Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Osmanlı Hukuk Sisteminde Adli Yardım Kurumu

OTAM, vol.29, no.29, pp.83-91, 2011 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Osmanlı Devleti’nde Telif Hakları Sorunu

Bilgi ve Bellek, no.5, pp.93-103, 2007 (Other Refereed National Journals)

“Osmanlı Hapishanesi’nin Gardiyanları”

Hukuk ve Adalet, no.9, pp.257-263, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Hadisat ı Hukukiye Cumhuriyette İlk Nafaka Davası

Güncel Hukuk, 2006 (Non Peer-Reviewed Journal)

“Osmanlı Usul-ı Muhakemat-ı Cezaiye Kanunu’nunda Hapishaneler”

Hukuk ve Adalet, no.6, pp.68-73, 2005 (Other Refereed National Journals)

Kütüphane Rafında Okuyucusunu Bekleyen Bir Yayın: İlm-i Hukuk ve Mukayese-i Kavanin Mecmuası”

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.3, no.5, pp.755-765, 2005 (Other Refereed National Journals)

Dershane i Tatbikat

Güncel Hukuk, 2005 (National Non-Refereed Journal)

Osmanlı da Dava Vekilleri Cemiyeti nin Kuruluşu

Güncel Hukuk, 2005 (National Non-Refereed Journal)

“Osmanlı Devleti’nde Kitap Basımının Denetimi”

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, no.4, pp.89-104, 2004 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı Devleti nde Yabancılara Mülk Satışı

Güncel Hukuk, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal)

Kastamonu da Yerel Bir Gazete Serbaz

Müteferrika, 2003 (National Non-Refereed Journal)

1890 Petersburg Hapishaneler Kongresi

Toplumsal Tarih, 2001 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

"Osmanlı Hukuk Sisteminde Adli Sicil Uygulaması"

XVIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 05 October 2018, pp.170-180 Sustainable Development

Türkistandaki İktisadi Sosyalizm Siyasetine Karşı Türkistanlı Aydınların Tepkileri: Önce Ekmek Sonra Pamuk

20. Yüzyıl Başlarından Türk Dünyasındaki Siyasi İktisadi ve Kültürel Gelişmeler, Almati, Kazakhstan, 24 - 27 April 2018, pp.11-40

Usûl ve Kanûn Dairesinde Çalışmak ve Yaşamak: İzmir Dava Vekilleri Cemiyeti (Baro)

III. Uluslararası Tarih Sempozyumu: İzmir'in Dünü ve Yarını, İzmir, Turkey, 05 April 2018

Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Yapılan Anketlere Göre Toplumun Değerler Algısı

Türkiye Cumhuriyeti’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi Uluslararası Sempozyum bildirileri, 26 - 28 November 2015

"Ortadoğu’da Hukukun Modernleşme Süreci: Osmanlı ve İran Örneği"

Dünden Bugüne Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu Bildiriler, Elazığ, Turkey, 26 - 28 May 2015, pp.93-103

"Osmanlı Devleti’nde hâkimlerin Seçimi ve Tayinlerinin Yargı Etiği Açısından Değerlendirilmesi"

T.C Adalet Bakanlığı Uluslararası Yargı Etiği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 - 27 May 2016, pp.53-61

“ II. Abdülhamid’in Mekânsal İktidarı”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi Uluslararası Sempozyum, 01 September 2016

The Analysis of Women Reader Letters in the Early Republic Era

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Women’s Knowledge and Gender Politics Local and Global, 01 October 2015 Sustainable Development

"I Balkan Savaşı Öncesinde İstanbulda Yapılan Savaş Mitingileri Tezahürat-ı Milliye"

VII. Uluslararası Atatürk Kongresi Bildiriler, Skopje, Macedonia, 17 - 22 November 2011, pp.312-328

“Cumhuriyet Kadınlarının Askerlik Serüveni: Kadınları da Alın Askere”

Uluslararası Kadın ve Medeniyet Kongresi Tebliğleri,, Muğla, Turkey, 20 - 24 October 2014, pp.1014-1038

