Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hatırlama ve Hatırlatmak Alman İmparatoru II Wilhelm Çanakkale de

Yeni Türkiye, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Hukuk Sisteminde Adli Yardım Kurumu

OTAM, cilt.29, ss.83-91, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Osmanlı Devleti’nde Telif Hakları Sorunu”

Bligi ve Bellek, ss.93-103, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Osmanlı Hapishanesi’nin Gardiyanları”

Hukuk ve Adalet, ss.257-263, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Osmanlı Usul-ı Muhakemat-ı Cezaiye Kanunu’nunda Hapishaneler”

Hukuk ve Adalet, ss.68-73, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kütüphane Rafında Okuyucusunu Bekleyen Bir Yayın: İlm-i Hukuk ve Mukayese-i Kavanin Mecmuası”

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.3, ss.755-765, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dershane i Tatbikat

Güncel Hukuk, 2005 (Hakemsiz Dergi)

“Osmanlı Devleti’nde Kitap Basımının Denetimi”

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, ss.89-104, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kastamonu da Yerel Bir Gazete Serbaz

Müteferrika, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Osmanlı Devleti nde Tuz Gelirlerinin Düyûn ı Umumiye ye Devredilmesinden Sonra Tuz Kaçakçılığı

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Padişahlarının Doğum Günü Kutlamalarına Bir Örnek

İlmi Araştırmalar, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1890 Petersburg Hapishaneler Kongresi

Toplumsal Tarih, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

"Osmanlı Hukuk Sisteminde Adli Sicil Uygulaması"

XVIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 05 Ekim 2018, ss.170-180

Türkistandaki İktisadi Sosyalizm Siyasetine Karşı Türkistanlı Aydınların Tepkileri: Önce Ekmek Sonra Pamuk

20. Yüzyıl Başlarından Türk Dünyasındaki Siyasi İktisadi ve Kültürel Gelişmeler, Almati, Kazakistan, 24 Nisan 2018

Usûl ve Kanûn Dairesinde Çalışmak ve Yaşamak: İzmir Dava Vekilleri Cemiyeti (Baro)

III. Uluslararası Tarih Sempozyumu: İzmir'in Dünü ve Yarını, İzmir, Türkiye, 05 Nisan 2018

Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Yapılan Anketlere Göre Toplumun Değerler Algısı

Türkiye Cumhuriyeti’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi Uluslararası Sempozyum bildirileri, 26 - 28 Kasım 2015

"Ortadoğu’da Hukukun Modernleşme Süreci: Osmanlı ve İran Örneği"

Dünden Bugüne Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu Bildiriler, Elazığ, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2015, ss.93-103

"I Balkan Savaşı Öncesinde İstanbulda Yapılan Savaş Mitingileri Tezahürat-ı Milliye"

VII. Uluslararası Atatürk Kongresi Bildiriler, Skopje, Makedonya, 17 - 22 Kasım 2011, ss.312-328

“Cumhuriyet Kadınlarının Askerlik Serüveni: Kadınları da Alın Askere”

Uluslararası Kadın ve Medeniyet Kongresi Tebliğleri,, Muğla, Türkiye, 20 - 24 Ekim 2014, ss.1014-1038

"Osmanlı Devleti’nde hâkimlerin Seçimi ve Tayinlerinin Yargı Etiği Açısından Değerlendirilmesi"

T.C. Adalet Bakanlığı, Uluslararası Yargı Etiği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2016, ss.53-61

The Analysis of Women Reader Letters in the Early Republic Era

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Women’s Knowledge and Gender Politics Local and Global

Sultan Mehmed Reşat'ın Edirne Seyahatı

Uluslararası Edirnenin Fethi'nin 650. Yılı Sempozyumu

“ II. Abdülhamid’in Mekânsal İktidarı”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi Uluslararası Sempozyum

