Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

“Osmanlı Devleti’nde Kitap Basımının Denetimi”

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, ss.89-104, 2004

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Osmanlı Hukuk Sisteminde Adli Sicil Uygulaması

XVIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Türkiye, 01 Ekim 2018

Türkistandaki İktisadi Sosyalizm Siyasetine Karşı Türkistanlı Aydınların Tepkileri: Önce Ekmek Sonra Pamuk

20. Yüzyıl Başlarından Türk Dünyasındaki Siyasi İktisadi ve Kültürel Gelişmeler, Almati, Kazakistan, 24 Nisan 2018

Usûl ve Kanûn Dairesinde Çalışmak ve Yaşamak: İzmir Dava Vekilleri Cemiyeti (Baro)

III. Uluslararası Tarih Sempozyumu: İzmir'in Dünü ve Yarını, İzmir, Türkiye, 05 Nisan 2018

Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Yapılan Anketlere Göre Toplumun Değerler Algısı

Türkiye Cumhuriyeti’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi Uluslararası Sempozyum bildirileri, 26 - 28 Kasım 2015

Ortadoğu’da Hukukun Modernleşme Süreci: Osmanlı ve İran Örneği

Dünden Bugüne Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu Bildiriler, 26 - 28 Mayıs 2015

“ II. Abdülhamid’in Mekânsal İktidarı”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi Uluslararası Sempozyum

Sultan Mehmed Reşat'ın Edirne Seyahatı

Uluslararası Edirnenin Fethi'nin 650. Yılı Sempozyumu

The Analysis of Women Reader Letters in the Early Republic Era

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Women’s Knowledge and Gender Politics Local and Global

Kitap & Kitap Bölümleri

Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi

Sultan II. Abdülhamid'in Kamusal Alanda Görünürlüğü, Mehmet Bulut, Muhammet Enes Kala, Nuri Salık, Maşallah Nar, Editör, Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.95-111, 2019

Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi

“II. Abdülhamid’in Mekânsal İktidarı” , Fahrettin Gün, İbrahim Erbay, Editör, Milli Saraylar Yayını, İstanbul, ss.536-545, 2017

Geçmişten Günümüze Göç

“Muhacirlerin Yazdığı Arzuhallerin Osmanlı Tarih Yazımı Açısından Değerlendirilmesi”, Osman Köse, Editör, Canik Belediyesi Yayınları, Samsun, ss.1499-1504, 2017

The Young Turk Revolution and the Ottoman Empire: The Aftermath of 1908

The Implementation of the General Pardon after the Proclamation of the Second Constitutional Reactions in the Prisons, , Editör, .B Tauris, 2017

Türk Polis Tarihinin Kökenleri

“Osmanlı Polis Teşkilatının Hafıza Mekânı: Polis Müzesi, Yücel Yiğit, Editör, Polis Akademisi Yayınları, Ankara, ss.499-514, 2017

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Sosyo- Kültürel Siyasi Yansımalar: Ali İhsan Gencer Armağanı

“Türk Hukuk Tarih Yazımını 1933 Tarihli İstanbul Adliye Yangını Nasıl Etkiledi” , Gülden Sarıyıldız, Fatma Ürekli, Recep Karacakaya, Neriman E. Hacısalihoğlu, Editör, Derin Yayınları, İstanbul, ss.477-484, 2015

Celebration Entertainment and Theater in the Ottoman World

A Modern Performance in in Late Otoman Times Birthday Celebrations as Imperial Image- Making, , Editör, Newyork Seagull Publication, 2014

İmparatorluk Başkentinden Kültür Başkentine İstanbul

II. Abdülhamid Döneminde İran Şahının İstanbul Ziyareti, , Editör, Kitabevi Yayınları, 2010

II Meşrutiyeti Yeniden Düşünmek

Devr-i Hürriyette Tevzi-i Adalet: Seyyar Sulh Hakimleri, , Editör, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2010

Karaların ve Denizlerin Sultanı İstanbul

İstanbul’da Bâbıâli Gazeteciliği, , Editör, Yapı Kredi Yayınları, 2010

Düne Bakarak Bugünü Anlamak 2008 den 1908 e Bakmak

II. Abdülhamid Döneminde Yazar ve Yayıncı Olmak: Yasak Kitaplar, , Editör, Tarem Yayınları, 2009

Adliye Nezareti Kuruluşu ve Faaliyetleri (1876-1914)

Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2008

Adliye Nezareti'nin Kuruluşu ve Faaliyetleri

Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2008

Üsküdar a Kadar Kastamonu

Kastamonu Hapishanesi, , Editör, Yapı Kredi Yayınları, 2008

Adalet Kitabı

Adliye Nezareti’nin Teşkilat Tarihçesi, , Editör, Adalet Bakanlığı Yayınları, 2007

Osmanlı da Asayiş Suç ve Ceza

“Adliye Teşkilatında Yaşanan Sorunların Hapishanelere Yansıması 1876-1909”, Noemi Levy- Alexandre Toumarkine, Editör, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2007

Ansiklopedide Bölümler

Encyclopedia of the Ottoman Empire

Newyork Bruce Master, Facts on File, ss., 2008

Diğer Yayınlar