Araştırma Alanları

  • Bilgisayar Bilimleri

  • Veritabanı ve Veri Yapıları

  • Veri Yapıları

  • Veritabanı Sistemleri

  • Yapay Zeka, Bilgisayarda Öğrenme ve Örüntü Tanıma

  • Bilgisayar Öğrenimi

  • Mühendislik ve Teknoloji