Kitap & Kitap Bölümleri

Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi

"Sultan II. Abdülhamid'in Kamusal Alanda Görünürlüğü", Mehmet Bulut,Muhammet Enes Kala,Nuri Salık,Maşallah Nar, Editör, Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.95-111, 2019

Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi

" Sultan Mehmed Reşad'ın Bursa Seyahati ve Kamuoyuna Yansıması", Fahrettin Gün,İlhan Kocaman, Editör, TBMM Milli Saraylar Yayını , İstanbul, ss.844-852, 2018

Türk Polis Tarihinin Kökenleri

“Osmanlı Polis Teşkilatının Hafıza Mekânı: Polis Müzesi, Yücel Yiğit, Editör, Polis Akademisi Yayınları, Ankara, ss.499-514, 2017

Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi

“II. Abdülhamid’in Mekânsal İktidarı” , Fahrettin Gün,İbrahim Erbay, Editör, TBMM Milli Saraylar Yayını, İstanbul, ss.536-545, 2017

The Young Turk Revolution and the Ottoman Empire: The Aftermath of 1908

"The Implementation of the General Pardon after the Proclamation of the Second Constitutional Reactions in the Prisons", François Georgeon,Noémi Lévy-Aksu, Editör, I.B.Tauris, London, ss.96-109, 2017

Geçmişten Günümüze Göç

“Muhacirlerin Yazdığı Arzuhallerin Osmanlı Tarih Yazımı Açısından Değerlendirilmesi”, Osman Köse, Editör, Canik Belediyesi Yayınları, Samsun, ss.1499-1504, 2017

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Sosyo- Kültürel Siyasi Yansımalar: Ali İhsan Gencer Armağanı

“Türk Hukuk Tarih Yazımını 1933 Tarihli İstanbul Adliye Yangını Nasıl Etkiledi” , Gülden Sarıyıldız, Fatma Ürekli, Recep Karacakaya, Neriman E. Hacısalihoğlu, Editör, Derin Yayınları, İstanbul, ss.477-484, 2015

Celebration Entertainment and Theater in the Ottoman World

"A Modern Performance in in Late Ottoman Times Birthday Celebrations as Imperial Image- Making", Suraiya Faroqhi and Arzu Öztürkmen, Editör, Newyork Seagull Publication, New-York, ss.261-272, 2014

İmparatorluk Başkentinden Kültür Başkentine İstanbul

"II. Abdülhamid Döneminde İran Şahının İstanbul Ziyareti", Feridun Emecen, Editör, Kitapevi Yayınları, İstanbul, ss.279-286, 2010

II Meşrutiyeti Yeniden Düşünmek

"Devr-i Hürriyette Tevzi-i Adalet: Seyyar Sulh Hakimleri", Ferdan Ergut, Editör, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, ss.234-242, 2010

Karaların ve Denizlerin Sultanı İstanbul

"İstanbul’da Bâbıâli Gazeteciliği", Filiz Özdem, Editör, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, ss.331-351, 2010

Düne Bakarak Bugünü Anlamak 2008 den 1908 e Bakmak

II. Abdülhamid Döneminde Yazar ve Yayıncı Olmak: Yasak Kitaplar, , Editör, Tarem Yayınları, 2009

Adliye Nezareti Kuruluşu ve Faaliyetleri (1876-1914)

Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2008

Üsküdar'a Kadar Kastamonu

"Kastamonu Hapishanesi", Lütfü Seymen, Editör, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, ss.299-305, 2008

Adalet Kitabı

"Adliye Nezareti’nin Teşkilat Tarihçesi", Bülent Arı- Selim Aslantaş, Editör, Adalet Bakanlığı Yayınları, Ankara, ss.254-267, 2007

Osmanlı'da Asayiş Suç ve Ceza

“Adliye Teşkilatında Yaşanan Sorunların Hapishanelere Yansıması 1876-1909”, Noemi Levy- Alexandre Toumarkine, Editör, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, ss.190-199, 2007

Ansiklopedide Bölümler

Diğer Yayınlar