Sultan Mehmed Reşat'ın Edirne Seyahatı

Uluslararası Edirnenin Fethi'nin 650. Yılı Sempozyumu, 01 January 2012

Books & Book Chapters

"Sultan II. Abdülhamid'in Kamusal Alanda Görünürlüğü"

in: Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi, Mehmet Bulut,Muhammet Enes Kala,Nuri Salık,Maşallah Nar, Editor, Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.95-111, 2019

" Sultan Mehmed Reşad'ın Bursa Seyahati ve Kamuoyuna Yansıması"

in: Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi, Fahrettin Gün,İlhan Kocaman, Editor, TBMM Milli Saraylar Yayını , İstanbul, pp.844-852, 2018

“Osmanlı Polis Teşkilatının Hafıza Mekânı: Polis Müzesi

in: Türk Polis Tarihinin Kökenleri, Yücel Yiğit, Editor, Polis Akademisi Yayınları, Ankara, pp.499-514, 2017

“II. Abdülhamid’in Mekânsal İktidarı”

in: Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi, Fahrettin Gün,İbrahim Erbay, Editor, TBMM Milli Saraylar Yayını, İstanbul, pp.536-545, 2017

"The Implementation of the General Pardon after the Proclamation of the Second Constitutional Reactions in the Prisons"

in: The Young Turk Revolution and the Ottoman Empire: The Aftermath of 1908, François Georgeon,Noémi Lévy-Aksu, Editor, I.B.Tauris, London, pp.96-109, 2017 Creative Commons License

“Muhacirlerin Yazdığı Arzuhallerin Osmanlı Tarih Yazımı Açısından Değerlendirilmesi”

in: Geçmişten Günümüze Göç, Osman Köse, Editor, Canik Belediyesi Yayınları, Samsun, pp.1499-1504, 2017 Sustainable Development

“Türk Hukuk Tarih Yazımını 1933 Tarihli İstanbul Adliye Yangını Nasıl Etkiledi”

in: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Sosyo- Kültürel Siyasi Yansımalar: Ali İhsan Gencer Armağanı, Gülden Sarıyıldız, Fatma Ürekli, Recep Karacakaya, Neriman E. Hacısalihoğlu, Editor, Derin Yayınları, İstanbul, pp.477-484, 2015

"A Modern Performance in in Late Ottoman Times Birthday Celebrations as Imperial Image- Making"

in: Celebration Entertainment and Theater in the Ottoman World, Suraiya Faroqhi and Arzu Öztürkmen, Editor, Newyork Seagull Publication, New-York, pp.261-272, 2014

"II. Abdülhamid Döneminde İran Şahının İstanbul Ziyareti"

in: İmparatorluk Başkentinden Kültür Başkentine İstanbul, Feridun Emecen, Editor, Kitapevi Yayınları, İstanbul, pp.279-286, 2010

"Devr-i Hürriyette Tevzi-i Adalet: Seyyar Sulh Hakimleri"

in: II Meşrutiyeti Yeniden Düşünmek, Ferdan Ergut, Editor, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, pp.234-242, 2010

"İstanbul’da Bâbıâli Gazeteciliği"

in: Karaların ve Denizlerin Sultanı İstanbul, Filiz Özdem, Editor, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, pp.331-351, 2010

II. Abdülhamid Döneminde Yazar ve Yayıncı Olmak: Yasak Kitaplar

in: Düne Bakarak Bugünü Anlamak 2008 den 1908 e Bakmak, , Editor, Tarem Yayınları, 2009

Adliye Nezareti Kuruluşu ve Faaliyetleri (1876-1914)

Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2008

"Kastamonu Hapishanesi"

in: Üsküdar'a Kadar Kastamonu, Lütfü Seymen, Editor, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, pp.299-305, 2008

"Adliye Nezareti’nin Teşkilat Tarihçesi"

in: Adalet Kitabı, Bülent Arı- Selim Aslantaş, Editor, Adalet Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.254-267, 2007

“Adliye Teşkilatında Yaşanan Sorunların Hapishanelere Yansıması 1876-1909”

in: Osmanlı'da Asayiş Suç ve Ceza, Noemi Levy- Alexandre Toumarkine, Editor, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, pp.190-199, 2007 Sustainable Development

Episodes in the Encyclopedia

Adliye Vekâleti

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/Adliye_Vek%C3%A2leti, 2020

Other Publications