three-Phase Grid-Connected Inverter Controlled with dSPACE DS1103

International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), Madrid, İspanya, 20 - 23 Ekim 2013, ss.413-417 identifier identifier

10 kW grid-connected three-phase inverter system: Control, simulation and experimental results

2012 3rd IEEE International Symposium on Power Electronics for Distributed Generation Systems, PEDG 2012, Aalborg, Danimarka, 25 - 28 Haziran 2012, ss.836-840 identifier

Comparison of hysteresis controlled three-wire and split-link four-wire grid connected inverters

8th Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association of Thailand - Conference 2011, ECTI-CON 2011, Khon-Kaen, Tayland, 17 - 19 Mayıs 2011, ss.727-730 identifier

Simulation of three-phase grid connected parallel inverters with current error compensation control

8th Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association of Thailand - Conference 2011, ECTI-CON 2011, Khon-Kaen, Tayland, 17 - 19 Mayıs 2011, ss.748-751 identifier

Disturbance Observer Based Control of Three Phase UPS Inverter

18th Annual International Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), Marrakech, Fas, 23 - 25 Haziran 2010, ss.321-326 identifier identifier

A Passive Lossless Snubber Cell Design for An Ohmmic Loaded PWM IGBT Chopper Fed by A Diode Bridge from AC Mains

ELECO’99 International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa, Türkiye, 01 Aralık 2009, ss.440-444

A New Three Phase Thyristor-Inverter Circuit with Improved Commutation Conditions

ELECO’99 International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa, Türkiye, 01 Aralık 2009, ss.435-439

Vector control of an AC brushless servomotor using a custom-designed motion control card

IEEE International Symposium on Industrial Electronics, Montreal, Kanada, 9 - 13 Temmuz 2006, ss.2516-2517 identifier identifier

A novel ZVT-ZCT PWM DC-DC converter

2005 European Conference on Power Electronics and Applications, Dresden, Almanya, 11 - 14 Eylül 2005, cilt.2005 identifier

PWM DC-DC Dönüştürücülerde ZVT ve ZCT Tekniklerine Genel Bir Bakış

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 11. Ulusal Kongresi, 01 Eylül 2005, ss.390-393

Kısmi Rezonanslı ve Geri Dönüşlü Bir DC Güç Kaynağının Geliştirilmesi, İncelenmesi ve Gerçekleştirilmesi

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 11. Ulusal Kongresi, 01 Eylül 2005, ss.187-190

Geri Karışmalı pH Nötralizasyon Prosesinin Bilgisayar Destekli Kontrolü

UKMK 6, Ege Üniversitesi, İzmir, 7-10 Eylül, İzmir, Türkiye, 07 Eylül 2004, ss.1-5

Fırçasız AC Servomotorun YSA ile Hız Tahmini

ASYU-INISTA 2004, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Haziran 2004, ss.131-134

Doğrudan Moment Kontrollu Bir Asenkron Motor Sürücüsünde Stator Akısı Tahmininin İyileştirilmesi

ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 10. ULUSAL KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 18 - 21 Eylül 2003, ss.168-171

Asenkron Motorda Doğrudan Moment Kontrolunun Gerçekleştirilmesi

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 9.Ulusal Kongresi, 01 Eylül 2001, ss.179-182

Universal motor speed control with current controlled PWM AC chopper by using a microcontroller

IEEE ICIT' 2000: The International Conference on Industrial Technology, Goa, India, 19 - 22 Ocak 2000, cilt.1, ss.394-398 identifier